Pakalpojumi

Juridiskās konsultācijas Lindstrom group OY APA procedūru laikā Lietuvā.

Pārstāvējām East Capital Baltic Property Fund III darījumā, kas ietvēra 24,300 m2 liela iepirkšanās centra iegādi pilsētas centrā – Galleria Riga. VILGERTS nodrošināja pilna apjoma juridisko atbalstu šajā procesā, tostarp par finansēšanas noteikumiem.

Konsultējām East Capital Baltic Property Fund III darījumā, kas ietvēra 13,800 m2 liela A klases loģistikas un industriālā parka iegādi netālu no Rīgas. VILGERTS nodrošināja pilna apjoma juridisko atbalstu šajā procesā, tostarp par finansēšanas noteikumiem.

Sniedzām juridiskās konsultācijas Dayton Group par komplicētiem Lietuvas darba tiesību jautājumiem.

Pārstāvējām Rīgas domes Īpašuma departamentu, lielāko pasūtītāju Baltijā, tiesvedībā par prasību veikt daļēju darbu izpildi piedāvājumu iesniegšanas fāzē. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva klientam slēgt iepirkuma līgumu, bet administratīvā tiesa atzina šo lēmumu par prettiesisku.

Konsultējām Rīgas domes Īpašuma departamentu, lielāko pasūtītāju Baltijā, EUR 3,7 Mio vērtā strīdā par pretendenta tehniskās pieredzes piemērotību sporta laukuma izveidei. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva klientam slēgt iepirkuma līgumu.

Sekmīgi aizstāvējām Rīgas domes Īpašuma departamentu Iepirkumu uzraudzības birojā pret apgalvojumiem par prettiesisku iepirkuma nolikuma grozīšanu. EUR 26 Mio vērtā iepirkuma priekšmets bija Mežaparka estrādes pārbūve pirms Latvijas simtgadei veltītajiem Dziesmu un deju svētkiem.

Pētām kredītiestādes visas darbības atbilstību Regulai 2016/679/ES kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

Sniedzām juridisko palīdzību UniCredit Leasing Lietuvas filiālei jauna tiešsaistes finanšu produkta attīstīšanā, cita starpā arī konsultācijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu.

Palīdzējām UAB Unimodus (Modus Group, Lietuva) atkārtoti pagarināt un īstenot ar Baltkrievijas Republiku noslēgto ieguldījumu līgumu par autosalonu būvniecību visā valstī. Pašlaik konsultējam klientu par ieguldījuma līguma izbeigšanu.

Galvenās kontaktpersonas

Instagram