Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)

Mūsu pakalpojumi

Strauji mainīgā tiesiskā regulējuma apstākļos pastāvīga problēma ir atbilstība nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. Mēs palīdzam saviem klientiem izstrādāt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML) iekšējās kontroles sistēmu, politikas un procedūras, veicot atbilstības revīzijas un nodrošinot AML treniņus. Mēs palīdzam pārstāvēt klientu intereses attiecībās ar valsts iestādēm to veiktās izmeklēšanas gaitā, sniedzot paskaidrojumus, veicot pārrunas par izlīgumu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem, u.tml., kā arī tiesvedībās. Mēs sniedzam juridiskās konsultācijas saistībā ar normatīvo regulējumu, kas attiecas uz atbilstību AML noteikumiem un "Iepazīsti savu klientu" (KYC) prasībām.

Specializācijas jomas
  • AML politikas, procedūras un sistēmas prasības
  • Aizdomīgu darījumu atklāšana un ziņošana
  • Iepazīsti savu klientu (KYC) prasības
  • Politiski nozīmīgas personas (PEPs)
  • Riska novērtēšana un dokumentācija
  • Uzticamības pārbaude
Klienti
  • Konfidenciāli

Pieredze

Sniedzām juridisko atzinumu par Aivaram Lembergam uzlikto OFAC sankciju iespējamo ietekmi uz klienta komercdarbību.

2019.gada laikā vairākiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem izveidojām un aktualizējām to iekšējās kontroles sistēmas.

Auditējām patērētāju kreditētāju biroju Creamfinance un izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras.

Palīdzot East Captial Real Estate AS iegādāties sabiedrību, kurai pieder noliktava pie Rīgas lidostas ar tādiem nomniekiem kā Prinful un Elko, kas ir savu industriju līderi, un sagatavojot juridisko risku novērtējumu, mēs veicām AML atbilstības novērtējumu.

Auditējām vieno no vadošajām IT pakalpojumu sniedzēj kompānijām Ziemeļvalstīs Visma Consulting un izveidojām tās iekšējo kontroles sistēmu.

Auditējām kriptovalūtas maiņas pakalpojumu sniedžeju un izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras.

Konsultējām klientus un palīdzējām ar patiesā labuma guvēju noteikšanu un reģistrāciju sarežģītās korporatīvās struktūrās.

Auditējām kredītlīnijas pakalpojumu nebanku kreditēšanas sektorā Latvijā sniedzēju Nordcard, izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras, kā arī apmācījām darbiniekus par iekšēliem AML noteikumiem un procedūrām.

Veicām AML atbilstības novērtējumu juridisko risku novērtējumu ietvaros sabiedrībām, kuras klients vēlas iegādāties.

Galvenās kontaktpersonas