Bankas un finanses

Mūsu pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi, kas saistīti ar banku nozari, galvenokārt ietver korporatīvo klientu pārstāvēšanu attiecībās ar bankām. Parasti sniedzam atbalstu tādās jomās kā refinansēšana, uzņēmumu izpirkšana, izmantojot aizņemtu finansējumu, galvojumu līgumu sagatavošana un izpilde. Finanšu tehnoloģiju nozarē mūsu pakalpojumi galvenokārt ir saistīti ar regulējuma jautājumiem un atbalsta sniegšanu klientiem M&A darījumos. Respektablas finanšu iestādes parasti izvēlas mūsu pakalpojumus, pateicoties mūsu izcilajai pieredzei publisko iepirkumu, VDAR un tiesvedības jomā.

Specializācijas jomas
 • Aizņemtais finansējums
 • Komercaizdevumu izsniegšana
 • M&A
 • Reorganizācija un maksātnespēja
 • Tiesvedība pret bankām
 • Uzņēmuma iegādes finansēšana
Klienti
 • BPM Capital
 • CICC EHealthcare Fund
 • CNH
 • Cream Finance
 • East Capital Real Estate
 • Inova Baltic
 • Latvijas Garantiju aģentūra
 • Latvijas Hipotēku un zemes banka
 • MG Valda
 • SEB
 • Swedbank
 • Unicredit Leasing
 • Valmieras stikla šķiedra

Pieredze

Pētām kredītiestādes visas darbības atbilstību Regulai 2016/679/ES kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

Pētījām kredītiestādes vienas datu plūsmas atbilstību Regulai, t.sk. sagatavojot padziļinātas juridiskās un IT izpētes ziņojumu un risku novērtējumu. Projekts īstenots kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

Sniedzām juridisko palīdzību Eiropas Komisijai saistībā ar mazākuma akcionāru tiesību aizsardzību privātajos un kotētajos uzņēmumos 28 jurisdikcijās, tostarp Baltijas valstīs. Šo projektu vada Jurate, viņa gatavo atzinumu par Lietuvas un ES normatīvajiem aktiem.

Palīdzējām BPM Capital, veicot uzticamības pārbaudi un sagatavojot juridisko dokumentāciju attiecībā uz uzņēmuma izpirkšanas darījuma (vadība kā izpircējs) finansēšanu un lielākās Baltijas optikas ķēdes Optometrijas centrs SIA ar tādiem zīmoliem kā Vision Express, Pasaules optika un Optio”turpmāko attīstību.

VIMEX S.A kā līdzatbildētāja pārstāvība strīdā ar maksātnespējīgo Liepājas Metalurgs AS, kas cēla prasību pret tā kreditoru Gesenice par tērauda produktu piegādes līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī zaudējumu atlīdzības piedziņu EUR 0.21 milj. apmērā.

Pārstāvējām Rīgas Domes Īpašumu departamentu strīdos par banku apliecinājumiem par pretendenta finansiālo stāvokli. Lieta pierādīja, ka pašreizējās normas par finansiālā stāvokļa pierādīšanu praksē nav piemērojamas un līdz ar to maināmas pašreiz topošajā likumā.

Juridiskās palīdzības sniegšana sabiedrībai New Europe Real Estate un tās kreditoriem – SEB banka un DNB banka – aktualizējot informāciju par vairāk nekā EUR 17 milj. vērtu kapitāldaļu komercķīlu sabiedrībā, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstīšanu Latvijā, un pārbaudot korporatīvo lēmumu spēkā esamību saskaņā ar Latvijas, Lielbritānijas un Kipras tiesisko regulējumu.

Juridiskās palīdzības sniegšana, izvērtējot iecerētā sadarbības līguma starp starptautisku apdrošināšanas sabiedrību un ievērojamas bankas meitas sabiedrību atbilstību Eiropas Savienības, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas konkurences tiesību regulējumam.

Uzvara apjomīgā Augstākās tiesas tiesvedībā par labu CPS, kur tika izskatīta lēmuma par atteikumu atmaksāt PVN likumība. Nodokļu administrācija bija aizturējusi PVN atmaksu no darījumiem EUR 40 milj. vērtībā, uzskatot, ka darījumi ar ārvalstu uzņēmumu nav veikti.

AS Merko Ehitus pārstāvēšana lietā pret Skultes ostas pārvaldi par būvniecības darbu neapmaksāšanu, kurā prasības summa bija EUR 1,4 milj. apmērā. Lieta saistīta ar bankas garantijas noteikumu interpretāciju saskaņā ar ICC noteikumiem un tās piemērošanas neiespējamību attiecībā uz klientu.

Skatīt vēl ...