Konkurences tiesības

Mūsu pakalpojumi

Mūsu konkurences tiesību prakses darbība ir vērsta uz atbalsta sniegšanu klientiem karteļu lietu izmeklēšanās, sūdzībās, kas saistītas ar iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, un spēkā esošo konkurences tiesību aktu ievērošanu. Savukārt, mūsu uzņēmumu apvienošanās darījumu prakses komanda ir ieguvusi slavu, ka tai ir pa spēkam panākt neiespējamo. Labprāt pārstāvam klientus strīdos ar Konkurences padomi, tostarp tiesvedībās pret tās izdotajiem nelabvēlīgajiem lēmumiem.

Specializācijas jomas
 • Atbilstība
 • Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
 • Horizontālie un vertikālie līgumi
 • Informācijas apmaiņa
 • Karteļu lietu izmeklēšana
 • Konkursi
 • Kopuzņēmumi
 • Pret konkurenci vērsta rīcība
 • Publiskie iepirkumi
 • Pēkšņās pārbaudes jeb t.s. “rītausmas reidi”
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Tiesvedība konkurences tiesību jomā
 • Uzņēmumu apvienošanās kontrole
 • Valsts atbalsts
Klienti
 • AGA
 • AirBaltic
 • BAO
 • Cido Grupa
 • Deep White
 • ENC Latvia
 • Firma Madara 89
 • Fragrances International
 • Iepirkumu grupa
 • If P&C Insurance
 • KW Bruun Baltic
 • Latvijas Mobilais Telefons
 • Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija
 • Latvijas Pasts
 • Moller Baltic Import
 • Narvesen
 • RCI Gulbene
 • RIMI
 • Specprojekts
 • Triangel
 • Zaļā josta

Pieredze

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas interešu pārstāvēšana Saeimā saistībā ar Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma izstrādāšanu.

Moller grupas uzņēmumu pārstāvēšana administratīvajā procesā iestādē un tiesvedībā ar Konkurences padomi par tās lēmuma par karteļa konstatēšanu un rekordliela naudas soda vienai uzņēmumu grupai EUR 7,4 milj. apmērā atcelšanu.

Klientu interešu pārstāvēšana Ekonomikas ministrijā un Saeimā, piedaloties Konkurences likuma grozījumu izstrādes procesā.

LPTA (Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas) pārstāvēšana Saeimā un Eiropas Komisijā, lobējot tās intereses saistībā ar grozījumiem Konkurences likumā.

Juridiskās palīdzības sniegšana RIMI LATVIA SIA, kas ir starptautiskās mazumtridzniecības uzņēmumu grupas ICA AB meitas sabiedrība, saistībā ar vairāk nekā 600 līgumu ar tās piegādātājiem izvērtēšanu atbilstoši specifiskajam Latvijas konkurences tiesību regulējumam, kas attiecas uz mazumtirgotājiem.

Juridiskās palīdzības sniegšana, izvērtējot iecerētā sadarbības līguma starp starptautisku apdrošināšanas sabiedrību un ievērojamas bankas meitas sabiedrību atbilstību Eiropas Savienības, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas konkurences tiesību regulējumam.

Juridiskās palīdzības sniegšana KW Bruun OU, Peugeout markas automašīnu importētājam Baltijas valstīs, saistībā ar automašīnu izplatīšanas līgumu atbilstību konkurences tiesību regulējumam.

RCI Gulbene SIA pārstāvēšana Konkurences padomes  izmeklēšanas lietā par publisko iepirkumu karteli. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas konkrētā lieta bija pirmā lieta Konkurences padomes praksē, kurā lieta tika izbeigta pēc Konkurences padomes lēmuma projekta sastādīšanas.

Juridiskās palīdzības sniegšana Antalis AS saistībā ar Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesībām tiesvedībā pret Konkurences padomi par lēmuma par aizliegtās vienošanās konstatēšanu atcelšanu.

Juridiskās palīdzības sniegšana Plesko Real Estate, kas ir daļa no  ICA AB grupas, saistībā ar tirdzniecības centra iegūšanu Rīgā. Konkrētā lieta bija īpaši specifiska, jo bija saistīta ar 36 pārrobežu nodrošinājumiem un finanšu ķīlām, kas nodrošināja interešu sabalansēšanu starp Nordea, klientu un tirdzniecības centra pārdevēju.

Skatīt vēl ...

Galvenās kontaktpersonas