Vides tiesības

Mūsu pakalpojumi

Nekustamo īpašumu joma un vides tiesību apsvērumi ir cieši saistīti aspekti. Veicot nekustamā īpašuma uzticamības pārbaudi (due diligence), būtiska nozīme ir vides apsvērumiem. Praksē īpašnieks maksā par savas zemes piesārņojumu, tāpēc risku novērtēšana ir viens no jebkura nekustamā īpašuma attīstītāja darba kārtības galvenajiem jautājumiem. Pareizu mērķu vadīti, mēs darbojamies sabiedrības labā – lai upes kļūtu tīrākas, bet meži – mazāk piesārņoti. Mums ir iespaidīga vides nozares klientu bāze, kas ietver arī dažas vides aizsardzības iestādes.

Specializācijas jomas
 • Atbilstība tiesību aktiem
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Atkritumu poligoni
 • Bīstamie atkritumi
 • Nekustamā īpašuma darījumi
 • Piesārņojuma prasības
 • Plānošana un zonējums
 • Uzticamības pārbaudes (due diligence)
Klienti
 • BAO
 • Clean R
 • Eco Baltia Vide
 • Eko Osta
 • Happy Fish
 • Hepsor
 • Ragn Sells
 • Valsts vides dienests
 • VARAM
 • Water Ser
 • Woodison Terminal
 • Zaļā josta

Juristi

Pieredze

Konsultējām Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju strīdā ar AS Skonto Būve par EUR 20 milj. vērtu un ES finansētu gudrona dīķu sanāciju. Mēs izvērtējām iepirkuma procedūru pareizību, FIDIC līgumu un izpildes garantiju izpildi.

Sastādījām iepirkumu dokumentāciju ES fondu finansētam atkritumu šķirošanas projektam. Tajā iepirka atkritumu šķirošanas mašīnas un būvdarbus EUR 12 milj. vērtībā. Mēs palīdzējām klientam strīdos ar CFLA.

Skatīt vēl ...