Viss, kas Jums jāzina par preču zīmju reģistrāciju

Preču zīmes reģistrācija ir vieglākais veids, kā aizsargāt Jūsu intelektuālo īpašumu. Tomēr reģistrācijas process var kļūt sarežģīts, ja netiek ievēroti pamatnoteikumi, gatavojoties reģistrācijai. Reģistrācijas procesā pieļauto kļūdu rezultātā preču zīmes reģistrācijas pieteikums var tikt noraidīts, un šādas kļūdas var izraisīt nevajadzīgus strīdus nākotnē. Lai mazinātu šāda iznākuma risku, esam sagatavojuši kontrol-sarakstu, kas jāievēro, ja nolemjat pats/-i veikt savas preču zīmes reģistrāciju.

1. Nosakiet savas preču zīmes veidu

Ir iespējams reģistrēt dažāda veida preču zīmes, tāpēc vispirms vajadzētu izlemt, kāds būs Jūsu preču zīmes veids. Jūs varat izvēlēties reģistrēt vai nu vienu, vai vairākus no zemāk aprakstītajiem preču zīmju veidiem.

Vārdiska preču zīme – viens vai vairāki vārdi vai frāzes bez grafiska dizaina.

Grafiska preču zīme – noteiktā fontā vai formā atveidots vārds, logotips vai logotips kopā ar vārdiem, kā arī krāsu tonis vai krāsu salikums. Grafiskas preču zīmes var būt melnbaltas vai krāsainas.

Telpiska preču zīme – telpiska preces forma.

Kombinēta preču zīme – sastāv no visiem iepriekšminētajiem elementiem (piemēram, preces etiķete).

Īpaša veida jeb speciāla preču zīme – skaņas vai gaismas signāli u.tml.

2. Izvēlieties teritoriju, kurā vēlaties reģistrēt savu preču zīmi

Atkarībā no Jūsu uzņēmuma vajadzībām Jūs varat izvēlēties reģistrēt savu preču zīmi valsts, reģionālā, ES vai starptautiskā līmenī, izvēloties konkrētas valstis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepastāv tāda iespēja kā "pasaules mēroga" preču zīmes reģistrācija.

Jūsu preču zīme tiks aizsargāta tikai tajās teritorijās, kurās tā būs reģistrēta, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas pārdomājiet Jūsu uzņēmējdarbības pašreizējo un turpmāko teritoriju.

Atcerieties – ja nolemsiet veikt reģistrāciju starptautiskā procedūrā, Jums vispirms būs jāsāk ar pieteikumu vai reģistrāciju nacionālā līmenī, t.i., Jums vispirms jāpiesakās reģistrācijai, piemēram, Latvijā un pēc tam jāiesniedz starptautisks pieteikums Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO).

3. Identificējiet preces vai pakalpojumus, uz kuriem attieksies preču zīmes reģistrācija

Visas preču zīmes tiek reģistrētas attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, kas tiek grupēti klasēs atbilstoši Nicas klasifikācijai. Tāpēc pirms nākamo reģistrācijas soļu aplūkošanas ir nepieciešams noteikt, kurai klasei Jūsu produkti vai pakalpojumi piederēs.

Nicas klasifikācija ir pieejama šeit: http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/  

Klasifikācija ar skaidrojumiem latviešu valodā ir pieejama šeit: http://www.lrpv.gov.lv/lv/precu-zimes/nicas-klasifikacija/klasu-virsraksti-ar-skaidrojumiem 

Lielisks palīgs pareizas preču vai pakalpojumu klases noteikšanā ir TMclass: https://euipo.europa.eu/ec2/

4. Pārbaudiet iepriekš reģistrētās preču zīmes

Kad esat nolēmis/-usi, kā Jūsu preču zīme izskatīsies un kur tā tiks reģistrēta, ir jāpārbauda, ​​vai Jūsu preču zīmes reģistrācija neradīs konfliktu ar agrākām citu personu tiesībām, t.i., vai kāds cits jau iepriekš nav reģistrējis identisku vai ļoti līdzīgu preču zīmi Jūs interesējošajā teritorijā.

Jūs varat bez maksas veikt meklējumu jau reģistrētām (pieteiktām) preču zīmēm šādās datu bāzēs:

Latvijas Republikas Patentu valdes datubāze Latvijas teritorijā reģistrētu preču zīmju meklēšanai – http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/search

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) datubāze Eiropas Savienības preču zīmju meklēšanai – https://euipo.europa.eu/eSearch/

TMview datubāze starptautiski reģistrētu preču zīmju meklēšanai – https://www.tmdn.org/tmview/welcome

Neaizmirstiet, ka par konfliktējošām ir uzskatāmas ne tikai identiskas, bet arī ļoti līdzīgas preču zīmes.

Ja attiecīgajā teritorijā atrodat reģistrētu vai pieteiktu preču zīmi, kas ir identiska vai ļoti līdzīga Jūsu preču zīmei un kas attiecas uz tām pašām precēm vai pakalpojumiem, ko Jūs piedāvājat, pirms reģistrācijas veikšanas Jums vajadzētu apsvērt iespēju mainīt savu preču zīmi vai veikt turpmākus meklējumus, lai noskaidrotu, kas ir reģistrētās preču zīmes īpašnieks, un, iespējams, ar viņu sazinātos un lūgtu atļauju reģistrēt savu preču zīmi.

5. Nacionālas preču zīmes reģistrācija

Preču zīmes reģistrācija bieži sākas vienas valsts līmenī. Lai reģistrētu preču zīmi tikai Latvijā, Jums jāiesniedz pieteikums Latvijas Republikas Patentu valdei.

Pieteikuma veidlapas latviešu valodā ir pieejamas šeit: https://www.lrpv.gov.lv/lv/precu-zimes/veidlapas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikums jāiesniedz latviešu valodā. Ja neesat Latvijas rezidents, Jums būs nepieciešama patentpilnvarnieka palīdzība (Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku saraksts atrodams šeit: https://www.lrpv.gov.lv/lv/node/6556)

6. Preču zīmes reģistrācija Eiropas Savienības (ES) un/vai citās valstīs

Lai veiktu reģistrāciju Eiropas Savienībā, Jūs varat izmantot tiešsaistes pieteikuma formu – https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/forms-and-filings

Lai veiktu starptautisko reģistrāciju, Jums vispirms jāiesniedz pieteikums vietējā preču zīmju reģistrācijas birojā, kas to nosūtīs Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO). Plašāka informācija un veidlapas starptautiskai reģistrācijai pieejamas šeit: http://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/file.html

7. Izmaksas

Latvijas Republikas Patentu valdes nodevu saraksts ir pieejams šeit: https://www.lrpv.gov.lv/en/trademarks/fees.

ES nodevu saraksts atrodams šeit: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/eu-trade-mark-regulation-fees

Kalkulators starptautiskas reģistrācijas izmaksu aprēķināšanai ir pieejams šeit: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

by Privāts: Kalīne Ozola, Juriste, Latvija

Juristi

Pieredze

VILGERTS konsultēja SIA "Biļešu paradīze", Ekspress Grupp AS grupas uzņēmumu, strīdā, kurā SIA "Biļešu serviss" apstrīdēja iepirkuma rezultātus saistībā ar biļešu pārdošanu gaidāmajos Dziesmu un deju svētkos. Rezultātā iepirkuma rezultāti tika atstāti negrozīti, un SIA "Biļešu paradīze" noslēdza līgumu ar pasūtītāju.

Birojs palīdz Galleria Rīga īpašniekam un pārvaldītājam “East Capital Real Estate” noslēgt nomas līgumu ar Workland par vairāk nekā 3 miljonus eiro investīcijām, lai Galleria Riga piekto stāvu 3200 m2 platībā pārveidotu par kopstrādes birojiem.

VILGERTS veiksmīgi pārstāvēja SIA “Scania Latvia” intereses Iepirkumu uzraudzības birojā saistībā ar SIA “Avar Auto” un SIA “Eco bus” apstrīdēšanas iesniegumiem par rezultātiem Daugavpils pilsētas pašvaldības atklātā konkursā ““Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām” SAM 4.5.1.2.”, id. Nr.2022/93. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva pasūtītājam slēgt līgumu ar SIA “Scania Latvia”.

Juridiskais atbalsts Baltijas vadošajai nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai Summus Capital OÜ DEPO tirdzniecības centra iegādē ar finansējuma saņemšanu.