Vārds
Jūlija Jerņeva

Partnere

Valodas

Angļu, Franču, Krievu, Latviešu, Spāņu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Darba tiesības, Konkurences tiesības

Sekundārās prakses jomas:

M&A, VDAR un datu aizsardzība, Mazumtirdzniecība, Regulētās nozares

Kontakti

+371 29 131 597

julija.jerneva@vilgerts.com

Kontakti

+371 29 131 597

julija.jerneva@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Darba tiesības, Konkurences tiesības

Sekundārās prakses jomas:

M&A, VDAR un datu aizsardzība, Mazumtirdzniecība, Regulētās nozares

Profils

Jūlija Jerņeva, LL.M., ir ES tiesību, konkurences tiesību, darba tiesību un M&A jomas advokāte, kas praktizē kopš 2003.gada.

Jūlija Jerņeva galvenokārt specializējas konkurences tiesībās. Jūlijai ir īpašas zināšanas par negodīgu tirdzniecības praksi starp uzņēmumiem, kas darbojas pārtikas piegādes ķēdē. Viņa pārstāv klientus apvienošanās darījumos, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un karteļu lietās, kā arī sniedz konsultācijas saistībā ar Konkurences padomes veiktajām kratīšanām vai t.s. “rītausmas reidiem”, tirgus izpētes jautājumiem un izmeklēšanas darbībām dažādās rūpniecības nozarēs. Jūlija ir guvusi ievērojamu pieredzi, pārstāvot klientus konkurences lietās Latvijas Konkurences padomē un Latvijas valsts tiesās. Turklāt viņa ir pārstāvējusi klientus Eiropas Komisijā un Eiropas Savienības Tiesā.

Jūlijas darba tiesību prakse aptver darbinieku (arī kolektīvās) atlaušanas gadījumus, diskriminācijas, morālās vajāšanas lietas un prasības saistībā ar nelikumīgu atlaišanu no darba. Viņa pārstāv klientus gan individuālos, gan kolektīvos tiesību strīdos tiesās un Nodarbinātības valsts aģentūrā. Jūlija arī konsultē uzņēmumus dažādos ikdienas jautājumos, tostarp jautājumos, kas saistīti ar virsstundu un atpūtas periodu aprēķinu, nekonkurēšanas un konfidencialitātes saistībām, kā arī izstrādā īpaši pielāgotus darba līgumus un iekšējos darba kārtības noteikumus.

Doktorantūras studiju ietvaros Jūlija pašreiz veic izpēti par gadījumiem, kad uzņēmumi izmanto savu dominējošo stāvokli, nosakot cenu politiku. Viņa arī pasniedz ES konkurences tiesības, ES iekšējā tirgus tiesības un ES ārējās attiecības Rīgas Juridiskajā augstskolā. Jūlija ir vairāku akadēmisku rakstu par Latvijas un ES konkurences tiesībām autore un līdzautore.

 

Darba pieredze

2008 / Partnere, VILGERTS
2012 / Vieslektore, ES konkurences tiesības, valsts atbalsta tiesībās un ES ārējās attiecībās., Rīgas Juridiskā augstskola
2003 – 2008 / Juriste, Sorainen

Izglītība

2015 / Latvijas Universitāte, PhD (paredzēts)
2008 / Londonas Karaliskā koledža, Diploms ES Konkurences tiesībās
2005 / Eiropas koledža, Brigē, Beļģijā, LL.M.
2004 / Latvijas Universitāte, Bac. iur.

Dalība organizācijās

2019 / Eiropas Komisijas ieinteresēto personu ekspertu grupu migrācijas un pilsonības jomā, Eksperte
2005 / Eiropas koledžas Absolventu apvienība
2003 / Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

 

Pieredze

Panācām, ka Iepirkumu uzraudzības birojs atceļ prasību valsts datortehnikas iepirkumā (e-katalogs), jo pasūtītājs vēlējās būtiski mainīt tirgus nosacījumus un noteikt EPEAT standartu kā obligātu visiem datoriem. Prasība arī liedza vienīgajam Latvijas datoru ražotājam, AS Capital, piedalīties 5 Mio EUR iepirkumā

Konkurences tiesību apmācības vadošas būvkompānijas vadībai un darbiniekiem.

Juridiskā palīdzība vadošai būvkompānijai sakarā ar Konkurences padomes izmeklēšanu par iespējamo karteli.

Palīdzējām “Cido”(vadošais dzērienu ražošanas uzņēmums) iegādāties vienu no Latvijas lielākajiem alus ražotājiem “Bauskas Alus”.

Jaunumi

Publikācijas

Juristi