FKTK kontrolē ICO organizēšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir publicējusi izvērstu skaidrojumu par esošo finanšu tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu attiecināšanu uz virtuālo aktīvu izmantošanu un ICO (Initial Coin Offering) organizēšanu Latvijā. Skaidrojums definē virtuālo aktīvu iedalījumu pēc to funkcijām un noteic, kuros gadījumos ir piemērojams šī brīža normatīvais regulējums.

No skaidrojuma izriet, ka finanšu tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu prasības ir attiecināmas uz virtuālajiem aktīviem, kas piešķir tiesības uz līdzdalību peļņas sadalījumā, finanšu labumu vai uzņēmuma pārvaldi. Piemēram, ja uzņēmums organizē ICO, paredzot, ka investori iegūs 0.5 procentus no uzņēmuma gūtās peļņa, virtuālais aktīvs, visticamāk, tiks atzīts par kapitāla vērtspapīru un uz tā emitēšanu attieksies Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) prasības.

Vienlaikus uz darbībām ar virtuālajiem aktīviem, kuriem ir norēķinu vai patēriņa funkcija, FITL prasības neattiecas. Piemēram, ja uzņēmums organizēs ICO, lai gūtu līdzekļus jaunas grāmatas publicēšanai un - apmaiņā pret investīciju - investoriem piešķirs tiesības saņemt 10 grāmatas, uzņēmumam nebūs jāvēršas FKTK, lai iegūtu atļauju. Skaidrojumā tomēr uzsvērts, ka uz šāda veida virtuālajiem aktīviem var attiekties regulējums, kas izriet no citiem normatīvajiem aktiem, tostarp, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, likuma "Par nodokļiem un nodevām", Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma.

Lai gan FKTK ir publicējusi sarakstu ar tiem virtuālo aktīvu veidiem, uz kuriem nav attiecināmas esošās finanšu tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, praksē nereti ir grūti identificēt, kurai no virtuālo aktīvu kategorijām paredzētā darbība atbilst. Jaunuzņēmumi praksē ir saskārušies ar situācijām, kad FKTK pēc tikšanās apstiprina, ka uz plānoto finansējuma piesaisti nav attiecināmas FITL prasības, tomēr pēc uzziņas pieprasījuma nosūtīšanas un dziļākas plānotās darbības izpētes FKTK tomēr maina savu viedokli. Tādēļ pirms ICO organizēšanas iesakām veikt padziļinātu izpēti par plānotās finansējuma piesaistes veidu, lai nepieciešamības gadījumā mainītu investoriem piešķirto tiesību apjomu vai jau laicīgi iegūtu FKTK atļauju.

Skaidrojums pieejams FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/attachments/article/7435/ICO_skaidrojums_23012019.pdf

by Kalīne Ozola, Juriste, Latvija

Juristi

Pieredze

Palīdzība Nulles Depozīts SIA, depozītu sistēmas konkursa dalībnieks, ar korporatīvajiem un tendera jautājumiem.

Klienta Balcia pārstāvība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā iebilduma lietās par preču zīmju reģistrācijām.

Juridiskas konsultācijas Conexus Baltic Grid saistībā ar izmaiņām korporatīvajā pārvaldībā pēc izmaiņām akcionāru sastāvā.

Regulāra palīdzība Valdemara Holding SIA, Colonna grupas no Igaunijas saistītai sabiedrībai, daudzos korporatīvajos jautājumos saistībā ar investīcijām Latvijas nekustamajos īpašumos.