Preču zīmes izmantošana bez reģistrācijas vienmēr būs saistīta ar risku

Nav šaubu, ka intelektuālā īpašuma tiesību (izgudrojumi, dizainparaugi, preču zīmes) aizsargāšana tās reģistrējot ir saprātīgs solis.

Tomēr reģistrācijas nozīmi nedrīkst pārvērtēt –tiesību īpašniekam pašam ir jāpārliecinās, vai tā tiesības ir kā vērtas. Ir jāveic  citu personu iepriekš reģistrēto tiesību pārbaude, lai pārliecinātos par agrāku tiesību pastāvēšanu, iepriekšējo tehnikas līmeni, utt. Pretējā gadījumā var izrādīties, ka jauniegūtā reģistrācijas apliecība kalpo tikai kā papīra gabals, bet reģistrētās tiesības var tikt atzītas par spēkā neesošām.

Ja tas vēl nav izdarīts, pārliecinieties, ka jūs pārbaudāt savas tiesības pirms ierosiniet lietu par pārkāpumu pret konkurentu. Jūsu konkurents pavisam noteikti darīs visu iespējamo, lai atrastu kādas nepilnības jūsu intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācijā.

by Brigita Tērauda, Partnere, Latvija

Juristi

Pieredze

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) pārstāvība apdrošināšanas strīdā pret Trasta Komercbanku un tās pilnvarniekiem.

Veiksmīga Hepsor SA2 pārstāvība Augstākajā tiesā būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersonu grupa, apstrīdot dzīvojamās mājas Āgenskalnā būvatļauju.

Veiksmīga Merks pārstāvība būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersona, apstrīdot būvatļauju Merks Mežpilsēta, jaunas dzīvojamās mājas projektā Mežciemā.

Palīdzība privātpersonai ar Krievijas pilsonību, termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanā, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi Latvijā.