Apdrošināšana

Mūsu pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi mākleriem un apdrošināšanas sabiedrībām galvenokārt ietver līgumu sagatavošanu un strīdu izšķiršanu. Mums ir ļoti dziļas zināšanas miesas bojājumu tiesvedības un kravu apdrošināšanas jomā.

Specializācijas jomas
 • Apdrošināšanas līgumu strīdu izšķiršana
 • Apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšana
 • Apdrošināšanas pakalpojumu publiskie iepirkumi
 • Apdrošināšanas strīdu izšķiršana
 • Apdrošināšanas uzņēmumu M&A
 • CMR atbildības tiesvedības
 • Dzīvības apdrošināšana
 • Ieguldījumu portfeļa nodošana
 • Jūras transportlīdzekļu apdrošināšana
 • Konsultācijas par konkurences tiesībām un regulējumu
 • Prasījumi saistībā ar kravām un kravu aizsardzība
 • Pārrobežu apdrošināšanas darbības
 • Regulētās nozares
Klienti
 • AirBaltic
 • Allianz
 • AON Baltic
 • Balcia
 • BTA
 • Charles Taylor Adjusting
 • If P&C Insurance
 • Marsh

Juristi

Pieredze

Juridiskās palīdzības sniegšana klientam – Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs – saistībā ar potenciālo risku novēršanu, kas varētu rasties saistībā ar nozīmīgo Satversmes tiesas spriedumu. Satversmes tiesa tās spriedumā ar retroaktīvu spēku noteica, ka apdrošinātāju atbildība, kas izriet no obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļa apdrošināšanas (OCTA), nevar tikt ierobežota atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram. Satversmes tiesa sekoja Eiropas Savienības tiesas sniegtajai tiesību normu interpretācijai. VILGERTS sagatavoja atzinumu par minētā sprieduma praktiskajām sekām un ieteicamo darbību veikšanu nolūkā novērst sprieduma iespējamās negatīvas sekas attiecībā uz klientu.

Fracht SIA pārstāvēšana vairāku jurisdikciju tiesvedībā pret bijušo dalībnieku un pārvadātāju, kuri kopīgi veica nelikumīgas darbības ar klienta īpašumu.

If P&C Insurance AS Lietuva pārstāvēšana lietā par EUR 0,12 milj. zaudējumu piedziņu saistībā ar kravas zādzību, kas veikta laikā, kad krava nodota pārvadāšanai no Vācijas uz Krieviju.

Juridiskās palīdzības sniegšana, izvērtējot iecerētā sadarbības līguma starp starptautisku apdrošināšanas sabiedrību un ievērojamas bankas meitas sabiedrību atbilstību Eiropas Savienības, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas konkurences tiesību regulējumam.

If P & C Insurance AS pārstāvēšana jūras pārvadājuma strīdā EUR 1,3 milj. apmērā pret stividoru kompāniju -  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrību "LIEPĀJAS OSTA LM", par vecāka kuģa kravas apdrošināšanu, nekā atļauts apdrošināšanas polisē.

Veiksmīga If P & C Insurance AS pārstāvēšana lietā pret SIA Kuehne+Nagel Latvia saistībā ar apdrošināšanas regresa prasību EUR 1,1 milj. apmērā saistībā ar rupju neuzmanību strādājot ar konteineriem, kad pāri bortam tika pārskalota krava.

Juridiskās palīdzības sniegšana Avtokraz, Lietuvas Ukio Bankas maksātnespējas procesa dalībniekam, saistībā ar vairāk nekā EUR 16 milj. parāda atgūšanu no trešajām personām, tajā skaitā Lietuvas valdības, bankas revidenta un tā civiltiesiskās atbildības apdrošinātāja. Lieta ietvēra juridisko palīdzību saistībā ar potenciālu BIT / ICSID šķīrējtiesas procesu.

Pārliecinājām Augstāko tiesu pieņemt klientam If P&C Insurance labvēlīgu spriedumu. Tiesa nolēma, ka Saeima kļūdaini parakstīja veselības apdrošināšanas iepirkuma līgumu ar AAS Balta, ignorējot klienta sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.

Juridiskās palīdzības sniegšana Marsh SIA (pasaules līderis apdrošināšanas brokeru pakalpojumos un riska vadībā) sagatavojot kopsavilkumu par kapitālsabiedrību pārvaldes institūciju locekļu un vadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises noteikumiem attiecībā uz apdrošināšanas segumu, izņēmumiem un paziņošanas pienākumu saistībā ar apdrošinātajiem riskiem.

Allianz Global Corporate & Specialty AG konsultēšana, sniedzot juridisku atzinumu par Allianz apdrošināšanas polises noteikumu atbilstību Latvijas, Lietuvas un Igaunijas apdrošināšanas tiesību regulējuma imperatīvajām normām.

Skatīt vēl ...