Vārds
Jānis Kubilis

Partneris

Valodas

Angļu, Franču, Krievu, Latviešu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Apdrošināšana, Tiesvedība un šķīrējtiesa, Bankas un finanses

Sekundārās prakses jomas:

Reorganizācija un maksātnespēja, Jūras pārvadājumi un transports, Nekustamais īpašums un būvniecība, Darba tiesības

Kontakti

+371 26 349 255

janis.kubilis@vilgerts.com

Kontakti

+371 26 349 255

janis.kubilis@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Apdrošināšana, Tiesvedība un šķīrējtiesa, Bankas un finanses

Sekundārās prakses jomas:

Reorganizācija un maksātnespēja, Jūras pārvadājumi un transports, Nekustamais īpašums un būvniecība, Darba tiesības

Jānis Kubilis, Dr.iur. vada tiesvedības un strīdu izšķiršanas praksi. Jānim ir plaša pieredze, kas iegūta, pārstāvot klientus strīdos un tiesas prāvās lietās tādās jomās kā būvniecības un nekustamā īpašuma nozare, banku un finanšu tiesības, korporatīvās tiesības, nodarbinātības tiesības, reorganizācija un maksātnespēja, kuģniecības un transporta tiesības, apdrošināšanas tiesības, plašsaziņas līdzekļu tiesības, IT, nodokļu tiesības, IPR, kā arī nacionālā un starptautiskā līmeņa šķīrējtiesvedība.

Savā profesionālajā darbībā Jānis liek uzsvaru uz civiltiesiskās atbildības aspektiem, analizējot un izvērtējot atbildības riskus un konsultējot klientus to risināšanā līgumos, kā arī klienta interešu aizsargāšanā tiesvedībā.

Jānis papildina savu profesionālo pieredzi, piedaloties Latvijas tiesību aktu uzlabošanas projektos un publicējot akadēmiskos rakstus par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Saskaņā ar Chambers & Partners vērtējumu 2018. gadā klienti uzsver Jāņa “nevainojamo taktisko domāšanu” un “dziļās zināšanas atbildības jautājumos”, un to, ka viņš labi pārzina veselu aktuālu jautājumu spektru.

Darba pieredze

2023 / Partneris, VILGERTS
2015 / Vecākais jurists, Tiesvedību prakses vadītājs, VILGERTS
2010 / Jurists, VILGERTS
2009 – 2010 / Jurista palīgs, BDO Zelmenis & Liberte

Izglītība

2017 / Latvijas Universitāte, Dr.iur.
2012 / Latvijas Universitāte, Mag. iur.

Dalība organizācijās

2019 / Latvijas Universitāte, pasniedzējs
2012 / Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Publikācijas

2020 / Tiesu prakses maiņa norāda uz skaidra normatīvā regulējuma nepieciešamību , Jurista Vārds
2020 / Jānis Kubilis Kreditoru tiesību aizsardzības problēmas uzņēmuma pārejas gadījumā, Latvijas Universitātes, 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums
2019 / Likumiskie procenti ir ierocis cīņā ar saistību nepildītājiem, Jurista Vārds
2019 / Likumiskie procenti delikttiesiskās atbildības gadījumā
2018 / Satversmes tiesas atziņas Latvijas deliktu tiesību kontekstā
2018 / Tiesvedības apturēšana civillietā sakarā ar krimināllietu
2018 / Solidārā atbildība Latvijas deliktu tiesībās
2018/ grāmata “Essential Cases on Misconduct (Digest of European Tort Law)”, Latvija nodaļas līdzautors
2017/ Problēmas, nosakot kompensācijas apmēru par morālo kaitējumu miesas bojājumu gadījumos
2016/ Rīcības prettiesiskums kā civiltiesiskās atbildības priekšnoteikums Latvijas deliktu tiesībās. Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums
2015 / Galvenās problēmas, modernizējot Latvijas deliktu tiesības, humanitārajās un sociālajās zinātnēs Latvijā
2014 / Kaitējuma paredzamība Latvijas deliktu tiesībās
2014/ Atbildības par paaugstinātas bīstamības avota radītu kaitējumu problemātika un modernizācija
2013/ Cēloniskais sakars, nodarot nemantisku kaitējumu veselībai

 

Pieredze

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) pārstāvība apdrošināšanas strīdā pret Trasta Komercbanku un tās pilnvarniekiem.

Veiksmīga Hepsor SA2 pārstāvība Augstākajā tiesā būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersonu grupa, apstrīdot dzīvojamās mājas Āgenskalnā būvatļauju.

Veiksmīga Merks pārstāvība būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersona, apstrīdot būvatļauju Merks Mežpilsēta, jaunas dzīvojamās mājas projektā Mežciemā.

Konsultācijas Allianz Global Corporate & Specialty vairākos ar D&O apdrošināšanu saistītos jautājumos.

Jaunumi

Publikācijas

Juristi