More Than Law.

2020. gadā komunicēsim ar VID tikai elektroniski

by Viktorija Kristhole-Lūse, Nodokļu eksperte, Latvija

Valsts sekretāru sanāksme šā gada 15. novembrī izskatīs grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Likumprojekts), kurš cita starpā paredz obligāto gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) tikai elektroniskā veidā arī fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību. Jau tagad...

Par izmaiņām kapitāldaļu un akciju apķīlāšanas kārtībā

by Aivars Lošmanis, Partneris, Latvija

2018. gada 1. jūlijā spēkā stājas grozījumi Civilprocesa likumā, atbilstoši kuriem detalizēti regulēta kapitālsabiedrības kapitāldaļu un akciju apķīlāšanas kārtība. Izpildot tiesu nolēmumus, praksē līdz šim šajā sakarā bija daudz jautājumu gan no parādnieku, gan piedzinēju, gan arī zvērinātu tiesu izpildītāju...

Mums pašiem jārūpējas par savām tiesībām. Intervija ar Brigitu Tēraudu

by Brigita Tērauda, IPR prakses vadītāja, Latvija

Brigita Tērauda ir pieredzējusi advokāte, kura jau vairāk nekā desmit gadu pārstāv klientus tiesā lietās par preču zīmju nelikumīgu izmantošanu, strīdos par autortiesību pārkāpumiem un dizaina tiesību pārkāpumiem. Viņa palīdz izstrādāt intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas un pārstāv klientu intereses Latvijas...

Instagram