Latvija pieņem attālinātā darba vīzu regulējumu

Saeima 2022.gada 2.jūnijā pieņēma Grozījumus Imigrācijas likumā[1], ar ko Latvijā ievieš attālinātā darba vīzas (turpmāk – ADV). ADV paredzētas trešo valstu pilsoņiem, kuru nodarbinātības specifika atļauj veikt darbu dzīvojot Latvijā, proti, attālināti.

Lai pretendētu uz ADV, kandidātam Pilsonības un Migrācijas Dienestam (turpmāk – PMLP) jāpierāda nodarbinātība pie OECD dalībvalstī reģistrēta ārvalstu darba devēja vai reģistrācija kādā no minētajām dalībvalstīm kā pašnodarbinātai personai, kas ilgusi vismaz 6 mēnešus pirms ADV pieprasīšanas. Līdztekus, kandidāta algai jābūt vismaz 2,5 vidējo darba algu apmērā (vidējā bruto alga Latvijā 2021.gadā bija 1277 euro[2]).

ADV varēs pieprasīt uz 1 gadu, ar tiesībām termiņu pagarināt uz vēl 1 gadu. ADV nepieškķir tiesības uz nodarbinātību Latvijā un neparedz uzturēšanās tiesību piešķiršanu ADV saņēmušas personas ģimenes locekļiem. Pēc atkārtotas ADV saņemšanas persona ir tiesīga pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju.

[1]Likumprojektu var skatīt Saeimas datu bāzē: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1335/Lp13 

[2] Latvijas Oficiālās Statistikas dati https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga/preses-relizes/8227-darba-samaksas-parmainas-2021-gada

by Marta Šillere, Juriste, Latvija

Juristi

Pieredze

Konsultēja BPM Capital OÜ par mezanīna aizdevuma finansējumu Digital Mind AS Lietuvas IT sabiedrības Alna iegādei

Konsultēja Baltijas vadošo nekustamo īpašumu investīciju holdinga grupu Summus Capital OÜ saistībā ar tās juridiskās izpētes un darījuma dokumentiem par RCH Management SIA, t/c Damme īpašnieks, iegādi (kopējā platība 16 000 m2) Rīgā, Latvijā

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) pārstāvība apdrošināšanas strīdā pret Trasta Komercbanku un tās pilnvarniekiem.

Veiksmīga Hepsor SA2 pārstāvība Augstākajā tiesā būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersonu grupa, apstrīdot dzīvojamās mājas Āgenskalnā būvatļauju.