Tiesvedības un civilprocess: Jauns regulējums pārrobežu parādu piedziņas procesā.

Eiropas Komisija 2011.gada vidū nāca klajā ar priekšlikumu, lai uzlabotu un efektivizētu pārrobežu parādu piedziņas procesu, cita starpā atvieglojot piekļuvi informācijai par parādnieku bankas kontiem. Ievērojot minēto, 2014.gada 15.maijā tika pieņemta regula Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās. Iepriekšminētā regula ir vērtējama kā nozīmīgs solis cīņā ar negodprātīgiem parādniekiem, vienlaikus nodrošinot plašāku kreditora tiesiskās aizsardzības līmeni.

Vairāk lasiet mūsu INSIDER.

by Jānis Kubilis, Zvērināts advokāts, Latvija

Juristi

Pieredze

Konsultēja BPM Capital OÜ par mezanīna aizdevuma finansējumu Digital Mind AS Lietuvas IT sabiedrības Alna iegādei

Konsultēja Baltijas vadošo nekustamo īpašumu investīciju holdinga grupu Summus Capital OÜ saistībā ar tās juridiskās izpētes un darījuma dokumentiem par RCH Management SIA, t/c Damme īpašnieks, iegādi (kopējā platība 16 000 m2) Rīgā, Latvijā

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) pārstāvība apdrošināšanas strīdā pret Trasta Komercbanku un tās pilnvarniekiem.

Veiksmīga Hepsor SA2 pārstāvība Augstākajā tiesā būvniecības strīdā, ko ierosinājusi privātpersonu grupa, apstrīdot dzīvojamās mājas Āgenskalnā būvatļauju.