Vārds
Kalīne Ozola

Juriste

Valodas

Angļu, Latviešu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Intelektuālais īpašums, Korporatīvās tiesības, Personas datu aizsardzība

Sekundārās prakses jomas:

M&A, Jaunuzņēmumi

Kontakti

+371 27 542 967

kaline.ozola@vilgerts.com

Kontakti

+371 27 542 967

kaline.ozola@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Intelektuālais īpašums, Korporatīvās tiesības, Personas datu aizsardzība

Sekundārās prakses jomas:

M&A, Jaunuzņēmumi

Profils

Kalīne Ozola, Mag.iur. konsultē biroja klientus jautājumos, kas skar intelektuālā īpašuma tiesības, datu aizsardzību un M&A.

Kalīne specializējas autortiesību pārkāpumu lietās, kas saistītas ar datorprogrammu reproducēšanu. Viena no Kalīnes lielākajām lietām ir Microsoft Corporation (ASV) pārstāvība ievērojamā skaitā krimināllietu un administratīvo pārkāpumu procesu. Kalīne palīdz klientiem preču zīmju reģistrācijas lietās un preču zīmju strīdos gan Latvijas Republikas Patentu valdē, gan Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā.

VILGERTS datu aizsardzības komandā Kalīne konsultē personas datu aizsardzības jautājumos, koncentrējoties uz godprātīgu darbinieku personas datu apstrādi. Kalīne palīdz komandai auditēt un apmācīt klientus veselības, telekomunikāciju un mazumtirdzniecības nozarēs. Kalīne ir daļa no VILGERTS personas datu aizsardzības speciālista ārpakalpojuma komandas.

Kalīne konsultē klientus M&A darījumos un viņas pārziņā galvenokārt ir uzņēmumu izpēte pirms tā pārdošanas.

 

 

Darba pieredze

2016 / Juriste, VILGERTS
2015 – 2016 / Tiesneša palīgs, Administratīvā rajona tiesa Rīga tiesu nams
2014 / Jurista palīgs, Zvērināta advokāta Ulda Šneibaha advokātu birojs
2013 / Juridiskais departaments / Praktikante, BALTA Insurance AAS
2012 / Projektu asistente / Praktikante, Latvijas Krājbanka AS

Izglītība

2016 / Latvijas Universitāte, Mag.Iur.
2014 / Tartu Universitāte, apmaiņas studente

Pieredze

Stockmann pārstāvība preču zīmju strīdā ar ELKOR par preču zīmes reģistrāciju, kas aizskar Stockmann tiesības uz tā plaši pazīstamo preču zīmi TRAKĀS DIENAS. Apelācijas padome un pirmās instances tiesa nolēma atzīt preču zīmes reģistrāciju par spēkā neesošu. Spriedums ir pārsūdzēts apelācijas instancē.

VILGERTS pārstāv SIA Rīgas Piena Kombināts lietā par krāsas preču zīmes “oranža krāsa” reģistrāciju, ko apstrīd vairāki konkurenti. Apelācijas padome nolēma atzīt preču zīmes reģistrāciju par spēkā esošu attiecībā uz biezpiena sieriņiem. Saistībā ar šo lēmumu ierosināta lieta tiesā.

VILGERTS pārstāvēja IMMO LUXURY autortiesību pārkāpuma lietā par fotoattēlu neatļautu izmantošanu. Pirmās instances tiesa lēma par aizlieguma noteikšanu atbildētājam izmantot fotoattēlus un zaudējumu piedziņu.

Sadarbībā ar Datakom – vienu no vadošajiem IT pakalpojumu sniedzējiem Latvijā – VILGERTS veica pilnīgu Latvijas vadošā farmācijas uzņēmuma uzticamības pārbaudi. VDAR atbilstības risinājums ietver uzticamības pārbaudi, kuras sagatavošanā interviju un analīžu posmā juristi un IT eksperti sēž plecu pie pleca un ievada klienta personas datus vienotā datu katalogā. Klienta uzņēmums darbojās ES un NVS valstīs, tāpēc mūsu uzdevums bija piedāvāt risinājumus datu eksportēšanas un importēšanas pārvaldībai, kas atbilstu uzņēmuma kultūrai.

Jaunumi

Publikācijas

Galvenās kontaktpersonas