Bankas un finanses

Mūsu pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi, kas saistīti ar banku nozari, galvenokārt ietver korporatīvo klientu pārstāvēšanu attiecībās ar bankām. Parasti sniedzam atbalstu tādās jomās kā refinansēšana, uzņēmumu izpirkšana, izmantojot aizņemtu finansējumu, galvojumu līgumu sagatavošana un izpilde. Finanšu tehnoloģiju nozarē mūsu pakalpojumi galvenokārt ir saistīti ar regulējuma jautājumiem un atbalsta sniegšanu klientiem M&A darījumos. Respektablas finanšu iestādes parasti izvēlas mūsu pakalpojumus, pateicoties mūsu izcilajai pieredzei publisko iepirkumu, VDAR un tiesvedības jomā.

Specializācijas jomas
 • Aizņemtais finansējums
 • Komercaizdevumu izsniegšana
 • M&A
 • Reorganizācija un maksātnespēja
 • Tiesvedība pret bankām
 • Uzņēmuma iegādes finansēšana
Klienti
 • BPM Capital
 • CICC EHealthcare Fund
 • CNH
 • Cream Finance
 • East Capital Real Estate
 • Inova Baltic
 • Latvijas Garantiju aģentūra
 • Latvijas Hipotēku un zemes banka
 • MG Valda
 • SEB
 • Swedbank
 • Unicredit Leasing
 • Valmieras stikla šķiedra

Juridiskās konsultācijas Lindstrom group OY APA procedūru laikā Lietuvā.

Pētām kredītiestādes visas darbības atbilstību Regulai 2016/679/ES kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

Sniedzām juridisko palīdzību UniCredit Leasing Lietuvas filiālei jauna tiešsaistes finanšu produkta attīstīšanā, cita starpā arī konsultācijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu.

Pētījām kredītiestādes vienas datu plūsmas atbilstību Regulai, t.sk. sagatavojot padziļinātas juridiskās un IT izpētes ziņojumu un risku novērtējumu. Projekts īstenots kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

Konsultējām Apvienotās Karalistes fondu, kas liek uzsvaru uz debitoru parādu finansēšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) par visiem Lietuvas normatīvo aktu aspektiem, kas saistīti ar kreditēšanas attiecībām, piemērojamajiem drošības pasākumiem, prasījumu portfeļu cesiju un maksātnespēju.

Sniedzām juridisko palīdzību Eiropas Komisijai saistībā ar mazākuma akcionāru tiesību aizsardzību privātajos un kotētajos uzņēmumos 28 jurisdikcijās, tostarp Baltijas valstīs. Šo projektu vada Jurate, viņa gatavo atzinumu par Lietuvas un ES normatīvajiem aktiem.

Sniedzām juridisko palīdzību vairākās tiesvedībās pret AB DNB bankas saistībā ar bankas nelikumīgām darbībām (ieteikumiem) par obligāciju emisiju, kas bija saistītas ar akciju indeksu fondiem. Juridiskā palīdzība ietvēra ES banku un ieguldījumu tiesību aktu padziļinātu analīzi, tostarp MiFiD regulējuma un nacionālo tiesību aktu analīzi par banku darījumiem un neprofesionālajiem investoriem.

Palīdzējām BPM Capital, veicot uzticamības pārbaudi un sagatavojot juridisko dokumentāciju attiecībā uz uzņēmuma izpirkšanas darījuma (vadība kā izpircējs) finansēšanu un lielākās Baltijas optikas ķēdes Optometrijas centrs SIA ar tādiem zīmoliem kā Vision Express, Pasaules optika un Optio”turpmāko attīstību.

VIMEX S.A kā līdzatbildētāja pārstāvība strīdā ar maksātnespējīgo Liepājas Metalurgs AS, kas cēla prasību pret tā kreditoru Gesenice par tērauda produktu piegādes līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī zaudējumu atlīdzības piedziņu EUR 0.21 milj. apmērā.

Pārstāvējām Rīgas Domes Īpašumu departamentu strīdos par banku apliecinājumiem par pretendenta finansiālo stāvokli. Lieta pierādīja, ka pašreizējās normas par finansiālā stāvokļa pierādīšanu praksē nav piemērojamas un līdz ar to maināmas pašreiz topošajā likumā.

Galvenās kontaktpersonas

Vairis Dmitrijevs

M&A prakses vadītājs

+371 29 258 370

vairis.dmitrijevs@vilgerts.comE-pasts

Aivars Lošmanis

Partneris

+371 29 613 453

aivars.losmanis@vilgerts.comE-pasts

ROMAN SHPAKOVSKY

Partneris

+375 29 381 5163

roman.shpakovsky@vilgerts.comE-pasts

Instagram