Vides tiesības

Mūsu pakalpojumi

Nekustamo īpašumu joma un vides tiesību apsvērumi ir cieši saistīti aspekti. Veicot nekustamā īpašuma uzticamības pārbaudi (due diligence), būtiska nozīme ir vides apsvērumiem. Praksē īpašnieks maksā par savas zemes piesārņojumu, tāpēc risku novērtēšana ir viens no jebkura nekustamā īpašuma attīstītāja darba kārtības galvenajiem jautājumiem. Pareizu mērķu vadīti, mēs darbojamies sabiedrības labā – lai upes kļūtu tīrākas, bet meži – mazāk piesārņoti. Mums ir iespaidīga vides nozares klientu bāze, kas ietver arī dažas vides aizsardzības iestādes.

Specializācijas jomas
 • Atbilstība tiesību aktiem
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Atkritumu poligoni
 • Bīstamie atkritumi
 • Nekustamā īpašuma darījumi
 • Piesārņojuma prasības
 • Plānošana un zonējums
 • Uzticamības pārbaudes (due diligence)
Klienti
 • BAO
 • Clean R
 • Eco Baltia Vide
 • Eko Osta
 • Happy Fish
 • Hepsor
 • Ragn Sells
 • Valsts vides dienests
 • VARAM
 • Water Ser
 • Woodison Terminal
 • Zaļā josta

Juristi

Pieredze

Palīdzība Nulles Depozīts SIA, depozītu sistēmas konkursa dalībnieks, ar korporatīvajiem un tendera jautājumiem.

Juridiska palīdzība Decathlon, vienam no pasaules vadošajiem sporta preču tirgotājiem, ar regulatīviem jautājumiem vides jomā.

Juridiska palīdzība Wingo Deposit SIA, MI jaunuzņēmums atkritumu industrijā, visos korporatīvajos jautājumos.

City Energy investīcijas jaunuzņēmumā Biomund, kas nodarbojas ar videi draudzīgu un inovatīvu tehnoloģiju izstrādi pārtikas atkritumu pārstrādei.

Juridiskā palīdzība INVL Baltic Sea Growth Fund iegādājoties 52.81% akciju AS Eco Baltia.

Juridiska palīdzība BAO, vadošajam bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam Latvijā, apstrīdot Vamieras pilsētas pašvaldības publiskā iepirkuma rezultātus un panākot klientam labvēlīgu rezultātu.

Pierādījām Senātā un Administratīvajā rajona tiesā, ka Ragn-Sells, atkritumu apsaimniekotājs, tiesiski paaugstināja iepirkuma līguma cenu EUR 0,5 Mio, lai  ietvertu piemērojamo nodokļu summu, pirms iepirkuma līguma parakstīšanas.

Pārstāvam Ragn-Sells, atkritumu apsaimniekotāju, EUR 2,5 Mio vērtā strīdā par meitas uzņēmuma tiesībām balstīties uz mātes uzņēmuma spējām. Mātes uzņēmums izveidoja personas apvienību ar meitas uzņēmumu, bet detalizēti neuzskaitīja visu iespējamo pieredzi, kuru tā tai nodod. Strīdu skata Latvijas tiesas.

Pierādījām Iepirkumu uzraudzības birojam, ka BAO, bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, jāatzīst par iepirkuma uzvarētāju. Pasūtītājs nebija pārbaudījis, vai  pasludinātais uzvarētājs izpilda piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumus un spēj sniegt pakalpojumu.

Strauji augoša jaunā uzņēmuma Nīderlandē Windfire BV konsultēšana saistība ar sadarbības līguma noslēgšanu ar mērīšanas sistēmu attīstītāju un ražotāju.

Skatīt vēl ...