Ieguldījumu fondi

Mūsu pakalpojumi

Mūsu darbs ieguldījumu fondu nozarē galvenokārt ir saistīts ar korporatīvajiem jautājumiem, kā arī uzņēmumu apvienošanos un iegādi. Mūsu nodokļu speciālisti nodrošina nevainojamu atbalstu klientiem, kuri veic ieguldījumus, lai gūtu maksimālu peļņu. Ja nepieciešams, mēs sniedzam atbalstu klientiem, kuri veic ieguldījumus jaunajās nozarēs, kā arī uzņēmuma tiesvedībā gadījumos, kad citi fonda akcionāri nav ievērojuši fonda mazākuma akcionāru intereses.

Specializācijas jomas
 • Akcionāru tiesības
 • Dibināšana
 • Kopuzņēmumi
 • Likvidācija un maksātnespēja
 • Nodokļi
 • Regulējuma tiesības
 • Tiesvedība
 • Uzņēmumu apvienošana un iegāde (M&A)
 • Vadības motivēšanas plāni
Klienti
 • BALTIC TRANSOIL
 • Digitālās ekonomikas attīstības centrs
 • GPT Production Latvia
 • Infima
 • Latvijas telekomunikāciju asociācija, Biedrība
 • PALEŠU KOMPĀNIJA
 • WIDENET

Konsultējām Lietuvas valdību strīdā ar AB Lietuvos Elektrine mazākuma akcionāriem par korporatīvajām un saistību tiesībām, kas izrietēja no tās īpašumā esošajām akcijām SOE, jo sevišķi par pienākumu pirkt akcijas no mazākuma akcionāriem (ES tiesību aktos noteikto pārdošanas tiesību realizācija).

Konsultējām Apvienotās Karalistes fondu, kas liek uzsvaru uz debitoru parādu finansēšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) par visiem Lietuvas normatīvo aktu aspektiem, kas saistīti ar kreditēšanas attiecībām, piemērojamajiem drošības pasākumiem, prasījumu portfeļu cesiju un maksātnespēju.

Sniedzām juridisko palīdzību vairākās tiesvedībās pret AB DNB bankas saistībā ar bankas nelikumīgām darbībām (ieteikumiem) par obligāciju emisiju, kas bija saistītas ar akciju indeksu fondiem. Juridiskā palīdzība ietvēra ES banku un ieguldījumu tiesību aktu padziļinātu analīzi, tostarp MiFiD regulējuma un nacionālo tiesību aktu analīzi par banku darījumiem un neprofesionālajiem investoriem.

Regulāri sniedz konsultācijas Maltā dibinātam fondam A3E Capital SICAV plc par īpašumtiesību rezidenci un strukturizēšanu, nodokļu optimizāciju, īpašnieku nodokļu saistībām, u.c. jautājumiem.

Tiesiskā regulējuma un unikālu vienošanās noteikumu izstrāde SIA Merks, lai netieši finansētu dzīvojamo ēku celtniecības projektu. Pārrunas tika veiktas saistībā ar potenciālu aizdevumu no SEB bankas un komplicētu finansiālā nodrošinājuma līdzekļu shēmu. Plānotā projekta vērtība pārsniedz 20 milj. EUR.

Palīdzējām Latvijas Ekonomikas ministrijai radīt vienotu valsts kapitālsabiedrību, kas pārvalda attīstības finanšu institūcijas. Tā pārvaldīs finanšu institūciju LGA, Hipotēku banku un LAF kapitāldaļas EUR 500 milj. vērtībā. Mēs paskaidrojām, ka mātes sabiedrība saņems šo institūciju pakalpojumus koncerna ietvaros, tādēļ tiem nebūs jāpiemēro publiskā iepirkuma noteikumi.

Juridiskās palīdzības sniegšana Swedbank Igaunija tiesvedības procesā, kur prasības summa sasniedza EUR 45 milj., par komercķīlas tiesību izlietošanu pret Alta Capital sakarā ar no vērtspapīriem izrietošo saistību neizpildi no Altas holdinga sabiedrības puses.

Juridiskā palīdzība Salt Investments ehf, Islandes investīciju fondam, pie iespējamā akciju iegādes darījuma, iegādājoties vienu no vadošajām biznesa augstskolām Latvijā. Mūsu birojs palīdzēja ar juridisko izpēti un pirkuma līguma sarunām.

Konsultējām Latvijas Valsts ceļus par finanšu riska instrumentiem un citiem PPP aspektiem autoceļa Rīga-Sēnīte rekonstrukcijai EUR 150 milj. vērtībā.

Konsultējām KPMG un Hipotēku banku par šīs bankas restrukturizēšanu par finanšu attīstības institūciju. Mēs analizējām privatizācijas noteikumus, banku regulējumu, konkurences un publisko iepirkumu likumu aspektus un sindicēto aizdevumu līgumu noteikumus bankas kontroles maiņas gadījumā.

Galvenās kontaktpersonas

Vairis Dmitrijevs

M&A prakses vadītājs

+371 29 258 370

vairis.dmitrijevs@vilgerts.comE-pasts

Instagram