Auto

Mūsu pakalpojumi

Mēs sadarbojamies ar autotransporta nozares uzņēmumiem dažādās jomās, no kurām vispopulārākā ir konkurences tiesības. Autotransporta nozares uzņēmumiem mēs sniedzam arī pakalpojumus strīdu izšķiršanas, VDAR, miesas bojājumu un finanšu jomā.

Specializācijas jomas
 • Apdrošināšana
 • Importētāji
 • Izplatītāji
 • Konkurences tiesības
 • Maksātnespēja
 • Miesas bojājumi
 • Noma un būvniecība
 • Reorganizācija
 • Starptautiskais transports
 • Strīdu izšķiršana un tiesvedība
 • Uzņēmumu apvienošanās un iegāde (M&A)
Klienti
 • AvtoKraz
 • CNH International
 • Fracht
 • IVECO
 • Latvijas autoceļu uzturētājs
 • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs
 • Littelfuse
 • Moller Baltic Import
 • Toyota

Juristi

Pieredze

Moller Mobility grupas uzņēmumu - VW automašīnu izplatītāji Latvijā – pārstāvība tiesvedībā ar Konkurences padomi, kur Administratīvā apgabaltiesa atcēla Konkurences padomes lēmumu par EUR 7.4 miljonu soda piemērošanu mūsu klientiem.

Apmācījām Toyota Baltic dīlerus par atbilstības pasākumiem Regulas ieviešanai visa Baltijā.

Iveco grupas sabiedrību pārstāvība tiesvedībā ar maksātnespējīgo izplatītāju Ive Motors SIA par EUR 0.63 milj. piedziņu, kas kļuva maksātnespējīgs. Tiesvedība bija saistīta ar vairākiem sarežģītiem tiesību jautājumiem, piemēram, strīda pakļautību, piemērojamo materiālo tiesību noteikšanu un citiem.

Moller grupas uzņēmumu pārstāvēšana administratīvajā procesā iestādē un tiesvedībā ar Konkurences padomi par tās lēmuma par karteļa konstatēšanu un rekordliela naudas soda vienai uzņēmumu grupai EUR 7,4 milj. apmērā atcelšanu.

Juridiskās palīdzības sniegšana KW Bruun OU, Peugeout markas automašīnu importētājam Baltijas valstīs, saistībā ar automašīnu izplatīšanas līgumu atbilstību konkurences tiesību regulējumam.

Juridiskās palīdzības sniegšana IVECO Group sarunās ar parādnieku Latvijā saistībā ar dažādiem maksātnespējas jautājumiem, garantiju izpildi un turpmāku piegādāto transportlīdzekļu finansēšanu, kā arī klienta pārstāvība tiesvedības procesā Latvijā. Parāda apmērs pārsniedza EUR 0.6 milj.

Juridiskās palīdzības sniegšana Suzuki, Peugeot, Seat, Hyundai un Isuzu transportlīdzekļu izplatītājam Latvijā - Auto Halle - finansiālās grūtībās, kas radušās saistībā ar Swedbank izsniegtā aizdevuma EUR 5 milj. apmērā atmaksu. Klientam tika sniegtas konsultācijas  pārrunu procesā ar banku, tiesiskās aizsardzības procesā, maksātnespējas procesā, projektu plānošanā un iespējamo sabiedrības refinansēšanā.

Juridiskā palīdzība CNH International, kas ir daļa no autobūves grupas “Fiat”, konsultēšana par industriālo kontraktu, ko finansē Nordea banka, juridiskajiem aspektiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Kopīgi ar Zviedrijas advokātu biroju Lindahl un TALI juridisko tīklu, mūsu birojs palīdzēja Littelfuse, kas ir NASDAQ biržā kotēts ASV uzņēmums, iegādāties uzņēmumu Accel, Zviedrijas holdingam piederošu Lietuvas uzņēmumu. Mēs palīdzējām šim darījumam ar padziļinātu Lietuvas uzņēmuma juridisko izpēti un palīdzību pie darījuma noslēgšanas. Accel ir pasaules līderis dažādu auto industrijas sensoru, slēdžu un kontrolsistēmu ražotājs un piegādā savu produkciju tādiem lieliem uzņēmumiem kā Volvo, GM, BMW, Daimler, Maybach, Jeep, Cadillac.

Juridiskās palīdzības sniegšana Ukrainas vadošajam kravas automašīnu ražotājam Avtokraz attiecībās ar finanšu grūtībās nonākušo Parex banku un jaundibināto Citadeles banku saistībā ar depozīta atmaksu vai tā konvertāciju Citadeles izsniegtās Eiroobligācijās. Klienta prasījumu apmērs pārsniedza EUR 15 milj.