Vārds
Jānis Kubilis

Tiesvedību prakses vadītājs

Valodas

Angļu, Franču, Krievu, Latviešu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Apdrošināšana, Tiesvedība un šķīrējtiesa

Sekundārās prakses jomas:

Reorganizācija un maksātnespēja, Jūras pārvadājumi un transports, Nekustamais īpašums un būvniecība

Kontakti

+371 26 349 255

janis.kubilis@vilgerts.com

Kontakti

+371 26 349 255

janis.kubilis@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Apdrošināšana, Tiesvedība un šķīrējtiesa

Sekundārās prakses jomas:

Reorganizācija un maksātnespēja, Jūras pārvadājumi un transports, Nekustamais īpašums un būvniecība

Jānis Kubilis, Dr.iur. vada tiesvedības un strīdu izšķiršanas praksi. Jānim ir plaša pieredze, kas iegūta, pārstāvot klientus strīdos un tiesas prāvās lietās tādās jomās kā būvniecības un nekustamā īpašuma nozare, banku un finanšu tiesības, korporatīvās tiesības, nodarbinātības tiesības, reorganizācija un maksātnespēja, kuģniecības un transporta tiesības, apdrošināšanas tiesības, plašsaziņas līdzekļu tiesības, IT, nodokļu tiesības, IPR, kā arī nacionālā un starptautiskā līmeņa šķīrējtiesvedība.

Savā profesionālajā darbībā Jānis liek uzsvaru uz civiltiesiskās atbildības aspektiem, analizējot un izvērtējot atbildības riskus un konsultējot klientus to risināšanā līgumos, kā arī klienta interešu aizsargāšanā tiesvedībā.

Jānis papildina savu profesionālo pieredzi, piedaloties Latvijas tiesību aktu uzlabošanas projektos un publicējot akadēmiskos rakstus par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Saskaņā ar Chambers & Partners vērtējumu 2018. gadā klienti uzsver Jāņa “nevainojamo taktisko domāšanu” un “dziļās zināšanas atbildības jautājumos”, un to, ka viņš labi pārzina veselu aktuālu jautājumu spektru.

Darba pieredze

2015 / Vecākais jurists, Tiesvedību prakses vadītājs, VILGERTS
2010 / Jurists, VILGERTS
2009 – 2010 / Jurista palīgs, BDO Zelmenis & Liberte

Izglītība

2017 / Latvijas Universitāte, Dr.iur.
2012 / Latvijas Universitāte, Mag. iur.

Dalība organizācijās

2012 / Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Publikācijas

2019 / Likumiskie procenti delikttiesiskās atbildības gadījumā
2018 / Satversmes tiesas atziņas Latvijas deliktu tiesību kontekstā
2018 / Tiesvedības apturēšana civillietā sakarā ar krimināllietu
2018 / Solidārā atbildība Latvijas deliktu tiesībās
2018/ grāmata “Essential Cases on Misconduct (Digest of European Tort Law)”, Latvija nodaļas līdzautors
2017/ Problēmas, nosakot kompensācijas apmēru par morālo kaitējumu miesas bojājumu gadījumos
2016/ Rīcības prettiesiskums kā civiltiesiskās atbildības priekšnoteikums Latvijas deliktu tiesībās. Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums
2015 / Galvenās problēmas, modernizējot Latvijas deliktu tiesības, humanitārajās un sociālajās zinātnēs Latvijā
2014 / Kaitējuma paredzamība Latvijas deliktu tiesībās
2014/ Atbildības par paaugstinātas bīstamības avota radītu kaitējumu problemātika un modernizācija
2013/ Cēloniskais sakars, nodarot nemantisku kaitējumu veselībai

 

Pieredze

Juridiskās palīdzības sniegšana Igaunijas uzņēmumam saistībā ar Igaunijas tiesas nolēmuma par EUR 1.2 Mio parāda piedziņu piespiedu izpildi Latvijā. 2018.gada 7.jūlijā Latvijas tiesa apmierināja klienta pieteikumu un pieņēma lēmumu par Igaunijas tiesas nolēmuma piespiedu izpildi Latvijā.

Juridiskās palīdzības sniegšana nekustamo īpašumu investīciju fondam aktuālā tiesvedības procesā pret vienu no apakšuzņēmējiem, kurš pieļāvis pārkāpumus ēkas projektēšanā un būvniecībā, kā rezultātā daļēji iebruka tirdzniecības centra griesti. Prasības summa ir EUR 8.5 Mio.

Pārstāvības nodrošināšana vienam no lielākajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem aktuālā tiesvedības procesā pret Lidostu Rīga saistībā ar nesaņemto maksu par veiktajiem būvdarbiem. Prasības summa ir EUR 0.5 Mio.

Pārstāvības nodrošināšana vienai no lielākajām Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām If P&C Insurance, aktuālā tiesvedības procesā pret būvkomersantu apvienību saistībā ar zaudējumiem, kas radušies, nodarot bojājumus apdrošinātajam tehniskajam aprīkojumam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Publikācijas

Galvenās kontaktpersonas

Jūlija Jerņeva

Partnere

+371 29 131 597

julija.jerneva@vilgerts.comE-pasts

Ineta Krodere

Vecākā partnere

+371 29 223 774

ineta.krodere@vilgerts.comE-pasts

Gints Vilgerts

Partneris, M&A

+371 29 107 768

gints.vilgerts@vilgerts.comE-pasts

Aivars Lošmanis

Partneris

+371 29 613 453

aivars.losmanis@vilgerts.comE-pasts

Vairis Dmitrijevs

M&A prakses vadītājs

+371 29 258 370

vairis.dmitrijevs@vilgerts.comE-pasts

Instagram

This message is only visible to admins

Please connect a business account on the Instagram Feed settings page in order to display hashtag feeds
Please see this post for more information.