Bankas un finanses

Mūsu pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi, kas saistīti ar banku nozari, galvenokārt ietver korporatīvo klientu pārstāvēšanu attiecībās ar bankām. Parasti sniedzam atbalstu tādās jomās kā refinansēšana, uzņēmumu izpirkšana, izmantojot aizņemtu finansējumu, galvojumu līgumu sagatavošana un izpilde. Finanšu tehnoloģiju nozarē mūsu pakalpojumi galvenokārt ir saistīti ar regulējuma jautājumiem un atbalsta sniegšanu klientiem M&A darījumos. Respektablas finanšu iestādes parasti izvēlas mūsu pakalpojumus, pateicoties mūsu izcilajai pieredzei publisko iepirkumu, VDAR un tiesvedības jomā.

Specializācijas jomas
 • Aizņemtais finansējums
 • Komercaizdevumu izsniegšana
 • M&A
 • Reorganizācija un maksātnespēja
 • Tiesvedība pret bankām
 • Uzņēmuma iegādes finansēšana
Klienti
 • BPM Capital
 • CICC EHealthcare Fund
 • CNH
 • Cream Finance
 • East Capital Real Estate
 • Inova Baltic
 • Latvijas Garantiju aģentūra
 • Latvijas Hipotēku un zemes banka
 • MG Valda
 • SEB
 • Swedbank
 • Unicredit Leasing
 • Valmieras stikla šķiedra

Pieredze

Juridiskās palīdzības sniegšana vadošajam nekustamā īpašuma attīstītājam SIA Merks Latvijas/Krievijas nekustamā īpašuma attīstītāja parāda nodrošināšanai par labu SIA Merks. Biroja nekustamā īpašuma un finanšu prakses grupa efektīvi nodrošināja nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un nodrošinājuma reģistrāciju zemesgrāmatā. Nodrošinātā prasījuma summa pārsniedza EUR 5 milj.

Juridiskās palīdzības sniegšana MG Valda un Invalda AB saistībā ar Dommo Grupa un tās meitas sabiedrību maksātnespējas procesos, kā arī veiksmīga maksātnespējas procesu pabeigšana, klientiem veiksmīgi pārņemot visus Swedbank prasījumus un atjaunojot Dommo Grupa maksātspēju.

Juridiskās palīdzības sniegšana Avtokraz, Lietuvas Ukio Bankas maksātnespējas procesa dalībniekam, saistībā ar vairāk nekā EUR 16 milj. parāda atgūšanu no trešajām personām, tajā skaitā Lietuvas valdības, bankas revidenta un tā civiltiesiskās atbildības apdrošinātāja. Lieta ietvēra juridisko palīdzību saistībā ar potenciālu BIT / ICSID šķīrējtiesas procesu.

East Capital Real Estate AS pārstāvība tirdzniecības centra (Rīgā) iegādē, tai skaitā, juridiskā izpēte, dalība pārrunās, darījuma dokumentu sagatavošana un konsultācijas saistībā ar iegādājamā objekta refinansēšanu.

Juridiskās palīdzības sniegšana Suzuki, Peugeot, Seat, Hyundai un Isuzu transportlīdzekļu izplatītājam Latvijā - Auto Halle - finansiālās grūtībās, kas radušās saistībā ar Swedbank izsniegtā aizdevuma EUR 5 milj. apmērā atmaksu. Klientam tika sniegtas konsultācijas  pārrunu procesā ar banku, tiesiskās aizsardzības procesā, maksātnespējas procesā, projektu plānošanā un iespējamo sabiedrības refinansēšanā.

Konsultējām Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju strīdā ar AS Skonto Būve par EUR 20 milj. vērtu un ES finansētu gudrona dīķu sanāciju. Mēs izvērtējām iepirkuma procedūru pareizību, FIDIC līgumu un izpildes garantiju izpildi.

Juridiskā palīdzība Kaupthing hf, bankrotējusi Islandes banka, par Latvijas normatīvo aktu regulējumu par Islandē emitētu finanšu instrumentu piedāvājuma izteikšanu no bankas nominēto aģentu puses Latvijas kreditoriem apmaiņā pret to prasījumiem pret banku.

Tiesiskā regulējuma un unikālu vienošanās noteikumu izstrāde SIA Merks, lai netieši finansētu dzīvojamo ēku celtniecības projektu. Pārrunas tika veiktas saistībā ar potenciālu aizdevumu no SEB bankas un komplicētu finansiālā nodrošinājuma līdzekļu shēmu. Plānotā projekta vērtība pārsniedz 20 milj. EUR.

Juridiskā palīdzība CNH International, kas ir daļa no autobūves grupas “Fiat”, konsultēšana par industriālo kontraktu, ko finansē Nordea banka, juridiskajiem aspektiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Juridiskā palīdzība Rīgas pilsētas pašvaldībai saistībā ar 88% akciju ceļu būves uzņēmumā Ceļu Pārvalde pārdošanu ar kopējo vērtību virs EUR 9 milj.

Skatīt vēl ...

Galvenās kontaktpersonas