Pakalpojumi

Pārstāvējām Rīgas domes Īpašuma departamentu, lielāko pasūtītāju Baltijā, tiesvedībā par prasību veikt daļēju darbu izpildi piedāvājumu iesniegšanas fāzē. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva klientam slēgt iepirkuma līgumu, bet administratīvā tiesa atzina šo lēmumu par prettiesisku.

Konsultējām Rīgas domes Īpašuma departamentu, lielāko pasūtītāju Baltijā, EUR 3,7 Mio vērtā strīdā par pretendenta tehniskās pieredzes piemērotību sporta laukuma izveidei. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva klientam slēgt iepirkuma līgumu.

Sekmīgi aizstāvējām Rīgas domes Īpašuma departamentu Iepirkumu uzraudzības birojā pret apgalvojumiem par prettiesisku iepirkuma nolikuma grozīšanu. EUR 26 Mio vērtā iepirkuma priekšmets bija Mežaparka estrādes pārbūve pirms Latvijas simtgadei veltītajiem Dziesmu un deju svētkiem.

Pētām kredītiestādes visas darbības atbilstību Regulai 2016/679/ES kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

Pārstāvības nodrošināšana vienai no lielākajām Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām If P&C Insurance, aktuālā tiesvedības procesā pret būvkomersantu apvienību saistībā ar zaudējumiem, kas radušies, nodarot bojājumus apdrošinātajam tehniskajam aprīkojumam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Apmācījām Toyota Baltic dīlerus par atbilstības pasākumiem Regulas ieviešanai visa Baltijā.

Pētījām kredītiestādes vienas datu plūsmas atbilstību Regulai, t.sk. sagatavojot padziļinātas juridiskās un IT izpētes ziņojumu un risku novērtējumu. Projekts īstenots kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

Pierādījām, ka Ragn-Sells, atkritumu apsaimniekotājs, tiesiski paaugstināja iepirkuma līguma cenu EUR 0,5 Mio, lai  ietvertu piemērojamo nodokļu summu, pirms iepirkuma līguma parakstīšanas. Strīdu turpina skatīt tiesas pēc tam, kad pirmā instance atzina klienta rīcību par tiesisku.

Partnere Debora Pāvila palīdz Lietuvas kolēģiem Air Baltic Corporation AS pārstāvībā Lietuvas tiesās pirmajā Lietuvas multimiljonu konkurences tiesību zaudējumu lietā. Lieta šobrīd nonākusi izskatīšanā Eiropas Savienības Tiesā prejudiciālās tiesvedības kārtībā.

Apmācījām Aktyvus sektorius par atbilstības pasākumiem Regulas ieviešanai līgumos par telekonferencēm un reklāmu mobilajās ierīcēs Lietuvā.

Galvenās kontaktpersonas

Gints Vilgerts

Partneris, M&A

+371 29 107 768

gints.vilgerts@vilgerts.comE-pasts

Jūlija Jerņeva

Partnere

+371 29 131 597

julija.jerneva@vilgerts.comE-pasts

Instagram