Jūras pārvadājumi un transports

Mūsu pakalpojumi

Ar jūras pārvadājumu un transporta jautājumiem nodarbojas mūsu eksperti, kuriem ir gan akadēmiskā, gan profesionālā pieredze jūras pārvadājumu un jūrlietu jautājumos. Mēs galvenokārt risinām pārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un jūras apdrošināšanas jautājumus. Mūsu galvenās kompetences jomas ir kravu apdrošināšana un autopārvadātāju atbildība saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un CMR (kravu starptautiskajiem autopārvadājumu līgumiem).

Mēs sniedzam pakalpojumus vietējiem un starptautiskajiem klientiem strīdu izšķiršanas un līgumu sagatavošanas jomā. Līgumu sagatavošana ietver atbalstu klientiem, slēdzot starptautiskus pārvadājuma līgumus, noliktavu nomas līgumus, pirkuma līgumus, sadarbības līgumus ar partneriem, un līgumus ar klientiem.

Specializācijas jomas
 • CMR tiesvedība
 • Gaisa pārvadājumu strīdu izšķiršana
 • Izplatīšanas līgumi
 • Jūras pārvadājumu strīdu izšķiršana
 • Kravu pārvadājumu strīdu izšķiršana
 • Kravu pārvadātāju strīdu izšķiršana
 • Loģistikas parku attīstība
 • Mazumtirdzniecības loģistika
 • Noliktavu noma
 • Pārvadājuma līgumu strīdu izšķiršana
 • Pārvadātāja atbildības apdrošināšana
 • Strīdi saistībā ar preču (kravas) pavadzīmēm
 • Terminālu apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)
 • Tirdzniecības finansēšana
Klienti
 • AirBaltic
 • AON Baltic
 • CMA CGM
 • Dommo Grupa
 • DPD
 • East Capital Real Estate
 • Eesti Post
 • Fracht
 • If P&C Insurance
 • Inova Baltic
 • Itella Logistics
 • Latvijas autoceļu uzturētājs
 • Latvijas Pasts
 • Lielupes Kuģniecība
 • Litcargo
 • NPD Logistics Solutions
 • Oceans Five
 • Omniva
 • Triangel
 • Valmieras stikla šķiedra

Juristi

Pieredze

Juridiskā analīze par IBERIA, Spānijas lielākā aviolīnija, komercdarbības praksi biļešu tirdzniecībā un tās atbilstību Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības tiesiskā regulējuma minimālajām prasībām.

Juridiskās palīdzības sniegšana Imeon Logistics Group lietā pret SIA DSV Transport saistībā ar atbildību par papildu izmaksām, kas radušās līgumā ietverto kravas mazgāšanas noteikumu pārkāpšanas dēļ.

Fracht SIA pārstāvēšana vairāku jurisdikciju tiesvedībā pret bijušo dalībnieku un pārvadātāju, kuri kopīgi veica nelikumīgas darbības ar klienta īpašumu.

If P&C Insurance AS Lietuva pārstāvēšana lietā par EUR 0,12 milj. zaudējumu piedziņu saistībā ar kravas zādzību, kas veikta laikā, kad krava nodota pārvadāšanai no Vācijas uz Krieviju.

Juridiskās palīdzības sniegšana RIMI LATVIA SIA, kas ir starptautiskās mazumtridzniecības uzņēmumu grupas ICA AB meitas sabiedrība, saistībā ar vairāk nekā 600 līgumu ar tās piegādātājiem izvērtēšanu atbilstoši specifiskajam Latvijas konkurences tiesību regulējumam, kas attiecas uz mazumtirgotājiem.

ENRC Latvijas biznesa strukturizēšanas plāna izstrāde, veltot īpašu uzmanību atšķirībām starp biznesa pārvaldīšanu ar filiāles vai meitasuzņēmuma starpniecību.

If P & C Insurance AS pārstāvēšana jūras pārvadājuma strīdā EUR 1,3 milj. apmērā pret stividoru kompāniju -  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrību "LIEPĀJAS OSTA LM", par vecāka kuģa kravas apdrošināšanu, nekā atļauts apdrošināšanas polisē.

Veiksmīga If P & C Insurance AS pārstāvēšana lietā pret SIA Kuehne+Nagel Latvia saistībā ar apdrošināšanas regresa prasību EUR 1,1 milj. apmērā saistībā ar rupju neuzmanību strādājot ar konteineriem, kad pāri bortam tika pārskalota krava.

Juridiskās palīdzības sniegšana MG Valda un Invalda AB saistībā ar Dommo Grupa un tās meitas sabiedrību maksātnespējas procesos, kā arī veiksmīga maksātnespējas procesu pabeigšana, klientiem veiksmīgi pārņemot visus Swedbank prasījumus un atjaunojot Dommo Grupa maksātspēju.

Palīdzība investoram no Centrālās un Austrumeiropas mītnes valsts fondu biržā kotētu sabiedrību AS Ventspils nafta un AS Latvijas kuģniecība kā arī ar tām saistīto sabiedrību potenciālajā iegādes procesā. Juridiskā palīdzība ietvēra padziļināto juridisko izpēti, konsultācijas par sabiedrību tiesību jautājumiem un fondu tirgus regulējumu analīzi darījuma mērķiem.

Skatīt vēl ...