Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)

Mūsu pakalpojumi

Strauji mainīgā tiesiskā regulējuma apstākļos pastāvīga problēma ir atbilstība nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. Mēs palīdzam saviem klientiem izstrādāt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML) iekšējās kontroles sistēmu, politikas un procedūras, veicot atbilstības revīzijas un nodrošinot AML treniņus. Mēs palīdzam pārstāvēt klientu intereses attiecībās ar valsts iestādēm to veiktās izmeklēšanas gaitā, sniedzot paskaidrojumus, veicot pārrunas par izlīgumu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem, u.tml., kā arī tiesvedībās. Mēs sniedzam juridiskās konsultācijas saistībā ar normatīvo regulējumu, kas attiecas uz atbilstību AML noteikumiem un "Iepazīsti savu klientu" (KYC) prasībām.

Specializācijas jomas
  • AML politikas, procedūras un sistēmas prasības
  • Aizdomīgu darījumu atklāšana un ziņošana
  • Iepazīsti savu klientu (KYC) prasības
  • Politiski nozīmīgas personas (PEPs)
  • Riska novērtēšana un dokumentācija
  • Uzticamības pārbaude
Klienti
  • Konfidenciāli

Galvenās kontaktpersonas

Elīza Grīnvalde

Juriste / AML speciāliste (CAMS)

+371 22 403 488

eliza.grinvalde@vilgerts.comE-pasts

Katrīne Pļaviņa

Zvērināta advokāte

+371 26 164 110

katrine.plavina@vilgerts.comE-pasts

YouTube

Instagram