Latvija: Intelektuālais īpašums kā ekonomikas stūrakmens.

VILGERTS, Vecākā partnere, IPR, Ineta Krodere kļūst par Latvijas tieslietu ministrijas darba grupas locekli intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības jautājumos.

Darba grupa izveidota atbilstoši konceptuālam ziņojumam “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā” ar mērķi stiprināt esošo starpinstitucionālo sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību politikas jomā.

Intelektuālā īpašuma tiesības digitālajā laikmetā strauji mainās un kļūst aizvien komplicētākas, vienlaikus pieaug šo tiesību nozīme, jo zināšanām (un to aizsardzībai) ekonomikā un konkurencē ir arvien lielāka loma. Kā pamats tam ir fakts, ka liels īpatsvars no pasaules ekonomikas veido inovatīvas tehnoloģijas un tieši tās ir tautsaimniecības dzinējspēks, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmai jābūt gatavai piemēroties straujām pārmaiņām.

 

 

 

 

by Ineta Krodere, Partnere, Latvija

Juristi

Pieredze

Klienta Balcia pārstāvība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā iebilduma lietās par preču zīmju reģistrācijām.

Ilgtermiņa licences līgums kā arī intelektuālā īpašuma nodošanas līgums mūsu klienta Wingo Deposit SIA uzdevumā.

Stockmann pārstāvība preču zīmju strīdā ar ELKOR par preču zīmes reģistrāciju, kas aizskar Stockmann tiesības uz tā plaši pazīstamo preču zīmi TRAKĀS DIENAS. Apelācijas padome un pirmās instances tiesa nolēma atzīt preču zīmes reģistrāciju par spēkā neesošu. Spriedums ir pārsūdzēts apelācijas instancē.

VILGERTS pārstāv SIA Rīgas Piena Kombināts lietā par krāsas preču zīmes “oranža krāsa” reģistrāciju, ko apstrīd vairāki konkurenti. Apelācijas padome nolēma atzīt preču zīmes reģistrāciju par spēkā esošu attiecībā uz biezpiena sieriņiem. Saistībā ar šo lēmumu ierosināta lieta tiesā.