Aviācija

Mūsu pakalpojumi

Mūsu aviācijas nozares klientu bāze ir ļoti plaša. Mēs pārzinām šīs nozares darbības principus un galvenos aspektus. Esam pārstāvējuši dažādus šīs nozares uzņēmumus atšķirīgos darījumos – aviosabiedrību pārdošanas, helikopteru iegādes, angāru būvniecības un terminālu refinansēšanas darījumos.

Specializācijas jomas
 • E-komercija
 • Konkurences tiesības
 • Noma un būvniecība
 • Patērētāji
 • Publiskie iepirkumi
 • Pārvadātāja atbildība
 • Strīdu izšķiršana un tiesvedība
 • Terminālu finansēšana
 • Uzņēmumu apvienošanās un iegāde (M&A)
Klienti
 • AirBaltic
 • Airo Catering
 • Capital Handling
 • Latvian Aviation Industry Association
 • Lidosta “Rīga”
 • LSG Sky Chefs
 • SmartLynx Airlines

Juristi

Pieredze

Veiksmīga SmartLynx Airlines pārstāvēšana vairāk kā 8 miljonu eiro strīdā ar Danske Bank.

Air Baltic pārstāvēšana tiesā strīdos ar arodbiedrībām un tās biedriem par dažādiem jautājumiem.

Sekmīga lidostas angāra īpašnieka pārstāvība tiesvedībā pret būvniecības uzņēmumu saistībā ar īpašnieka atteikumu veikt samaksu par nekvalitatīvajiem būvniecības darbiem. 2019.gada 14.janvārī pirmās instances tiesa pieņēma klientam labvēlīgu spriedumu, kas stājās spēkā 2019.gada 5.februārī.

Aviosabiedrības pārstāvība aktuālā tiesvedības procesā saistībā ar veiktā ieguldījuma atmaksu. Sabiedrība, kurā klients veica ieguldījumus, vēlāk vairāku koordinētu darījumu rezultātā nodeva savu uzņēmumu (biznesu) saistītajai sabiedrībai un pēc tam kļuva maksātnespējīga. Klients saskaņā ar Komerclikuma 20.pantu cēla prasību tiesā pret uzņēmuma ieguvēju.

Palīdzības sniegšana Air Baltic Corporation AS, iegādājoties lidmašīnas apkopes angāru Rīgas lidostā.

Partnere Debora Pāvila palīdz Lietuvas kolēģiem Air Baltic Corporation AS pārstāvībā Lietuvas tiesās pirmajā Lietuvas multimiljonu konkurences tiesību zaudējumu lietā ar prasītāju BAB FlyLAL Lithuanian Airlines un līdzatbildētāju VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””. Lieta jau divas reizes skatīta arī Eiropas Savienības tiesā prejudiciālā nolēmuma procedūras kārtībā.

Izstrādājām un īstenojām tiesvedības stratēģiju, un pārstāvējām Air Baltic Corporation AS  tiesā nozīmīgā civilā strīdā ar Baltic Taxi SIA par Air Baltic Corporation AS preču zīmju nelikumīgu piesavināšanos.

Veiksmīga Air Baltic Corporation AS pārstāvība izlīguma sarunās ar Starptautisko lidostu “Rīga” saistībā ar Latvijas tiesu jurisdikcijas pirmo multimiljonu tiesvedību par zaudējumu piedziņu konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā. VILGERTS nodrošināja klientam izdevīga izlīguma panākšanu.

Veiksmīga Air Baltic Corporation AS pārstāvēšana Augstākajā tiesā, kur maksātnespējīgā FlyLAL Lithuanian Airlines bija iesniegusi atzīšanai un izpildei Lietuvas tiesas pieņemtu lēmumu, ar kuru nolemts apķīlāt klienta un Starptautiskās lidostas “Rīga” mantu vairāk nekā EUR 58 milj. vērtībā. Augstākā tiesa atteicās atzīt un izpildīt lēmumu.

Sekmīgi pārstāvējām AS “AirBaltic Corporation” kasācijas instancē lietā par Lietuvas tiesas nolēmumu atzīšanu, izpildi un izpildes nodrošināšanu sakarā ar maksātnespējīgas Lietuvas sabiedrības “flyLAL-Lithuanian Airlines” pieteikumu par Lietuvas tiesas nolēmumu atzīšanu, izpildi un izpildes nodrošināšanu. Augstākās tiesas Civillietu departaments apmierināja AS “Air Baltic Corporation” blakus sūdzību par apelācijas instances lēmumu un atteicās atzīt Lietuvas tiesas nolēmumu par prasības nodrošināšanu (lieta SKC-5/2015).

Skatīt vēl ...