Reorganizācija un maksātnespēja

Mūsu pakalpojumi

Ja uzņēmumam ir pienākuši grūti laiki, mūsu advokātu komanda spēj piedāvāt dažādus “mīkstas piezemēšanās” scenārijus. Mēs sadarbojamies ar akcionāriem, vadību, preču piegādātājiem, kā arī bankām un citiem kreditoriem, lai glābtu attiecīgo uzņēmumu un aizsargātu tā aktīvus.

Specializācijas jomas
 • Banku maksātnespēja
 • Kreditoru pārstāvība
 • Maksātnespējas tiesvedība
 • Parādsaistību restrukturizācija
 • Pārrobežu maksātnespēja
 • Uzņēmumu reorganizācija
Klienti
 • Auto Halle
 • AvtoKraz
 • Invalda
 • MG Valda
 • PLUTA Rechtsanwalt
 • Rīgas domes Īpašuma departaments
 • SEB
 • Swedbank

Juristi

Pieredze

Valdes un dalībnieku pārstāvība Troda SIA maksātnespējas procesā un maksātnespējas procesa veiksmīga pabeigšana, noslēdzot izlīgumus ar visiem sabiedrības kreditoriem un atbrīvojot valdes locekļus no atbildības, kā arī tiesas uzlikto nodrošinājumu līdzekļu atcelšana klienta nekustamajiem īpašumiem.

Juridiskās palīdzības sniegšana MG Valda un Invalda AB saistībā ar Dommo Grupa un tās meitas sabiedrību maksātnespējas procesos, kā arī veiksmīga maksātnespējas procesu pabeigšana, klientiem veiksmīgi pārņemot visus Swedbank prasījumus un atjaunojot Dommo Grupa maksātspēju.

Juridiskās palīdzības sniegšana IVECO Group sarunās ar parādnieku Latvijā saistībā ar dažādiem maksātnespējas jautājumiem, garantiju izpildi un turpmāku piegādāto transportlīdzekļu finansēšanu, kā arī klienta pārstāvība tiesvedības procesā Latvijā. Parāda apmērs pārsniedza EUR 0.6 milj.

Juridiskās palīdzības sniegšana Suzuki, Peugeot, Seat, Hyundai un Isuzu transportlīdzekļu izplatītājam Latvijā - Auto Halle - finansiālās grūtībās, kas radušās saistībā ar Swedbank izsniegtā aizdevuma EUR 5 milj. apmērā atmaksu. Klientam tika sniegtas konsultācijas  pārrunu procesā ar banku, tiesiskās aizsardzības procesā, maksātnespējas procesā, projektu plānošanā un iespējamo sabiedrības refinansēšanā.

Juridiskā palīdzība Kaupthing hf, bankrotējusi Islandes banka, par Latvijas normatīvo aktu regulējumu par Islandē emitētu finanšu instrumentu piedāvājuma izteikšanu no bankas nominēto aģentu puses Latvijas kreditoriem apmaiņā pret to prasījumiem pret banku.

Palīdzējām Latvijas Ekonomikas ministrijai radīt vienotu valsts kapitālsabiedrību, kas pārvalda attīstības finanšu institūcijas. Tā pārvaldīs finanšu institūciju LGA, Hipotēku banku un LAF kapitāldaļas EUR 500 milj. vērtībā. Mēs paskaidrojām, ka mātes sabiedrība saņems šo institūciju pakalpojumus koncerna ietvaros, tādēļ tiem nebūs jāpiemēro publiskā iepirkuma noteikumi.

Juridiskās palīdzības sniegšana Swedbank Igaunija tiesvedības procesā, kur prasības summa sasniedza EUR 45 milj., par komercķīlas tiesību izlietošanu pret Alta Capital sakarā ar no vērtspapīriem izrietošo saistību neizpildi no Altas holdinga sabiedrības puses.

Juridisko konsultāciju sniegšana SEB bankai par gadījumiem, kad vairāki aizņēmēji nonākuši finansiālās grūtībās, tajā skaitā par ķīlas tiesību izlietošanu, par bankas interešu nodrošināšanu maksātnespējas un reorganizācijas procesu laikā, kā arī iespējamo procesu saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem novērtēšana.

Juridiskās palīdzības sniegšana Ukrainas vadošajam kravas automašīnu ražotājam Avtokraz attiecībās ar finanšu grūtībās nonākušo Parex banku un jaundibināto Citadeles banku saistībā ar depozīta atmaksu vai tā konvertāciju Citadeles izsniegtās Eiroobligācijās. Klienta prasījumu apmērs pārsniedza EUR 15 milj.

Itālijas komersabiedrības Alpi S.p.a. konsultēšana kokapstrādes iekārtu iegādē no finansiālās grūtībās nonākuša uzņēmuma Latvijā.

Skatīt vēl ...