VID ķeras klāt negodprātīgiem reprezentācijas auto pircējiem

Reprezentatīvā auto iegādes vērtībā iekļausim arī papildu aprīkojuma iegādes izmaksas.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) esot konstatējis, ka automobiļa vērtība mākslīgi tiek samazināta, bet samazinātās vērtības apmērā automašīnas pārdevējs atgūst neiegūtos līdzekļus, piemēram, veicot automobilim uzlabojumus.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likuma normas paredz summas apmēru, virs kuras automobilis tiek uzskatīts par reprezentatīvo automobili (šobrīd - vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50 000 eiro).

Ministru kabinetā tiek izskatīti grozījumi UIN likumā, kuri paredzēs, ka, lai noteiktu, vai automobilis kvalificējas vai nekvalificējas reprezentatīvā automobiļa statusam, VID, balstoties uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 23.panta četrpadsmito daļu (tā saucamais darījuma ekonomiskās būtības izvērtēšanas faktors), papildus vērtē, vai automobiļa vērtība nav mākslīgi samazināta, vērtējot veiktās papildus izmaksas par automobili.

Ņemot vērā minēto, lai samazinātu VID administratīvo slogu, veicot automobiļa vērtības izvērtējumu, UIN likuma 4.panta devītajā daļā tiek iekļauta norma, kas atrunā, ka automobiļa vērtību veido arī citas automobiļa uzlabošanas un papildus aprīkojuma iegādes izmaksas (neatkarīgi no tā, vai tās tiek vai netiek kapitalizētas), kas veiktas 12 mēnešu periodā no automobiļa iegādes mēneša. Minētās vērtības noteikšana tiek attiecināta arī piemērojot likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» normas.

Likumprojekta anotācijā tiek atrunāts, ka šīs summas noteikšanai netiek ņemti vērā izdevumi, kas saistīti ar automobiļa obligāto ikgadējo apkopi. Savukārt, tā kā tiek iegādātas jaunas automašīnas, tad nav arī ekonomiska pamata šādu automašīnu veiktajiem remontiem, ja tie netiek veikti garantijas ietvaros, kurus sedz automašīnas pārdevējs.

Šobrīd likumprojekts ir Ministru kabinetā un tas vēl ir jāapstiprina Saeimā. Ja Saeima to apstiprinās, tad grozījumi stāsies spēkā ar 2020. gada 1. janvārī.

Publikācija Dienas Bizness

by Viktorija Kristholde-Lūse, Nodokļu eksperte, Latvija

Pieredze

Juridiskās palīdzības sniegšana vienam no lielākajiem Latvijas stikla apstrādes uzņēmumiem pārrobežu strīdā ar Itālijas uzņēmumu saistībā ar piegādātajām precēm. 2019.gada 26.jūnijā tiesa apmierināja klienta pieteikumu par prasības nodrošināšanu, apķīlājot parādnieka finanšu līdzekļus Itālijā.

Jūras pārvadājumu apdrošinātāja pārstāvība tiesvedībā pret Latvijas mazumtirgotāju sakarā ar mazumtirgotāja parādu par piegādātajām precēm, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Palīdzības sniegšana privātpersonai, iegādājoties luksusa villu Jūrmalā. Darījums tika parakstīts dažu dienu laikā pēc mūsu iesaistīšanās, tāpēc bija nepieciešama tūlītēja līdzdalība un efektīvi risinājum

Sniedzām juridisko palīdzību nekustamo īpašumu uzņēmumam Latio, meitasuzņēmuma pārdošanas darījumā.

Instagram