search icon

Eksperts padomnieks Čārlzs Klarks

Sekundārās prakses jomas:

"Rising star" EU and Competition
Legal 500

Juridiskie pakalpojumi

Profils

Čārlzs Klarks, LL.M., ir biroja eksperts padomnieks visos ES konkurences tiesību aspektos, ar īpašu uzsvaru uz dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, privāto zaudējumu atlīdzināšanas prasībām, sarežģītas apvienošanās kontroles procedūrām, karteļu lietām, valsts atbalstu un vertikāliem ierobežojumiem. Konkurences tiesību jomā Čārlzs ir pārstāvējis klientus nozīmīgās un sarežģītās lietās Eiropas Komisijā un konkurences iestādēs visā pasaulē. Nesenākajā lietā AT&T’s iegādājās Time Warner par 85,4 miljardiem ASV dolāru, saņemot apstiprinājumu no 19 regulatoriem visā pasaulē, tai skaitā beznosacījumu apstiprinājumu no Eiropas Komisijas. Čārlza kompetencē ir arī regulēto nozaru jautājumi, galvenokārt publiskā iepirkuma un telekomunikāciju jomā, kā arī jautājumi, kas saistīti ar ārvalstu tiešo investīciju (FDI) kontroli.

Viņš ieguvis pieredzi plašā nozaru spektrā, tai skaitā transporta, telekomunikāciju, mediju, naftas un gāzes, finanšu tirgu, viesmīlības, medikamentu un patēriņu preču jomās. Čārlzs ir doktorants Londonas Karaliskajā Koledžā. Viņa promociju darbs pēta liela mēroga infrastruktūras projektus ES, vētot, vai pašreizējais ES tiesiskais regulējums veicina pārrobežu sadarbību. Čārlzs ir autors un ir līdzautors daudziem rakstiem un grāmatu nodaļām savās kompetences jomās.

Pirms pievienošanās VILGERTS, Čārlzs strādāja vadošā starptautiskā advokātu birojā Londonā un, kā konkurences tiesību jomas jurists, vadošā starptautiskā advokātu birojā Briselē. Pirms pievienošanās VILGERTS, Klarka kungs strādāja pie šādām lietām:

 • AT&T apvienošanās kontroles aspekti, saistībā ar Time Warner 85,4 miljardu ASV dolāru apmēra, iegādi.
 • Cisco apvienošanās kontrole, kas saistīta ar BroadSoft iegādi par 1,9 miljardiem ASV dolāru.
 • Monsanto apvienošanās kontrole, kas saistīta ar Bayer iegādi par 1,9 miljardiem ASV dolāru.
 • Investīciju fonds – par apvienošanās kontroles aspektiem potenciālā darījuma ietvaros.
 • Uzņēmums - par karteļa dalībnieka iespējamu iegādi un tās potenciālās sekas.
 • Vadošais farmācijas uzņēmums- potenciālie konkurences aspekti, kas saistīti ar cenu noteikšanas praksi.
 • Schlumberger - apvienošanās kontroles aspekti, kas saistīti ar Cameron iegādi par 14,8 miljardiem ASV dolāru.
 • Jude Medical - apvienošanās kontroles aspekti attiecībā uz Abbott iegādāšanos par 25 miljardiem ASV dolāru.
 • Avnet - apvienošanās kontroles aspekti saistībā ar Premier Farnell iegādi par 691 miljoniem sterliņu mārciņāu.
 • Eiropas Komisijas lēmuma par valsts atbalstu pārsūdzēšana par Fēmarnbelta sauszemes šķērsojuma projekta publisko finansējumu Vispārējā tiesā.
 • Oficiālas sūdzības pret Google saistībā ar Android un Google Shopping izmeklēšanu Eiropā.
 • Facebook prāvā, ko ierosināja Beļģijas Datu aizsardzības pārvalde par datu privātumu.
 • Publiskā iepirkuma direktīvas piemērošana ārkārtas situāciju pakalpojumu sniedzējiem.
 • Globāls kosmētikas uzņēmums saistībā ar to vertikālo ierobežošanas praksi.
 • Iecietības pieteikums par dalību kartelī finanšu pakalpojumu nozarē Eiropas Komisijai.

 

Legal 500: "Čārlzs Klarks ir lielisks komandas papildinājums, viņš izceļas tirgū ar savām teicamajām komunikācijas prasmēm un pieredzi valsts atbalsta jomā."

Darba pieredze

2020 / Eksperts – padomdevējs, VILGERTS
2019 / Eksperts uz noteiktu laiku, Willkie Farr & Gallagher LLP Londona
2016 – 2018 / Jurists, Arnold & Porter LLP Brisele
2014 – 2016 / Praktikants, Gibson Dunn & Crutcher LLP Brisele

Izglītība

2020 -2024 / Londonas Karaliskā koledža, PhD (Paredzams)
2013 – 2014 / Londonas Karaliskā koledža, LL.M Konkurences tiesības (ar izcilību)
2009 – 2012 / LLB (Bakalaura grāds) (ar izcilību)

Publikācijas

2018 / Bovis, Č. Klarks, “Komentārs par Koncesiju direktīvu 2014/23/EU”, nodaļā “Briseles komentārs par ES publiskā iepirkuma tiesību aktiem”, CH Beck and Hart publishing (2018. g. jūnijs,).
2015 / Č. Klarks. “EST mainīgā “iekšējo” noteikumu interpretācija saskaņā ar ES publiskā iepirkuma noteikumiem: Funkcionāla vai formāla pieeja?”, Eiropas iepirkuma un publiskās privāto partnerības tiesību pārskats, 10.sējums (2015), 2.izdevums, 111.-125.lpp.
2015 / Č. Klarks, “Pārskats par EST pašreizējo pieeju koncesiju pamatā esošo līguma principu piemērošanai – vai jaunā Koncesiju direktīva atspoguļo Tiesas progresīvo funkcionālo metodoloģiju un nodrošina juridisko noteiktību?” Eiropas iepirkuma un publiskās privātās partnerības tiesību pārskats, 10.sējums (2015), 4.izdevums, 273.-285.lpp.
2013 / Č. Klarks, “Frekings: īss pārskats”, E-squared Magazine, 10.izdevums, 2013, 34.-36.lpp.
2012 / Č. Klarks, “Jēdziena “līgumslēdzēja iestāde” nozīme un prasības saskaņā ar ES publiskā iepirkuma tiesībām. EST jurisprudences attīstības kritika”, Eiropas iepirkuma un publiskās privāto partnerības tiesību pārskats, 7.sējums (2012), 1.izdevums, 57.-64.lpp.

Juridiskie pakalpojumi

Pieredze

  Ielādēt vēl

  Juridiskie pakalpojumi

  Publikācijas

  • Nekonkurēšanas klauzulas: starp potenciālajiem konkurentiem?

   Novembris 23, 2023

   Čārlzs Klarks, Eksperts padomnieks

   Nekonkurēšanas klauzulas nav nekas jauns un ir ierasta uzņēmējdarbības prakse, lai nodrošinātu līgumu izpildi un aizsargātu kopējās intereses. Šādi noteikumi ir saderīgi ar konkurences tiesībām, ja vien to ilgums, priekšmets un ģeogrāfiskā darbības joma nepārsniedz to, kas ir p...

   Lasīt vairāk