Valdības līgumi

Mūsu pakalpojumi

Pateicoties mūsu spēcīgajai publisko iepirkumu praksei, mūsu pakalpojumi ir ideāli piemēroti darījumiem, kuros ir iesaistītas valsts institūcijas. Esam pārstāvējuši dažādu nozaru valsts aģentūras, gan pārstāvējuši citas personas pret valsts aģentūrām. Esam atbalstījuši uzņēmumus PPP projektos, tostarp plānošanas stadijās un sarunās. Ja nepieciešams, pārstāvam klientus strīdos ar valsts aģentūrām, kā arī pārstāvam valsti tiesās gadījumos, kad darbuzņēmēji nav izpildījuši savas līgumsaistības.

Specializācijas jomas
 • Ar ES finansējumu saistītu strīdu izšķiršana
 • Iepirkumu strīdu izšķiršana un tiesvedība
 • Koncesijas
 • Lēmumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstrīdēšana
 • PPP līgumi un to piešķiršanas procedūra
 • Publiskie iepirkumi
 • Valsts un pašvaldību garantijas
 • Valsts uzņēmumu rīkotie iepirkumu konkursi
Klienti
 • FILTER Latvia
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Merks
 • PLH Arhitekter
 • Rīgas dome
 • Valsts vides dienests

Pieredze

Juridiska palīdzība BAO, vadošajam bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam Latvijā, apstrīdot Vamieras pilsētas pašvaldības publiskā iepirkuma rezultātus un panākot klientam labvēlīgu rezultātu.

Juridiska palīdzība Biseris UAB, vienam no lielākajiem Lietuvas un Baltijas uzņēmumiem, kas specializējas kompleksu transporta un infrastruktūras risinājumu iztrādē, piedaloties VAS Latvijas Valsts Ceļi organizētajā publiskajā iepirkumā. Klients ir atzīts par uzvarētāju divās publiskā iepirkuma kārtās.

Sniedzām juridisko palīdzību PLH Arhitekter, arhitektiem Rīgas Centrālās stacijas pārbūves Rail Baltica vajadzībām, pārrunās un vēlāk par atkāpšanos no iepirkuma līguma ar Eiropas Dzelzceļa līnijas, kas ir stacijas pasūtītājs.

Palīdzējām Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerai izbeigt līgumu ar Ekonomikas ministriju par Latvijas dalības EXPO 2020 Dubaijā nodrošināšanu un izvērtēt iespējas turpināt projekta īstenošanu citā juridiskā konstrukcijā.

Palīdzības sniegšana dzelzceļa transporta infrastruktūras uzņēmumam RB Rail, ko izveidoja Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valdības, lai integrētu Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, pārskatot FIDIC līgumu un izvērtējot tā atbilstību Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tiesību aktiem.

Pārstāvējām Rīgas Domes Īpašumu departamentu strīdos par banku apliecinājumiem par pretendenta finansiālo stāvokli. Lieta pierādīja, ka pašreizējās normas par finansiālā stāvokļa pierādīšanu praksē nav piemērojamas un līdz ar to maināmas pašreiz topošajā likumā.

SIA Merks pārstāvēšana lietā pret SIA BS ISME, kura iesniegusi prasību pret SIA Merks par parāda piedziņu saistībā ar pamatoti neapmaksātiem rēķiniem, savukārt SIA Merks cēla pretprasību, pieprasot SIA BS ISME atlīdzināt zaudējumus EUR 432’000 apmērā.

Pārliecinājām Augstāko tiesu pieņemt klientam If P&C Insurance labvēlīgu spriedumu. Tiesa nolēma, ka Saeima kļūdaini parakstīja veselības apdrošināšanas iepirkuma līgumu ar AAS Balta, ignorējot klienta sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.

Nodrošinājām divu Rīgas nami SIA, pašvaldības nekustamā īpašuma uzņēmuma, iepirkuma procedūru atbilstību likumam. Rezultātā Iepirkumu uzraudzības birojs neizskatīja nevienu sūdzību par tiem.

Devām padomu Latvijas Garantiju aģentūrai, attīstības finanšu institūcijai, par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu, izvēloties biznesa inkubatoru operatorus. Mēs skaidrojām iepirkuma procedūru struktūru un ES finansējuma saņemšanas prasības.

Skatīt vēl ...

Juristi