Latvija: Intelektuālais īpašums kā ekonomikas stūrakmens.

VILGERTS, Vecākā partnere, IPR, Ineta Krodere kļūst par Latvijas tieslietu ministrijas darba grupas locekli intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības jautājumos.

Darba grupa izveidota atbilstoši konceptuālam ziņojumam “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā” ar mērķi stiprināt esošo starpinstitucionālo sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību politikas jomā.

Intelektuālā īpašuma tiesības digitālajā laikmetā strauji mainās un kļūst aizvien komplicētākas, vienlaikus pieaug šo tiesību nozīme, jo zināšanām (un to aizsardzībai) ekonomikā un konkurencē ir arvien lielāka loma. Kā pamats tam ir fakts, ka liels īpatsvars no pasaules ekonomikas veido inovatīvas tehnoloģijas un tieši tās ir tautsaimniecības dzinējspēks, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmai jābūt gatavai piemēroties straujām pārmaiņām.

 

 

 

 

by Ineta Krodere, Vecākā partnere, Latvija

Galvenās kontaktpersonas

Ineta Krodere

Vecākā partnere

+371 29 223 774

ineta.krodere@vilgerts.comE-pasts

Brigita Tērauda

IPR prakses vadītāja

+371 26 521 082

brigita.terauda@vilgerts.comE-pasts

Pieredze

Izstrādājām un īstenojām tiesvedības stratēģiju, un pārstāvējām Air Baltic Corporation AS  tiesā nozīmīgā civilā strīdā ar Baltic Taxi SIA par Air Baltic Corporation AS preču zīmju nelikumīgu piesavināšanos.

Rūpnieciskā īpašuma tiesību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošana.

Klientu pārstāvība Latvijas Republikas Patentu valdē preču zīmju reģistrācijas procedūrās un preču zīmju īpašnieku strīdos Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē.

Intelektuālā īpašuma juridiskās izpētes procesu un risku novērtējums, intelektuālā īpašuma pārvaldības stratēģijas izstrāde.

Instagram