search icon

Partneris Jānis Kubilis

Jānis Kubilis
Juridiskie pakalpojumi

Profils

Jānis Kubilis, Dr.iur. vada tiesvedības un strīdu izšķiršanas praksi. Jānim ir plaša pieredze, kas iegūta, pārstāvot klientus strīdos un tiesas prāvās lietās tādās jomās kā būvniecības un nekustamā īpašuma nozare, banku un finanšu tiesības, korporatīvās tiesības, nodarbinātības tiesības, reorganizācija un maksātnespēja, kuģniecības un transporta tiesības, apdrošināšanas tiesības, plašsaziņas līdzekļu tiesības, IT, nodokļu tiesības, IPR, kā arī nacionālā un starptautiskā līmeņa šķīrējtiesvedība.

Savā profesionālajā darbībā Jānis liek uzsvaru uz civiltiesiskās atbildības aspektiem, analizējot un izvērtējot atbildības riskus un konsultējot klientus to risināšanā līgumos, kā arī klienta interešu aizsargāšanā tiesvedībā.

Jānis papildina savu profesionālo pieredzi, piedaloties Latvijas tiesību aktu uzlabošanas projektos un publicējot akadēmiskos rakstus par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Saskaņā ar Chambers & Partners vērtējumu 2018. gadā klienti uzsver Jāņa “nevainojamo taktisko domāšanu” un “dziļās zināšanas atbildības jautājumos”, un to, ka viņš labi pārzina veselu aktuālu jautājumu spektru.

Darba pieredze

2023 / Partneris, VILGERTS
2015 / Vecākais jurists, Tiesvedību prakses vadītājs, VILGERTS
2010 / Jurists, VILGERTS
2009 – 2010 / Jurista palīgs, BDO Zelmenis & Liberte

Izglītība

2017 / Latvijas Universitāte, Dr.iur.
2012 / Latvijas Universitāte, Mag. iur.

Dalība organizācijās

2019 / Latvijas Universitāte, pasniedzējs
2012 / Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Publikācijas

2020 / Tiesu prakses maiņa norāda uz skaidra normatīvā regulējuma nepieciešamību , Jurista Vārds
2020 / Jānis Kubilis Kreditoru tiesību aizsardzības problēmas uzņēmuma pārejas gadījumā, Latvijas Universitātes, 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums
2019 / Likumiskie procenti ir ierocis cīņā ar saistību nepildītājiem, Jurista Vārds
2019 / Likumiskie procenti delikttiesiskās atbildības gadījumā
2018 / Satversmes tiesas atziņas Latvijas deliktu tiesību kontekstā
2018 / Tiesvedības apturēšana civillietā sakarā ar krimināllietu
2018 / Solidārā atbildība Latvijas deliktu tiesībās
2018/ grāmata “Essential Cases on Misconduct (Digest of European Tort Law)”, Latvija nodaļas līdzautors
2017/ Problēmas, nosakot kompensācijas apmēru par morālo kaitējumu miesas bojājumu gadījumos
2016/ Rīcības prettiesiskums kā civiltiesiskās atbildības priekšnoteikums Latvijas deliktu tiesībās. Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums
2015 / Galvenās problēmas, modernizējot Latvijas deliktu tiesības, humanitārajās un sociālajās zinātnēs Latvijā
2014 / Kaitējuma paredzamība Latvijas deliktu tiesībās
2014/ Atbildības par paaugstinātas bīstamības avota radītu kaitējumu problemātika un modernizācija
2013/ Cēloniskais sakars, nodarot nemantisku kaitējumu veselībai

Juridiskie pakalpojumi

Pieredze

  Ielādēt vēl

  Juridiskie pakalpojumi

  Publikācijas

  • Prasības nodrošināšanas jaunumi Latvijas tiesās

   Augusts 6, 2021

   Jānis Kubilis, Partneris

   Arvien retāk sanāk sastapt uzņēmumu pārstāvjus Latvijā, kuri var lepoties, ka nekad nav tiesājušies. Tie, kam ir tiesāšanās pieredze, zina, ka tas mēdz būt ilgs, dārgs un sarežģīts process neatkarīgi no tā, vai jācīnās par savām tiesībām vai jāaizstāvas. Viens no jautājum...

   Lasīt vairāk
  • Saīsinātais spriedums Zolitūdes krimināllietā

   Februāris 25, 2020

   Jānis Kubilis, Partneris

   Jurista Vārds | 2020 /  Nr.8 (1118) Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa 2020. gada 18. februārī nolasīja saīsināto spriedumu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā, būvinženieriem Ivaram Sergetam piespriežot sešu gadu cietumsodu, kā arī uz pieciem gadiem aizliedzot ieņemt savu ama...

   Lasīt vairāk
  • Likumiskie procenti ir ierocis cīņā ar saistību nepildītājiem

   Februāris 28, 2019

   Jānis Kubilis, Partneris

   Domājams, ka teju katrs komersants ir vienā vai citā veidā saskāries ar situāciju, kurā tikusi bojāta automašīna, iznomātās telpas vai citā veidā nodarīti zaudējumi. Var tikai apsveikt tos, kuri nav. Varbūt arī risks ir bijis apdrošināts, izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība u...

   Lasīt vairāk
  • Tiesvedības un civilprocess: Jauns regulējums pārrobežu parādu piedziņas procesā.

   Decembris 2, 2016

   Jānis Kubilis, Partneris

   Eiropas Komisija 2011.gada vidū nāca klajā ar priekšlikumu, lai uzlabotu un efektivizētu pārrobežu parādu piedziņas procesu, cita starpā atvieglojot piekļuvi informācijai par parādnieku bankas kontiem. Ievērojot minēto, 2014.gada 15.maijā tika pieņemta regula Nr. 655/2014, ar ko izve...

   Lasīt vairāk
  • Jaunākā tiesu prakse lietu tiesību strīdos.

   Jūnijs 29, 2016

   Jānis Kubilis, Partneris

   Augstākās tiesas Civillietu departamenta jaunākajā tiesu praksē vērtēti vairāki aspekti saistībā ar lietu tiesībām, īpaši attiecībā uz servitūta tiesisko regulējumu. Augstākās tiesas Civillietu departaments analizējis tādus jautājumus kā servitūta apmēra un nepieciešamības...

   Lasīt vairāk