COVID-19 | BIZNESA PĀRTRAUKUMA APDROŠINĀŠANA

Ja COVID-19 vīruss var izraisīt komercdarbībai būtiskas nelabvēlīgas sekas, tad tiem uzņēmumiem, kuriem ir “biznesa pārtraukuma apdrošināšanas polises”, ir nepieciešams juridiski korekti un nekavējoties iesniegt paziņojumus apdrošinātājiem.

Jārīkojas ir neatliekami, lai nenokavētu jebkādus polisē noteiktos īsos termiņus kā arī paziņojumam jāatbilst polisē noteiktajām formālajām prasībām.

Šis “informēšanas” pienākums ir ietverts gan pašās polisēs, gan arī to, iespējams, netieši paredz Jūsu aizdevuma vai cita veida finansēšanas līgums ar banku. Finansēšanas līgums parasti uzliek par pienākumu pieteikt apdrošināšanas gadījumus savlaicīgi un par to informēt arī bankas vai līzinga sabiedrības un šī pienākuma neizpilde paredz smagas finansiālas sekas.

Aicinām nekavējoties uzsākt dialogu ar apdrošināšana sabiedrībām, bankām un citiem finansētājiem.

by Gints Vilgerts, Partneris, M&A, Latvija

Juristi

Pieredze

Palīdzība Nulles Depozīts SIA, depozītu sistēmas konkursa dalībnieks, ar korporatīvajiem un tendera jautājumiem.

Klienta Balcia pārstāvība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā iebilduma lietās par preču zīmju reģistrācijām.

Juridiskas konsultācijas Conexus Baltic Grid saistībā ar izmaiņām korporatīvajā pārvaldībā pēc izmaiņām akcionāru sastāvā.

Regulāra palīdzība Valdemara Holding SIA, Colonna grupas no Igaunijas saistītai sabiedrībai, daudzos korporatīvajos jautājumos saistībā ar investīcijām Latvijas nekustamajos īpašumos.