Intelektuālais īpašums

Mūsu pakalpojumi

VILGERTS intelektuālā īpašuma tiesību prakse ir guvusi plašu atpazīstamību tirgū, pateicoties tās nozīmīgajām tiesvedībām preču zīmju, patentu un autortiesību aizsardzības jomā gan vietējās tiesās, gan Eiropas Kopienu Tiesā.

Mūsu komanda pārstāv dažādu nozaru lielākos vietējos un starptautiskos uzņēmumus, palīdzot tiem izstrādāt intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas, izpildīt obligātās reģistrācijas pienākumu valsts, reģionālajā un starptautiskajā līmenī, kā arī aizsargāt klientu intelektuālā īpašuma tiesības pret pārkāpumiem.

Specializācijas jomas
 • Apraide
 • Autortiesības
 • Datu bāzes
 • Dizains
 • E-komercija
 • IT
 • Informācijas aizsardzība
 • Intelektuālā īpašuma darījumi
 • Patenti
 • Preču zīmes
 • Reklāma
 • Tehnoloģiju līgumi
 • Tiesvedība
 • Viltojumu novēršana
 • Zīmoli
 • Ārpakalpojumi
Klienti
 • КИНОМАНИЯ.ТВ
 • AirBaltic
 • Airdog
 • Autodesk
 • Balcia Insurance
 • Biolar
 • BSA
 • Cewood
 • DAN Networks
 • Draugiem
 • Food Union
 • Giraffe360
 • GroGlass
 • Immo Luxury
 • J. C. Bamford Excavators
 • Jaunais Rīgas teātris
 • Latvijas Balzams
 • Latvijas Nacionālā opera
 • Latvijas Pasts
 • Microsoft
 • OC Visison
 • Omega Pharma Belgium
 • Piasten GmbH
 • Pillar Development
 • Premia
 • Purenn
 • Real Sound Lab
 • Red Bull
 • Rīgas Piena kombināts
 • RIMI
 • Stockmann
 • VG Media
 • Wooden Bikes

Juristi

Pieredze

Klienta Balcia pārstāvība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā iebilduma lietās par preču zīmju reģistrācijām.

Ilgtermiņa licences līgums kā arī intelektuālā īpašuma nodošanas līgums mūsu klienta Wingo Deposit SIA uzdevumā.

Stockmann pārstāvība preču zīmju strīdā ar ELKOR par preču zīmes reģistrāciju, kas aizskar Stockmann tiesības uz tā plaši pazīstamo preču zīmi TRAKĀS DIENAS. Apelācijas padome un pirmās instances tiesa nolēma atzīt preču zīmes reģistrāciju par spēkā neesošu. Spriedums ir pārsūdzēts apelācijas instancē.

VILGERTS pārstāv SIA Rīgas Piena Kombināts lietā par krāsas preču zīmes “oranža krāsa” reģistrāciju, ko apstrīd vairāki konkurenti. Apelācijas padome nolēma atzīt preču zīmes reģistrāciju par spēkā esošu attiecībā uz biezpiena sieriņiem. Saistībā ar šo lēmumu ierosināta lieta tiesā.

VILGERTS pārstāvēja IMMO LUXURY autortiesību pārkāpuma lietā par fotoattēlu neatļautu izmantošanu. Pirmās instances tiesa lēma par aizlieguma noteikšanu atbildētājam izmantot fotoattēlus un zaudējumu piedziņu.

VILGERTS pārtāvēja Piasten GmbH tiesvedībā par Latvijā reģistrētās preču zīmes TREETS, kas pieder MARS Incorporated, reģistrācijas atcelšanu sakarā ar preču zīmes neizmantošanu. Tiesa lēma atcelt preču zīmes TREETS reģistrāciju Latvijā.

AS Air Baltic Corporation pārstāvība tiesā preču zīmju strīdā ar SIA Baltic Taxi, kur celta prasība par klienta plaši pazīstamo preču zīmju pārkāpumu, konfliktējošo preču zīmju reģistrāciju atzīšanu par spēkā neesošām un izmantošanas aizliegumu. Pirmās instances un apelācijas instances tiesas lēmušas apmierināt Air Baltic prasību. Lietā iesniegta kasācijas sūdzība.

Red Bull GmbH pārstāvība lietā par preču zīmes PITBULL reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Sākotnēji iebilduma lietā Apelācijas padome lēma atstāt spēkā PITBULL reģistrāciju attiecībā uz atsevišķām precēm, taču tiesa lēma atzīt konfliktējošās preču zīmes reģistrāciju par spēkā neesošu pilnībā.

VILGERTS pārstāvēja AS Latvijas balzams preču zīmes iebilduma lietā, kur pretstatītā preču zīme sastāvēja no aprakstošiem un reģistrācijā disklamētiem elementiem. Apelācijas padome lēma noraidīt pret AS LATVIJAS BALZAMS preču zīmes reģistrāciju iesniegto iebildumu.

Rūpnieciskā īpašuma tiesību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošana.

Skatīt vēl ...