Apdrošināšana

Mūsu pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi mākleriem un apdrošināšanas sabiedrībām galvenokārt ietver līgumu sagatavošanu un strīdu izšķiršanu. Mums ir ļoti dziļas zināšanas miesas bojājumu tiesvedības un kravu apdrošināšanas jomā.

Specializācijas jomas
 • Apdrošināšanas līgumu strīdu izšķiršana
 • Apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšana
 • Apdrošināšanas pakalpojumu publiskie iepirkumi
 • Apdrošināšanas strīdu izšķiršana
 • Apdrošināšanas uzņēmumu M&A
 • CMR atbildības tiesvedības
 • Dzīvības apdrošināšana
 • Ieguldījumu portfeļa nodošana
 • Jūras transportlīdzekļu apdrošināšana
 • Konsultācijas par konkurences tiesībām un regulējumu
 • Prasījumi saistībā ar kravām un kravu aizsardzība
 • Pārrobežu apdrošināšanas darbības
 • Regulētās nozares
Klienti
 • AirBaltic
 • Allianz
 • AON Baltic
 • Balcia
 • BTA
 • Charles Taylor Adjusting
 • If P&C Insurance
 • Marsh

Juristi

Pieredze

Juridiskā palīdzība Igaunijas apdrošināšanas jaunuzņēmumam Cachet OU pie ienākšanas Latvijas tirgū.

Juridiskā palīdzība kredīta apdrošinātājam COFACE saistībā ar apdrošināšanas krāpšanas strīdā ar TKB par summu 1.6 miljoni eiro.

Jūras pārvadājumu apdrošinātāja pārstāvība tiesvedībā pret Latvijas mazumtirgotāju sakarā ar mazumtirgotāja parādu par piegādātajām precēm, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Sekmīga lidostas angāra īpašnieka pārstāvība tiesvedībā pret būvniecības uzņēmumu saistībā ar īpašnieka atteikumu veikt samaksu par nekvalitatīvajiem būvniecības darbiem. 2019.gada 14.janvārī pirmās instances tiesa pieņēma klientam labvēlīgu spriedumu, kas stājās spēkā 2019.gada 5.februārī.

Aviosabiedrības pārstāvība aktuālā tiesvedības procesā saistībā ar veiktā ieguldījuma atmaksu. Sabiedrība, kurā klients veica ieguldījumus, vēlāk vairāku koordinētu darījumu rezultātā nodeva savu uzņēmumu (biznesu) saistītajai sabiedrībai un pēc tam kļuva maksātnespējīga. Klients saskaņā ar Komerclikuma 20.pantu cēla prasību tiesā pret uzņēmuma ieguvēju.

Juridiskās palīdzības sniegšana Balcia Insurance SE (iepriekš BTA Insurance Company) apvienošanās darījumā ar Vienna Insurance Group AG. VILGERTS sagatavoja visus nepieciešamos dokumentus, tostarp apvienošanās ziņojumu, un veica padziļinātu izpēti attiecībā uz darījuma ietekmi uz konkurenci visās trīs Baltijas valstīs. Apvienošanās tika atļauta visās trīs Baltijas valstīs.

If P&C Insurance AS pārstāvība strīdā ar stividoru sabiedrību Liepājas Osta LM AS saistībā ar prasību par zaudējumu atlīdzības piedziņu kopumā EUR 1.3 milj. apmērā. Zaudējumi visticamāk radās kravas saskarsmes ar sālsūdeni rezultātā, un tādēļ tika bojāti pārvadātie armatūras tērauda stieņi, tos transportējot no Liepājas uz Liverpūli. Apelācijas instances tiesas spriedums bija klientam labvēlīgs.

If P&C Insurance AS Lithuania pārstāvība sarežģītā tiesvedībā, kurā iesaistītas vairākas pārvadājumu pakalpojumu sabiedrības, kā arī to apdrošinātāji no Latvijas un Lietuvas. VILGERTS pārstāv klientu tiesvedībā par zaudējumu atlīdzības piedziņu izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā pret pārvadātājiem un to apdrošinātāju. VILGERTS ir pārstāvējis klientu pirmās instances tiesā, ar kuras spriedumu atzīta iespēja vērsties ar prasību pret apdrošinātāju gadījumā, kas nav saistīts ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.

If P&C Insurance pārstāvība tiesvedībā ar starptautisku transporta pakalpojumu sabiedrību Kuehne + Nagel Latvia SIA, ceļot regresa prasību sakarā ar nevērīgu apiešanos ar preču konteineru, kas pārvadāšanas laikā pazuda jūrā. Prasības summa pārsniedz EUR 1 milj.

Konsultējām BTA Insurance Company SE darījumā par viena no galvenajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Baltijā – BTA Baltic Insurance Company AAS – daļu pārdošanu uzņēmumam Vienna Insurance Group AG. Bijām iesaistīti darījuma dokumentācijas sagatavošanā un sarunās.

Skatīt vēl ...