search icon
Juridiskie pakalpojumi

Vides tiesības

Par mums

Nekustamo īpašumu joma un vides tiesību apsvērumi ir cieši saistīti aspekti. Veicot nekustamā īpašuma uzticamības pārbaudi (due diligence), būtiska nozīme ir vides apsvērumiem. Praksē īpašnieks maksā par savas zemes piesārņojumu, tāpēc risku novērtēšana ir viens no jebkura nekustamā īpašuma attīstītāja darba kārtības galvenajiem jautājumiem. Pareizu mērķu vadīti, mēs darbojamies sabiedrības labā – lai upes kļūtu tīrākas, bet meži – mazāk piesārņoti. Mums ir iespaidīga vides nozares klientu bāze, kas ietver arī dažas vides aizsardzības iestādes.

Uzticamības pārbaudes (due diligence)

Atkritumu poligoni

Plānošana un zonējums

Atkritumu apsaimniekošana

Bīstamie atkritumi

Atbilstība tiesību aktiem

Nekustamā īpašuma darījumi

Piesārņojuma prasības

Juridiskie pakalpojumi

Pieredze

    Ielādēt vēl

    Juridiskie pakalpojumi

    Citas prakses jomas