Pārtikas produkti un tabakas izstrādājumi

Mūsu pakalpojumi

Pārtikas produktu un tabakas izstrādājumu nozarē mūsu pakalpojumi galvenokārt ir saistīti ar mazumtirdzniecības sektoru, kā arī lielo tabakas preču zīmju īpašnieku intelektuālā īpašuma aizsardzību. Mums ir spēcīgas pozīcijas pārtikas produktu mazumtirdzniecības nozarē – it īpaši konkurences tiesību jomā. Tabakas nozarē mēs sadarbojamies ar lielākajiem zīmoliem, aizsargājot viņu preces pret viltojumiem. Esam iesaistījušies abu jomu uzņēmējdarbības apvienībās, sniedzot tām atbalstu saistībā ar likumprojektiem gan valdības, gan Saeimas līmenī.

Specializācijas jomas
 • Aizstāvība konkurences tiesību jautājumos
 • Klientu datu aizsardzība
 • Konsultācijas un tiesvedība darba tiesību jautājumos
 • Lobēšana
 • Nekustamā īpašuma līgumi
 • Patentu un preču zīmju tiesvedība
 • Preču iepirkuma līgumi
 • Privāto zīmolu līgumi
 • Viltojumu mazināšana
Klienti
 • British American Tobacco
 • Cido Grupa
 • Firma Madara 89
 • Japan Tobacco
 • Latvijas Balzams
 • Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija
 • Lazdonas Piensaimnieks
 • Narvesen
 • Philip Morris International
 • Rīgas Piena kombināts
 • RIMI

Pieredze

Krievijas saldumu ražotāja “Krasnyj Octyabr” interešu pārstāvība civillietā pret AS “LAIMA” par preču zīmes aizsardzību.

Pārstāvot Latvijas Balzams AS (SPI Group), kas ir vadošais Baltijas alkoholisko dzērienu ražotājs kopš 1900.gada, veiksmīgi tika pierādīts Rīgas Melnā balzama preču zīmes tiesību pārkāpums. Šobrīd uzsākta apelācijas tiesvedība par tiesību jautājumiem, tostarp kaitējumu reputācijai.

Rīgas piena kombināts AS (Food Union) pārstāvēšana tiesā saistībā ar uzņēmuma “Nemeco” iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju.

Klientu interešu pārstāvēšana Ekonomikas ministrijā un Saeimā, piedaloties Konkurences likuma grozījumu izstrādes procesā.

LPTA (Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas) pārstāvēšana Saeimā un Eiropas Komisijā, lobējot tās intereses saistībā ar grozījumiem Konkurences likumā.

Juridiskās palīdzības sniegšana RIMI LATVIA SIA, kas ir starptautiskās mazumtridzniecības uzņēmumu grupas ICA AB meitas sabiedrība, saistībā ar vairāk nekā 600 līgumu ar tās piegādātājiem izvērtēšanu atbilstoši specifiskajam Latvijas konkurences tiesību regulējumam, kas attiecas uz mazumtirgotājiem.

Juridiskā atbalsta sniegšana Philip Morris International Management SA vairākos kriminālprocesos saistībā ar cigarešu viltošanu, tai skaitā pierādījumu vākšana, kriminālprocesa ierosināšana un pieteikuma par kaitējuma kompensāciju sagatavošana.

Viena no pasaules lielākajiem tabakas ražotājiem Imperial Tobacco Limited interešu pārstāvība sarežģītā krimināllietā par preču zīmes pārkāpumu un cigarešu viltošanu.

Galvenās kontaktpersonas