Publiskie iepirkumi

Mūsu pakalpojumi

Mēs palīdzam klientiem sagatavot paziņojumus par publiskā iepirkuma konkursiem, līgumus, kā arī konsultējam klientus attiecīgo konkursu norises laikā. Mēs pārstāvam klientus Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās. Mūsu komanda piedalās Eiropas līmeņa debatēs par akadēmiskiem un lobēšanas jautājumiem publiskā iepirkuma jomā.

Specializācijas jomas
 • Eksperta pakalpojumi piedāvājumu pārbaudēs
 • Juridiskais atbalsts Eiropas Savienības un valsts iestāžu veiktajās publisko iepirkumu procedūru pārbaudēs
 • Juridiskā palīdzība visos publiskā iepirkuma procedūras posmos
 • Konkursu dokumentācijas sagatavošana
 • Palīdzība piedāvājumu sagatavošanā
 • Piedāvājumu pārbaude
 • Publisko iepirkumu dokumentācijas apstrīdēšana valsts iestādēs
 • Publisko iepirkumu dokumentācijas paskaidrošana ārvalstu pretendentiem
 • Publisko iepirkumu līgumu sagatavošana
 • Publisko iepirkumu procedūru tiesiskuma pārbaude
 • Publisko iepirkumu strīdu izšķiršana un tiesvedība
 • Publiskā iepirkumu līgumu juridiskā izvērtēšana
 • Pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā
Klienti
 • BAO
 • Datakom
 • Eco Baltia Vide
 • If P&C Insurance
 • Lidosta “Rīga”
 • Merks
 • Rīgas domes Īpašuma departaments
 • Tieto Latvia
 • Valsts vides dienests
 • VARAM
 • Water Ser

VILGERTS palīdzēja RB Rail izstrādāt jaunu nolikumu projektēšanas un uzraudzības pakalpojumu iepirkumiem, kurus RB Rail ieviesīs konkursa procedūrā ar sarunām. Mēs palīdzējām klientam atrast trauslo līdzsvaru starp riskiem, kurus tas ir gatavs uzticēt piegādātājiem, un svārstīgajām piegādātāju izmaksām.

Pārstāvējām Rīgas domes Īpašuma departamentu, lielāko pasūtītāju Baltijā, tiesvedībā par prasību veikt daļēju darbu izpildi piedāvājumu iesniegšanas fāzē. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva klientam slēgt iepirkuma līgumu, bet administratīvā tiesa atzina šo lēmumu par prettiesisku.

Konsultējām Rīgas domes Īpašuma departamentu, lielāko pasūtītāju Baltijā, EUR 3,7 Mio vērtā strīdā par pretendenta tehniskās pieredzes piemērotību sporta laukuma izveidei. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva klientam slēgt iepirkuma līgumu.

Sekmīgi aizstāvējām Rīgas domes Īpašuma departamentu Iepirkumu uzraudzības birojā pret apgalvojumiem par prettiesisku iepirkuma nolikuma grozīšanu. EUR 26 Mio vērtā iepirkuma priekšmets bija Mežaparka estrādes pārbūve pirms Latvijas simtgadei veltītajiem Dziesmu un deju svētkiem.

Pierādījām, ka Ragn-Sells, atkritumu apsaimniekotājs, tiesiski paaugstināja iepirkuma līguma cenu EUR 0,5 Mio, lai  ietvertu piemērojamo nodokļu summu, pirms iepirkuma līguma parakstīšanas. Strīdu turpina skatīt tiesas pēc tam, kad pirmā instance atzina klienta rīcību par tiesisku.

Pārstāvējām vairākus uzņēmumus ar kopējo apgrozījumu EUR 75 Mio, lai panāktu Publisko iepirkumu likuma prasību iemaksāt depoztīu par iepirkuma rezultātu apstrīdēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā. Satversmes tiesa atteica skatīt lietu līdz brīdim, kad kāds no iesniedzējiem būs zaudējis depozītu ļaunprātīgas sūdzības dēļ.

Pārstāvam Ragn-Sells, atkritumu apsaimniekotāju, EUR 2,5 Mio vērtā strīdā par meitas uzņēmuma tiesībām balstīties uz mātes uzņēmuma spējām. Mātes uzņēmums izveidoja personas apvienību ar meitas uzņēmumu, bet detalizēti neuzskaitīja visu iespējamo pieredzi, kuru tā tai nodod. Strīdu skata Latvijas tiesas.

Pierādījām Iepirkumu uzraudzības birojam, ka BAO, bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, jāatzīst par iepirkuma uzvarētāju. Pasūtītājs nebija pārbaudījis, vai  pasludinātais uzvarētājs izpilda piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumus un spēj sniegt pakalpojumu.

Pārstāvējām Rīgas Domes Īpašumu departamentu strīdos par banku apliecinājumiem par pretendenta finansiālo stāvokli. Lieta pierādīja, ka pašreizējās normas par finansiālā stāvokļa pierādīšanu praksē nav piemērojamas un līdz ar to maināmas pašreiz topošajā likumā.

Konsultējām Datakom, IT pakalpojumu sniedzēju, nozīmīgā publisko iepirkumu strīdā, kurā tika pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzības biroja acīmredzami procesuālie pārkāpumi. Strīds izrietēja no biroja aizlieguma klientam sadarboties ar Hewlett Packard augstas veiktspējas skaitļošanas sistēmas iepirkumā 0.3 miljonu eiro vērtībā.

Galvenās kontaktpersonas

Katrīne Pļaviņa

Zvērināta advokāte

+371 26 164 110

katrine.plavina@vilgerts.comE-pasts

YouTube

Instagram