Jūras pārvadājumi un transports

Mūsu pakalpojumi

Ar jūras pārvadājumu un transporta jautājumiem nodarbojas mūsu eksperti, kuriem ir gan akadēmiskā, gan profesionālā pieredze jūras pārvadājumu un jūrlietu jautājumos. Mēs galvenokārt risinām pārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un jūras apdrošināšanas jautājumus. Mūsu galvenās kompetences jomas ir kravu apdrošināšana un autopārvadātāju atbildība saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un CMR (kravu starptautiskajiem autopārvadājumu līgumiem).

Mēs sniedzam pakalpojumus vietējiem un starptautiskajiem klientiem strīdu izšķiršanas un līgumu sagatavošanas jomā. Līgumu sagatavošana ietver atbalstu klientiem, slēdzot starptautiskus pārvadājuma līgumus, noliktavu nomas līgumus, pirkuma līgumus, sadarbības līgumus ar partneriem, un līgumus ar klientiem.

Specializācijas jomas
 • CMR tiesvedība
 • Gaisa pārvadājumu strīdu izšķiršana
 • Izplatīšanas līgumi
 • Jūras pārvadājumu strīdu izšķiršana
 • Kravu pārvadājumu strīdu izšķiršana
 • Kravu pārvadātāju strīdu izšķiršana
 • Loģistikas parku attīstība
 • Mazumtirdzniecības loģistika
 • Noliktavu noma
 • Pārvadājuma līgumu strīdu izšķiršana
 • Pārvadātāja atbildības apdrošināšana
 • Strīdi saistībā ar preču (kravas) pavadzīmēm
 • Terminālu apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)
 • Tirdzniecības finansēšana
Klienti
 • AirBaltic
 • AON Baltic
 • CMA CGM
 • Dommo Grupa
 • DPD
 • East Capital Real Estate
 • Eesti Post
 • Fracht
 • If P&C Insurance
 • Inova Baltic
 • Itella Logistics
 • Latvijas autoceļu uzturētājs
 • Latvijas Pasts
 • Lielupes Kuģniecība
 • Litcargo
 • NPD Logistics Solutions
 • Oceans Five
 • Omniva
 • Triangel
 • Valmieras stikla šķiedra

Juristi

Pieredze

Jūras pārvadājumu apdrošinātāja pārstāvība tiesvedībā pret Latvijas mazumtirgotāju sakarā ar mazumtirgotāja parādu par piegādātajām precēm, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

If P&C Insurance AS pārstāvība strīdā ar stividoru sabiedrību Liepājas Osta LM AS saistībā ar prasību par zaudējumu atlīdzības piedziņu kopumā EUR 1.3 milj. apmērā. Zaudējumi visticamāk radās kravas saskarsmes ar sālsūdeni rezultātā, un tādēļ tika bojāti pārvadātie armatūras tērauda stieņi, tos transportējot no Liepājas uz Liverpūli. Apelācijas instances tiesas spriedums bija klientam labvēlīgs.

Iveco grupas sabiedrību pārstāvība tiesvedībā ar maksātnespējīgo izplatītāju Ive Motors SIA par EUR 0.63 milj. piedziņu, kas kļuva maksātnespējīgs. Tiesvedība bija saistīta ar vairākiem sarežģītiem tiesību jautājumiem, piemēram, strīda pakļautību, piemērojamo materiālo tiesību noteikšanu un citiem.

VIMEX S.A kā līdzatbildētāja pārstāvība strīdā ar maksātnespējīgo Liepājas Metalurgs AS, kas cēla prasību pret tā kreditoru Gesenice par tērauda produktu piegādes līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī zaudējumu atlīdzības piedziņu EUR 0.21 milj. apmērā.

If P&C Insurance AS Lithuania pārstāvība sarežģītā tiesvedībā, kurā iesaistītas vairākas pārvadājumu pakalpojumu sabiedrības, kā arī to apdrošinātāji no Latvijas un Lietuvas. VILGERTS pārstāv klientu tiesvedībā par zaudējumu atlīdzības piedziņu izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā pret pārvadātājiem un to apdrošinātāju. VILGERTS ir pārstāvējis klientu pirmās instances tiesā, ar kuras spriedumu atzīta iespēja vērsties ar prasību pret apdrošinātāju gadījumā, kas nav saistīts ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.

Fracht SIA pārstāvība tiesvedībā pret bijušo akcionāru un pārvadājumu sabiedrību, kuri, iespējams, kopīgi veica neatļautas darbības ar klientam piederošu īpašumu, kā arī neievēroja līgumiski noteikto preču piegādes maršrutu. VILGERTS pārstāv klientu tiesvedībā par zaudējumu atlīdzības piedziņu, kas nodarīti kravas piesavināšanās rezultātā, sakarā ar ko tikusi ierosināta arī krimināllieta.

If P&C Insurance pārstāvība tiesvedībā ar starptautisku transporta pakalpojumu sabiedrību Kuehne + Nagel Latvia SIA, ceļot regresa prasību sakarā ar nevērīgu apiešanos ar preču konteineru, kas pārvadāšanas laikā pazuda jūrā. Prasības summa pārsniedz EUR 1 milj.

Veiksmīga Air Baltic Corporation AS pārstāvība izlīguma sarunās ar Starptautisko lidostu “Rīga” saistībā ar Latvijas tiesu jurisdikcijas pirmo multimiljonu tiesvedību par zaudējumu piedziņu konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā. VILGERTS nodrošināja klientam izdevīga izlīguma panākšanu.

Imeon Logistics Group pārstāvēšana strīdā, kas saistīts ar pārvadātāja atbildību par papildu izmaksām, kas radušās pasūtītājam, līguma noteikumu un pasūtītāja norādījumu, kas sniegti pārvadātājam, neievērošanas rezultātā. Līguma noteikumu pārkāpums cita starpā izpaudies kā kravas atbilstības nepieciešamajiem kravas standartiem nenodrošināšana. Strīds ir saistīts ar vairāku valstu normatīvo aktu un standartu piemērošanu, tostarp ASV. VILGERTS pārstāv klienta intereses tiesā, un pirmās instances tiesas spriedums bija klientam labvēlīgs.

Veiksmīga Air Baltic Corporation AS pārstāvēšana Augstākajā tiesā, kur maksātnespējīgā FlyLAL Lithuanian Airlines bija iesniegusi atzīšanai un izpildei Lietuvas tiesas pieņemtu lēmumu, ar kuru nolemts apķīlāt klienta un Starptautiskās lidostas “Rīga” mantu vairāk nekā EUR 58 milj. vērtībā. Augstākā tiesa atteicās atzīt un izpildīt lēmumu.

Skatīt vēl ...