Valdības līgumi

Mūsu pakalpojumi

Pateicoties mūsu spēcīgajai publisko iepirkumu praksei, mūsu pakalpojumi ir ideāli piemēroti darījumiem, kuros ir iesaistītas valsts institūcijas. Esam pārstāvējuši dažādu nozaru valsts aģentūras, gan pārstāvējuši citas personas pret valsts aģentūrām. Esam atbalstījuši uzņēmumus PPP projektos, tostarp plānošanas stadijās un sarunās. Ja nepieciešams, pārstāvam klientus strīdos ar valsts aģentūrām, kā arī pārstāvam valsti tiesās gadījumos, kad darbuzņēmēji nav izpildījuši savas līgumsaistības.

Specializācijas jomas
 • Ar ES finansējumu saistītu strīdu izšķiršana
 • Iepirkumu strīdu izšķiršana un tiesvedība
 • Koncesijas
 • Lēmumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstrīdēšana
 • PPP līgumi un to piešķiršanas procedūra
 • Publiskie iepirkumi
 • Valsts un pašvaldību garantijas
 • Valsts uzņēmumu rīkotie iepirkumu konkursi
Klienti
 • Ekonomikas ministrija
 • Heineken
 • Ķekavas novada pašvaldība
 • Merks
 • RB Rail
 • Rīgas dome
 • Valsts vides dienests
 • VARAM

Palīdzējām vienam no vadošajiem Ķīnas ceļa segumu ražotājiem Jiangsu Baoli International Investment piesaistīt ārvalstu darbaspēku Baltkrievijā, lai īstenotu investīciju projektu ar Baltkrievijas Republiku, kā arī konsultējām jaunizveidotā Baltkrievijas īpašā mērķa uzņēmuma vadību par darba tiesību un imigrācijas jautājumiem.

Pārstāvējām Rīgas Domes Īpašumu departamentu strīdos par banku apliecinājumiem par pretendenta finansiālo stāvokli. Lieta pierādīja, ka pašreizējās normas par finansiālā stāvokļa pierādīšanu praksē nav piemērojamas un līdz ar to maināmas pašreiz topošajā likumā.

Baltkrievijas Nacionālās Olimpiskās akadēmijas konsultēšana plaša spektra juridiskajos jautājumos, tai skaitā saistībā ar komerctiesībām, intelektuālā īpašuma, darba, nodokļu un sporta tiesībām.

Konsultējām IEC Solar Energy par 4.5MW saules elektrostacijas būvniecību, ieskaitot starpvalstu investīciju līguma noslēgšanu ar Baltkrievijas valdību.

SIA Merks pārstāvēšana lietā pret SIA BS ISME, kura iesniegusi prasību pret SIA Merks par parāda piedziņu saistībā ar pamatoti neapmaksātiem rēķiniem, savukārt SIA Merks cēla pretprasību, pieprasot SIA BS ISME atlīdzināt zaudējumus EUR 432’000 apmērā.

Juridiskās palīdzības sniegšana IEC Biogas Energy investīciju līguma noslēgšanā ar Baltkrievijas valdību saistībā ar 1.1 MW biogāzes elektroenerģijas staciju.

Pārliecinājām Augstāko tiesu pieņemt klientam If P&C Insurance labvēlīgu spriedumu. Tiesa nolēma, ka Saeima kļūdaini parakstīja veselības apdrošināšanas iepirkuma līgumu ar AAS Balta, ignorējot klienta sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.

Nodrošinājām divu Rīgas nami SIA, pašvaldības nekustamā īpašuma uzņēmuma, iepirkuma procedūru atbilstību likumam. Rezultātā Iepirkumu uzraudzības birojs neizskatīja nevienu sūdzību par tiem.

Devām padomu Latvijas Garantiju aģentūrai, attīstības finanšu institūcijai, par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu, izvēloties biznesa inkubatoru operatorus. Mēs skaidrojām iepirkuma procedūru struktūru un ES finansējuma saņemšanas prasības.

Konsultējām Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju strīdā ar AS Skonto Būve par EUR 20 milj. vērtu un ES finansētu gudrona dīķu sanāciju. Mēs izvērtējām iepirkuma procedūru pareizību, FIDIC līgumu un izpildes garantiju izpildi.

Galvenās kontaktpersonas

Katrīne Pļaviņa

Vecākā juriste

+371 26 164 110

katrine.plavina@vilgerts.comE-pasts

EUGENIA URODNICH

Asociētā Partnere

+375 29 377 9512

eugenia.urodnich@vilgerts.comE-pasts

Instagram