Mūsu pakalpojumi

Mūsu aviācijas nozares klientu bāze ir ļoti plaša. Mēs pārzinām šīs nozares darbības principus un galvenos aspektus. Esam pārstāvējuši dažādus šīs nozares uzņēmumus atšķirīgos darījumos – aviosabiedrību pārdošanas, helikopteru iegādes, angāru būvniecības un terminālu refinansēšanas darījumos.

Specializācijas jomas
 • E-komercija
 • Konkurences tiesības
 • Noma un būvniecība
 • Patērētāji
 • Publiskie iepirkumi
 • Pārvadātāja atbildība
 • Strīdu izšķiršana un tiesvedība
 • Terminālu finansēšana
 • Uzņēmumu apvienošanās un iegāde (M&A)
Klienti
 • AirBaltic
 • Airo Catering
 • Capital Handling
 • Latvian Aviation Industry Association
 • Lidosta “Rīga”
 • LSG Sky Chefs
 • SmartLynx Airlines

Sekmīga lidostas angāra īpašnieka pārstāvība tiesvedībā pret būvniecības uzņēmumu saistībā ar īpašnieka atteikumu veikt samaksu par nekvalitatīvajiem būvniecības darbiem. 2019.gada 14.janvārī pirmās instances tiesa pieņēma klientam labvēlīgu spriedumu, kas stājās spēkā 2019.gada 5.februārī.

Aviosabiedrības pārstāvība aktuālā tiesvedības procesā saistībā ar veiktā ieguldījuma atmaksu. Sabiedrība, kurā klients veica ieguldījumus, vēlāk vairāku koordinētu darījumu rezultātā nodeva savu uzņēmumu (biznesu) saistītajai sabiedrībai un pēc tam kļuva maksātnespējīga. Klients saskaņā ar Komerclikuma 20.pantu cēla prasību tiesā pret uzņēmuma ieguvēju.

Izstrādājām un īstenojām tiesvedības stratēģiju, un pārstāvējām Air Baltic Corporation AS  tiesā nozīmīgā civilā strīdā ar Baltic Taxi SIA par Air Baltic Corporation AS preču zīmju nelikumīgu piesavināšanos.

Partnere Debora Pāvila palīdz Lietuvas kolēģiem Air Baltic Corporation AS pārstāvībā Lietuvas tiesās pirmajā Lietuvas multimiljonu konkurences tiesību zaudējumu lietā ar prasītāju BAB FlyLAL Lithuanian Airlines un līdzatbildētāju VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””. Lieta jau divas reizes skatīta arī Eiropas Savienības tiesā prejudiciālā nolēmuma procedūras kārtībā.

Veiksmīga Air Baltic Corporation AS pārstāvība izlīguma sarunās ar Starptautisko lidostu “Rīga” saistībā ar Latvijas tiesu jurisdikcijas pirmo multimiljonu tiesvedību par zaudējumu piedziņu konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā. VILGERTS nodrošināja klientam izdevīga izlīguma panākšanu.

Veiksmīga Air Baltic Corporation AS pārstāvēšana Augstākajā tiesā, kur maksātnespējīgā FlyLAL Lithuanian Airlines bija iesniegusi atzīšanai un izpildei Lietuvas tiesas pieņemtu lēmumu, ar kuru nolemts apķīlāt klienta un Starptautiskās lidostas “Rīga” mantu vairāk nekā EUR 58 milj. vērtībā. Augstākā tiesa atteicās atzīt un izpildīt lēmumu.

Juridiskā analīze par IBERIA, Spānijas lielākā aviolīnija, komercdarbības praksi biļešu tirdzniecībā un tās atbilstību Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības tiesiskā regulējuma minimālajām prasībām.

Latvijas aviokompānijas Air Baltic Corporation AS pārstāvēšana lietā pret FlyLAL Lithuanian Airlines, kas Lietuvas Republikā cēla prasību par EUR 60 milj. piedziņu saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumiem.

Juridiskās palīdzības sniegšana LSG Sky Chefs, vadošais uzņēmums Eiropā lidmašīnu pasažieru ēdināšanas jomā, saistībā ar potenciālu nekustamā īpašuma iegādi Latvijā komerciāliem nolūkiem vairāku miljonu vērtībā no Reverta un ražošanas ēkas pārvietošanu.

Izvērtējām valstiskas nozīmes un ES fondu finansēta Starptautiskās lidostas “Rīga” būvdarbu iepirkumu pievadceļu rekonstrukcijai, kura vērtībā pārsniedza vairākus miljonus eiro. Mēs pārstāvējām to arī strīdā par kandidātu pieredzes prasībām Iepirkumu uzraudzības birojā.

Galvenās kontaktpersonas

Gints Vilgerts

Partneris, M&A

+371 29 107 768

gints.vilgerts@vilgerts.comE-pasts

Vairis Dmitrijevs

M&A prakses vadītājs

+371 29 258 370

vairis.dmitrijevs@vilgerts.comE-pasts

Instagram