Valdības līgumi

Mūsu pakalpojumi

Pateicoties mūsu spēcīgajai publisko iepirkumu praksei, mūsu pakalpojumi ir ideāli piemēroti darījumiem, kuros ir iesaistītas valsts institūcijas. Esam pārstāvējuši dažādu nozaru valsts aģentūras, gan pārstāvējuši citas personas pret valsts aģentūrām. Esam atbalstījuši uzņēmumus PPP projektos, tostarp plānošanas stadijās un sarunās. Ja nepieciešams, pārstāvam klientus strīdos ar valsts aģentūrām, kā arī pārstāvam valsti tiesās gadījumos, kad darbuzņēmēji nav izpildījuši savas līgumsaistības.

Specializācijas jomas
 • Ar ES finansējumu saistītu strīdu izšķiršana
 • Iepirkumu strīdu izšķiršana un tiesvedība
 • Koncesijas
 • Lēmumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstrīdēšana
 • PPP līgumi un to piešķiršanas procedūra
 • Publiskie iepirkumi
 • Valsts un pašvaldību garantijas
 • Valsts uzņēmumu rīkotie iepirkumu konkursi
Klienti
 • FILTER Latvia
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Merks
 • PLH Arhitekter
 • Rīgas dome
 • Valsts vides dienests

Juristi

Pieredze

SIA Merks pārstāvēšana lietā pret SIA BS ISME, kura iesniegusi prasību pret SIA Merks par parāda piedziņu saistībā ar pamatoti neapmaksātiem rēķiniem, savukārt SIA Merks cēla pretprasību, pieprasot SIA BS ISME atlīdzināt zaudējumus EUR 432’000 apmērā.

Pārliecinājām Augstāko tiesu pieņemt klientam If P&C Insurance labvēlīgu spriedumu. Tiesa nolēma, ka Saeima kļūdaini parakstīja veselības apdrošināšanas iepirkuma līgumu ar AAS Balta, ignorējot klienta sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.

Nodrošinājām divu Rīgas nami SIA, pašvaldības nekustamā īpašuma uzņēmuma, iepirkuma procedūru atbilstību likumam. Rezultātā Iepirkumu uzraudzības birojs neizskatīja nevienu sūdzību par tiem.

Devām padomu Latvijas Garantiju aģentūrai, attīstības finanšu institūcijai, par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu, izvēloties biznesa inkubatoru operatorus. Mēs skaidrojām iepirkuma procedūru struktūru un ES finansējuma saņemšanas prasības.

Konsultējām Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju strīdā ar AS Skonto Būve par EUR 20 milj. vērtu un ES finansētu gudrona dīķu sanāciju. Mēs izvērtējām iepirkuma procedūru pareizību, FIDIC līgumu un izpildes garantiju izpildi.

Vairākus gadus pārstāvam Merks, vadošu Latvijas būvniecības uzņēmumu, strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā. Labvēlīgi lēmumi ietver strīdus ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rēzeknes universitāti un CSDD.

Tiesiskā regulējuma un unikālu vienošanās noteikumu izstrāde SIA Merks, lai netieši finansētu dzīvojamo ēku celtniecības projektu. Pārrunas tika veiktas saistībā ar potenciālu aizdevumu no SEB bankas un komplicētu finansiālā nodrošinājuma līdzekļu shēmu. Plānotā projekta vērtība pārsniedz 20 milj. EUR.

Juridiskā palīdzība Rīgas pilsētas pašvaldībai saistībā ar 88% akciju ceļu būves uzņēmumā Ceļu Pārvalde pārdošanu ar kopējo vērtību virs EUR 9 milj.

Panācām labvēlīgu Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu EUR 128 milj. vērtā iepirkumā par ostas darbību pārcelšanu ārpus Rīgas centra. Konkursa noteikumi bija neskaidri un paredzēja piešķirt tiesības slēgt līgumu uz subjektīvu kritēriju pamata. Mēs pārstāvējām būvniecības uzņēmumus Per Aarsleff (Dānija) un Merko Ehitus (Igaunija).

Izvērtējām valstiskas nozīmes un ES fondu finansēta Starptautiskās lidostas “Rīga” būvdarbu iepirkumu pievadceļu rekonstrukcijai, kura vērtībā pārsniedza vairākus miljonus eiro. Mēs pārstāvējām to arī strīdā par kandidātu pieredzes prasībām Iepirkumu uzraudzības birojā.

Skatīt vēl ...