Bankas un finanses

Mūsu pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi, kas saistīti ar banku nozari, galvenokārt ietver korporatīvo klientu pārstāvēšanu attiecībās ar bankām. Parasti sniedzam atbalstu tādās jomās kā refinansēšana, uzņēmumu izpirkšana, izmantojot aizņemtu finansējumu, galvojumu līgumu sagatavošana un izpilde. Finanšu tehnoloģiju nozarē mūsu pakalpojumi galvenokārt ir saistīti ar regulējuma jautājumiem un atbalsta sniegšanu klientiem M&A darījumos. Respektablas finanšu iestādes parasti izvēlas mūsu pakalpojumus, pateicoties mūsu izcilajai pieredzei publisko iepirkumu, VDAR un tiesvedības jomā.

Specializācijas jomas
 • Aizņemtais finansējums
 • Komercaizdevumu izsniegšana
 • M&A
 • Reorganizācija un maksātnespēja
 • Tiesvedība pret bankām
 • Uzņēmuma iegādes finansēšana
Klienti
 • BPM Capital
 • CICC EHealthcare Fund
 • CNH
 • Cream Finance
 • East Capital Real Estate
 • Inova Baltic
 • Latvijas Garantiju aģentūra
 • Latvijas Hipotēku un zemes banka
 • MG Valda
 • SEB
 • Swedbank
 • Unicredit Leasing
 • Valmieras stikla šķiedra

Juristi

Pieredze

VIMEX S.A kā līdzatbildētāja pārstāvība strīdā ar maksātnespējīgo Liepājas Metalurgs AS, kas cēla prasību pret tā kreditoru Gesenice par tērauda produktu piegādes līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī zaudējumu atlīdzības piedziņu EUR 0.21 milj. apmērā.

Pārstāvējām Rīgas Domes Īpašumu departamentu strīdos par banku apliecinājumiem par pretendenta finansiālo stāvokli. Lieta pierādīja, ka pašreizējās normas par finansiālā stāvokļa pierādīšanu praksē nav piemērojamas un līdz ar to maināmas pašreiz topošajā likumā.

Juridiskās palīdzības sniegšana sabiedrībai New Europe Real Estate un tās kreditoriem – SEB banka un DNB banka – aktualizējot informāciju par vairāk nekā EUR 17 milj. vērtu kapitāldaļu komercķīlu sabiedrībā, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstīšanu Latvijā, un pārbaudot korporatīvo lēmumu spēkā esamību saskaņā ar Latvijas, Lielbritānijas un Kipras tiesisko regulējumu.

Juridiskās palīdzības sniegšana, izvērtējot iecerētā sadarbības līguma starp starptautisku apdrošināšanas sabiedrību un ievērojamas bankas meitas sabiedrību atbilstību Eiropas Savienības, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas konkurences tiesību regulējumam.

Uzvara apjomīgā Augstākās tiesas tiesvedībā par labu CPS, kur tika izskatīta lēmuma par atteikumu atmaksāt PVN likumība. Nodokļu administrācija bija aizturējusi PVN atmaksu no darījumiem EUR 40 milj. vērtībā, uzskatot, ka darījumi ar ārvalstu uzņēmumu nav veikti.

AS Merko Ehitus pārstāvēšana lietā pret Skultes ostas pārvaldi par būvniecības darbu neapmaksāšanu, kurā prasības summa bija EUR 1,4 milj. apmērā. Lieta saistīta ar bankas garantijas noteikumu interpretāciju saskaņā ar ICC noteikumiem un tās piemērošanas neiespējamību attiecībā uz klientu.

Juridiskās palīdzības sniegšana vadošajam nekustamā īpašuma attīstītājam SIA Merks Latvijas/Krievijas nekustamā īpašuma attīstītāja parāda nodrošināšanai par labu SIA Merks. Biroja nekustamā īpašuma un finanšu prakses grupa efektīvi nodrošināja nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un nodrošinājuma reģistrāciju zemesgrāmatā. Nodrošinātā prasījuma summa pārsniedza EUR 5 milj.

Juridiskās palīdzības sniegšana MG Valda un Invalda AB saistībā ar Dommo Grupa un tās meitas sabiedrību maksātnespējas procesos, kā arī veiksmīga maksātnespējas procesu pabeigšana, klientiem veiksmīgi pārņemot visus Swedbank prasījumus un atjaunojot Dommo Grupa maksātspēju.

Juridiskās palīdzības sniegšana Avtokraz, Lietuvas Ukio Bankas maksātnespējas procesa dalībniekam, saistībā ar vairāk nekā EUR 16 milj. parāda atgūšanu no trešajām personām, tajā skaitā Lietuvas valdības, bankas revidenta un tā civiltiesiskās atbildības apdrošinātāja. Lieta ietvēra juridisko palīdzību saistībā ar potenciālu BIT / ICSID šķīrējtiesas procesu.

East Capital Real Estate AS pārstāvība tirdzniecības centra (Rīgā) iegādē, tai skaitā, juridiskā izpēte, dalība pārrunās, darījuma dokumentu sagatavošana un konsultācijas saistībā ar iegādājamā objekta refinansēšanu.

Skatīt vēl ...