COVID-19 | BIZNESA PĀRTRAUKUMA APDROŠINĀŠANA

Ja COVID-19 vīruss var izraisīt komercdarbībai būtiskas nelabvēlīgas sekas, tad tiem uzņēmumiem, kuriem ir “biznesa pārtraukuma apdrošināšanas polises”, ir nepieciešams juridiski korekti un nekavējoties iesniegt paziņojumus apdrošinātājiem.

Jārīkojas ir neatliekami, lai nenokavētu jebkādus polisē noteiktos īsos termiņus kā arī paziņojumam jāatbilst polisē noteiktajām formālajām prasībām.

Šis “informēšanas” pienākums ir ietverts gan pašās polisēs, gan arī to, iespējams, netieši paredz Jūsu aizdevuma vai cita veida finansēšanas līgums ar banku. Finansēšanas līgums parasti uzliek par pienākumu pieteikt apdrošināšanas gadījumus savlaicīgi un par to informēt arī bankas vai līzinga sabiedrības un šī pienākuma neizpilde paredz smagas finansiālas sekas.

Aicinām nekavējoties uzsākt dialogu ar apdrošināšana sabiedrībām, bankām un citiem finansētājiem.

by Gints Vilgerts, Partneris, M&A, Latvija

Galvenās kontaktpersonas

Pieredze

Starp Skonto Būve SIA un Pasūtītāju tika noslēgts līgums par gudrona dīķu sanācijas darbu izpildi, balstoties uz FIDIC Dzelteno grāmatu. Līgums no pasūtītāja (Valsts vides dienests) puses tika lauzts. Sakarā ar to Skonto Būve SIA cēla prasību tiesā par parāda, blakus prasījumu piedziņu, zaudējumu atlīdzību, savukārt Pasūtītājs iesniedza pretprasību, lūdzot atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, cita starpā Pasūtītājam pabeidzot līguma ietvaros uzsāktos darbus. ZAB Vilgerts pārstāv Valsts vides dienestu tiesvedības procesa ietvaros pret Skonto Būve SIA. Lietas Nr. C32301515, lietu izskata Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Jēzusbaznīcas iela 6).

Sagatavojām Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA) vadlīnijas ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas iepirkumos. Vadlīniju sagatavošanā cieši sadarbojāmies ar Iepirkumu uzraudzības biroju, kurš tās arī apstiprināja.

Juridiskā palīdzība Eiropas vadošajam medicīnas iekārtu ražotājam par Iepirkumu uzraudzības biroja prakses maiņu.

Pierādījām Iepirkumu uzraudzības birojam, ka prettiesiskas tehniskās specifikācijas biļešu tirdzniecības sistēmai liedza mūsu klientam, SIA Biļešu Serviss, piedalīties 0.1 Mio EUR biļešu tirdzniecības pakalpojuma iepirkumā.