Balcia veiksmīgi aizsargā sava zīmola identitāti

EUIPO atzīst, ka starp preču zīmēm “Balta” un “Balcia” nepastāv sajaukšanas risks.

Šī gada sākumā spēkā stājās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (turpmāk “EUIPO”) lēmums, kurā, noraidot AAS “Balta” (turpmāk - “Balta”) iebildumu pret preču zīmes “Balcia” reģistrāciju Eiropas Savienībā, EUIPO atzina, ka starp preču zīmēm “Balta” un “Balcia” nepastāv sajaukšanas risks.

Lieta tika ierosināta EUIPO, pamatojoties uz Balta iebildumu pret vārdiskās un figurālās preču zīmes “Balcia” reģistrāciju. Balta argumentēja, ka preču zīme “Balcia”, kā arī šai preču zīmei pieteiktie pakalpojumi ir līdzīgi Balta agrākajām preču zīmēm, kas reģistrētas Latvijā un ES. Turklāt Balta apgalvoja, ka tās preču zīmei ir reputācija Eiropas Savienībā, un tādēļ tā bauda plašāku aizsardzību saskaņā ar Regulu par Eiropas Savienības preču zīmi.

EUIPO atzina, ka, lai gan Balcia preču zīme pieteikta reģistrācijai uz identiskiem pakalpojumiem kā preču zīme “Balta” un abām preču zīmēm ir identiska mērķauditorija, preču zīmju līdzība vizuāli un fonētiski ir zema. Savukārt, semantiski preču zīmes nav līdzīgas.

Attiecībā uz vizuālo un fonētisko līdzību EUIPO norādīja, ka salīdzināmās preču zīmes tiek izmantotas tādu specializētu pakalpojumu sniegšanai, kas šo pakalpojumu izmantotājiem var radīt būtiskas finansiālas sekas. Ievērojot minēto, apdrošināšanas pakalpojumu izmantotāju uzmanības līmenis būs augstāks nekā vidējais. Tādējādi pakalpojumu izmantotāji visticamāk pamanīs vizuālo un fonētisko atšķirību starp preču zīmēm “Balta” un “Balcia”.

Attiecībā uz abu apzīmējumu konceptuālajām atšķirībām EUIPO norādīja, ka daļa sabiedrības preču zīmi “Balta” saista ar krāsu “balts” latviešu valodā. Turklāt šim vārdam dažādos locījumos ir nozīme arī, piemēram, Lietuvā, Rumānijā, Itālijā, Spānijā, Zviedrijā, Ungārijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Tikmēr apzīmējums “Balcia” Eiropas Savienības valstīs nekādu asociāciju nerada. Ņemot vērā, ka viena preču zīme sabiedrībai rada asociāciju, piemēram, ar baltu krāsu, taču otra nekādu asociāciju neveido, EUIPO norādīja, ka preču zīmes nav semantiski līdzīgas.

Lai gan EUIPO atzina, ka preču zīme “BALTA” ir ieguvusi zināmu reputāciju Eiropas Savienībā, EUIPO norādīja, ka, ņemot vērā preču zīmju atšķirību, it sevišķi semantisko, maz ticams, ka pakalpojumu izmantotāji varētu izveidot saikni starp abām preču zīmēm.

Secinājumā EUIPO norādīja, ka Balta nav pierādījusi, ka preču zīmes “Balcia” reģistrācija un izmantošana var radīt Balcia negodīgas priekšrocības vai apdraudēt preču zīmes atšķirtspēju un reputāciju.

Lēmums šajā EUIPO lietā ir lielisks atgādinājums tam, cik būtiski uzņēmumiem ir rūpīgi izveidot savu preču zīmi, pievēršot uzmanību ne tikai preču zīmes fonētiskajam un vizuālajam attēlojumam, bet arī preču zīmes nozīmei un tam, kādas asociācijas tā radīs sabiedrībai. Minētie kritēriji jāņem vērā arī veicot preču zīmes meklējumu.

Plašāku informāciju par preču zīmju reģistrāciju skatiet Kalīnes rakstā “7 soļi, lai veiksmīgi reģistrētu preču zīmi”.

by Privāts: Kalīne Ozola, Juriste, Latvija

Juristi

Pieredze

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) pārstāvība apdrošināšanas strīdā pret Trasta Komercbanku un tās pilnvarniekiem.

Veiksmīga Hepsor SA2 pārstāvība Augstākajā tiesā būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersonu grupa, apstrīdot dzīvojamās mājas Āgenskalnā būvatļauju.

Veiksmīga Merks pārstāvība būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersona, apstrīdot būvatļauju Merks Mežpilsēta, jaunas dzīvojamās mājas projektā Mežciemā.

Palīdzība privātpersonai ar Krievijas pilsonību, termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanā, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi Latvijā.