Vārds
Jūlija Jerņeva

Partnere

Valodas

Angļu, Franču, Krievu, Latviešu, Spāņu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Darba tiesības, Konkurences tiesības

Sekundārās prakses jomas:

M&A, VDAR un datu aizsardzība, Mazumtirdzniecība, Regulētās nozares

Kontakti

+371 29 131 597

julija.jerneva@vilgerts.com

Kontakti

+371 29 131 597

julija.jerneva@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Darba tiesības, Konkurences tiesības

Sekundārās prakses jomas:

M&A, VDAR un datu aizsardzība, Mazumtirdzniecība, Regulētās nozares

Profils

Jūlija Jerņeva, LL.M., ir ES tiesību, konkurences tiesību, darba tiesību un M&A jomas advokāte, kas praktizē kopš 2003.gada.

Jūlija Jerņeva galvenokārt specializējas konkurences tiesībās. Jūlijai ir īpašas zināšanas par negodīgu tirdzniecības praksi starp uzņēmumiem, kas darbojas pārtikas piegādes ķēdē. Viņa pārstāv klientus apvienošanās darījumos, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un karteļu lietās, kā arī sniedz konsultācijas saistībā ar Konkurences padomes veiktajām kratīšanām vai t.s. “rītausmas reidiem”, tirgus izpētes jautājumiem un izmeklēšanas darbībām dažādās rūpniecības nozarēs. Jūlija ir guvusi ievērojamu pieredzi, pārstāvot klientus konkurences lietās Latvijas Konkurences padomē un Latvijas valsts tiesās. Turklāt viņa ir pārstāvējusi klientus Eiropas Komisijā un Eiropas Savienības Tiesā.

Jūlijas darba tiesību prakse aptver darbinieku (arī kolektīvās) atlaušanas gadījumus, diskriminācijas, morālās vajāšanas lietas un prasības saistībā ar nelikumīgu atlaišanu no darba. Viņa pārstāv klientus gan individuālos, gan kolektīvos tiesību strīdos tiesās un Nodarbinātības valsts aģentūrā. Jūlija arī konsultē uzņēmumus dažādos ikdienas jautājumos, tostarp jautājumos, kas saistīti ar virsstundu un atpūtas periodu aprēķinu, nekonkurēšanas un konfidencialitātes saistībām, kā arī izstrādā īpaši pielāgotus darba līgumus un iekšējos darba kārtības noteikumus.

Jūlija regulāri piedalās ministriju, valdības un Saeimas izveidotajās darba grupās, lobējot klientu intereses ierosināto likumprojektu kontekstā. Tāpat Jūlija ir iesaistīta vairākos lobēšanas projektos uz pro bono bāzes.

Pēc Satversmes tiesas uzaicinājuma, Jūlija ir tiksusi vairākkārt uzaicināta pieaicinātās personas statusā sniegt viedokli Eiropas Savienības tiesību jautājumos.

Doktorantūras studiju ietvaros Jūlija pašreiz veic izpēti par gadījumiem, kad uzņēmumi izmanto savu dominējošo stāvokli, nosakot cenu politiku. Viņa arī pasniedz ES konkurences tiesības, ES iekšējā tirgus tiesības un ES ārējās attiecības Rīgas Juridiskajā augstskolā. Jūlija ir vairāku akadēmisku rakstu par Latvijas un ES konkurences tiesībām autore un līdzautore.

 

Darba pieredze

2021/ Vieslektore, Starptautiskas publiskas tiesības, Latvijas Universitāte
2012 / Vieslektore, ES konkurences tiesības, valsts atbalsta tiesībās, ES iekšējā tirgus tiesības un ES ārējās attiecībās, Rīgas Juridiskā augstskola
2008 / Partnere, VILGERTS
2003 – 2008 / Juriste, Sorainen

Izglītība

2015 / Latvijas Universitāte, PhD (paredzēts)
2008 / Londonas Karaliskā koledža, Diploms ES Konkurences tiesībās
2005 / Eiropas koledža, Brigē, Beļģijā, LL.M.
2004 / Latvijas Universitāte, Bac. iur.

Dalība organizācijās

2019 / Eiropas Komisijas ieinteresēto personu ekspertu grupu migrācijas un pilsonības jomā, Eksperte
2005 / Eiropas koledžas Absolventu apvienība
2003 / Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

 

Pieredze

Merks SIA pārstāvība tiesvedībā pret Konkurences padomi, apstrīdot lēmumu par iespējamu karteli, ar kuru 10 būvniecības uzņēmumiem piemēroti naudas sodi vairāk kā EUR 16 miljonu apmērā.

Juridiskā palīdzība Rimi Latvia, saskaņojot klienta līgumus un standarta procedūras ar jaunajiem Negodīgas tirdzniecības prakses likuma noteikumiem, ar kuriem ieviestas Direktīvas 2019/633 prasības.

Palīdzība GroGlass pie darbinieku kolektīvās atlaišanas saistībā ar Covid-19 krīzi, ieskaitot pārrunu vešanu un strīdus.

Air Baltic pārstāvēšana tiesā strīdos ar arodbiedrībām un tās biedriem par dažādiem jautājumiem.

Jaunumi

Publikācijas

Juristi