“Food Union” nosargā savu preču zīmi – oranžas krāsas toni

Šodien ar Rīgas Apgabaltiesas spriedumu izlemts viens no iespējams interesantākajiem preču zīmju strīdiem Latvijā pēdējo gadu laikā – strīds par Rīgas Piena Kombinātam (Food Union) piederošo krāsu preču zīmi (oranžas krāsas toni) attiecībā uz produktu “biezpiena sieriņi”.

Krāsu preču zīmes, t.i. preču zīmes, ar kurām tiek aizsargāts konkrēts krāsas tonis, pasaulē tiek reģistrētas salīdzinoši reti. Latvijas teritorijā reģistrētas tikai pāris šādas preču zīmes (piemēram, Air Baltic zaļās krāsas tonis). Iemesls tam ir preču zīmju tiesībās noteiktie t.s. “absolūtie pamati” preču zīmes reģistrācijas atteikumam, proti, kā preču zīmi nereģistrē apzīmējumus, kam trūkst jebkādas atšķirtspējas attiecībā uz pieteiktajām precēm vai pakalpojumiem. Šo atteikuma pamatu iespējams atspēkot, pierādot, ka apzīmējums tā lietošanas rezultātā attiecīgo patērētāju uztverē ir ieguvis atšķirtspēju, t.i. var norādīt uz konkrētas preces vai pakalpojuma izcelsmi.

Tiesu praksē strīdi par krāsu preču zīmēm savulaik 90-tajos gados aizsākās ar vispārēju jautājumu par to, vai ir pieļaujams krāsu reģistrēt kā preču zīmi. Pašlaik nav šaubu, ka krāsu preču zīmes var tikt reģistrētas, un šāds preču zīmes veids ir ietverts likumā, līdz ar to strīdi rodas tikai par priekšnosacījumiem konkrētas krāsu preču zīmes reģistrēšanai. Eiropas Savienības tiesa atzinusi, ka tikai izņēmuma apstākļos ir iedomājama krāsas kā tādas atšķirtspējas pastāvēšana pirms jebkādas lietošanas, bet krāsa var iegūt atšķirtspēju lietošanas rezultātā. Vērtējot atšķirtspējas pastāvēšanu, tiek analizēts, vai zīmes īpašnieks ir pietiekoši “iepazīstinājis” sabiedrību ar attiecīgo krāsas toni kā savu preču zīmi un vai tādējādi krāsa ir kļuvusi spējīga identificēt attiecīgo preci kā nākošu no noteikta uzņēmuma, un tātad ļauj patērētājiem atšķirt šo preci no citu uzņēmumu precēm. Minētais nozīmē, ka komersantam, kurš vēlas reģistrēt krāsas preču zīmi, jāpierāda, ka šī krāsa patērētāju uztverē ir ieguvusi zināmu atpazīstamības līmeni un patērētāji krāsu saista ar konkrētajām komersanta precēm vai pakalpojumiem.

Vēsturiski savas krāsu preču zīmes ir “izcīnījuši” tādi patērētājiem zināmi pārtikas produkti kā Milka šokolāde (lillā/ violeta krāsa), Veuve Clicquot šampanietis (oranža krāsa), Cadbury šokolāde (tumši violeta krāsa).

Food Union 2017.gadā pieteica reģistrācijai Latvijā kā preču zīmi patērētājiem labi zināmo Kārums produktu oranžas krāsas toni. Pret šo reģistrāciju iebilda un cēla prasību tiesā AS Tukuma Piens un AS Preiļu Siers, apgalvojot, ka preču zīmei trūkst atšķirtspējas, jo to izmantojot daudzi piena produktu ražotāji un ka izņēmuma tiesības uz šīs krāsas izmantošanu nevarot tikt piešķirtas tikai vienam uzņēmumam.

Pirmās instances tiesa prasību apmierināja un atzina preču zīmes reģistrāciju par spēkā neesošu. Savukārt apelācijas instances tiesa lēmusi pretēji un atzinusi, ka preču zīme tās lietošanas rezultātā ieguvusi atšķirtspēju Latvijas patērētāju uztverē attiecībā uz biezpiena sieriņiem.

Tiesa spriedumā konstatējusi, ka oranžās krāsas preču zīme ir ilgstoši un intensīvi lietota Latvijas tirgū saistībā ar Kārums produkciju un ir ieguvusi augstu atpazīstamību patērētāju un zīmolu speciālistu vidū. Tiesa ņēmusi vērā gan iesniegtos patērētāju aptaujas rezultātus, gan informāciju par Kārums produkcijas pārdošanas apjomiem un reklāmas un mārketinga aktivitātēm. Attiecīgi Food Union izdevies nosargāt savas krāsu preču zīmes reģistrāciju, kas piešķir izņēmuma tiesības lietot šo krāsu attiecībā uz biezpiena sieriņu produkciju.

“Tiesas spriedums būtībā apstiprina, ka sieriņš = “Kārums” = oranžā krāsa. Oranžā krāsa ir bijusi klātesoša uz “Kārums” sieriņiem kopš tā pirmssākumiem un gadu desmitu laikā nostiprinājusies kā nozīmīga daļa no mīlētā un atpazīstamā “Kāruma” identitātes līdztekus atpazīstamajam nosaukumam un nemainīgajai sieriņu garšai. Šis neapšaubāmi ir vēsturisks brīdis Latvijas jurisprudencē un zīmolvedībā, bet jo īpaši nozīmīgs mūsu komandai. Tā ir atzinība par viņu ieguldījumu zīmola attīstībā vairāku gadu garumā un apliecinājums, ka mūsu pašu spēkos to ir aizsargāt visos veidos,” uzsver Irēna Holodnaja, Food Union vadītāja Latvijā.

VILGERTS komandai bija patiess prieks pārstāvēt klientu šajā strīdā par Latvijā tik iemīļota produkta preču zīmi. Pateicamies Food Union par doto iespēju un viennozīmīgi piekrītam, ka “latvieša mīļākais kārums ir sieriņš šokolādes glazūrā” (citāts no grāmatas “Latvietis. 100 nacionālās īpatnības”).

by Brigita Tērauda, Partnere, Latvija

Juristi

Pieredze

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) pārstāvība apdrošināšanas strīdā pret Trasta Komercbanku un tās pilnvarniekiem.

Veiksmīga Hepsor SA2 pārstāvība Augstākajā tiesā būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersonu grupa, apstrīdot dzīvojamās mājas Āgenskalnā būvatļauju.

Veiksmīga Merks pārstāvība būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersona, apstrīdot būvatļauju Merks Mežpilsēta, jaunas dzīvojamās mājas projektā Mežciemā.

Palīdzība privātpersonai ar Krievijas pilsonību, termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanā, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi Latvijā.