Mīļotais pārskaita naudu kažoka iegādei, neaizmirstiet samaksāt nodokli

Pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos bieži tiek runāts par Kopdzīves likumu un to, ka nereģistrētām laulībām vajadzētu īpašu aizsardzību. Taču mazāk tiek runāts par to, ka jau tagad savstarpējie norēķini starp pāri, kurš dzīvo nereģistrētās laulībās būtu pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

IIN likumā ir norādīts, ka dāvinājums no citas fiziskās personas ir apliekams ar IIN. No šīs normas ir paredzēti izņēmumi. Proti, ar IIN neapliek dāvinājumus:

  • pilnā apmērā, ja dāvinājums ir no laulātā, vai radinieka līdz trešai pakāpei Civillikuma izpratnē. Te jāsaprot, ka vīra dāvana sievasmātei (piemēram, auto vai ceļojums) virs normas ir apliekama ar IIN;
  • līdz EUR 1425 gadā, ja nav radniecība un saņemtajam dāvinājumam nav atlīdzības rakstura Civillikuma izpratnē;
  • pilnā apmērā, ja dāvinājuma summa tiek izmatota izglītības iegūšanai (augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, izdevumiem par specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programma); Šai normai arī ir laika limits -finansējums ir jāizlieto 2 gadu laikā. Tāpēc, ja kāds pārskaita naudu augstākai izglītībai uzreiz pilnā apmērā (bet jāmācās 4 gadus), tad ienākums pēc 2 gadiem arī būs apliekams ar IIN, neskatoties uz to, ka atlikusī summa tiek iztērēta izglītībai;
  • pilnā apmērā, ja dāvinājuma summa tiek izmantota, lai segtu savus izdevumus par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, izņemot kosmētiskās operācijas;
  • augstāk minētiem izņēmumiem arī jānodrošina, ka dāvinājumi nenotiek saimnieciskās darbības ietvaros.

No tā secinām, ja personas dzīvo nereģistrētā laulība un pārskaita viena otrai naudas līdzekļus ikdienas tēriņiem un to gada summa pārsniedz EUR 1425, tad par pārsniegumu būtu jāaprēķina IIN.

Praksē arī esam saskārušies ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) fiziskās personas auditu, kur VID skrupulozi izgāja cauri bankas kontu izdrukai un uzrēķināja IIN, soda naudas un kavējuma naudas nodokļu maksātājai, kura dzīvoja nereģistrētā laulībā ar savu dzīvesbiedru, kurš regulāri viņai pārskaitīja naudas līdzekļus ikdienas saimniecības vajadzībām. VID definēja šo kā slēpto ienākumu/dāvinājumu. Šāds precedents paver VID plašas iespējas papildināt valsts budžetu, jo pēc Centrālās statistikas pārvaldes  datiem vairāk kā 40% 2017.gadā dzimušie Latvijas bērni ir dzimuši nereģistrētās attiecībās. Jāsecina, ka šīs tendences turpina augt un reģistrētā laulība tiek slēgta arvien retāk.

Bez tam ir arī vēl viens risks. Proti, pat, ja divi cilvēki ir izlēmuši laulāties-mūsdienu pasaulē personu kopdzīve pastāv samērā ilgi pirms pašas laulības reģistrācijas.

Tā piemēram, jau tagad Krimināllikumā ir paredzētas normas, ka personas var atteikties liecināt un netiktu par to sodītas, ja fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība, kas iepriekš bija pieļaujams ekskluzīvi tikai starp laulātiem. Tādējādi pēc būtības jau tagad Krimināllikums atzīst nereģistrētās laulības. Tas pats ir attiecināms uz Eiropas Savienības tiesību normām, kur nereģistrētas partnerattiecības ir aizsargātas un oficiāli atzītas. Jāmin, ka arī imigrācijas nosacījumi par Savienības pilsoņu un to ģimenes locekļu ieceļošanu Latvijā paredz partneru ieceļošanu Latvijā, ja tiem ir pierādāmas vismaz 2 gadu ilgušas vai reģistrētas attiecības.

Proti, pat ja valsts nevēlas atzīt nereģistrētas attiecības, ja ir vēlme -tā tomēr atsevišķos gadījumos nosaka izņēmumus. Būtu tikai loģiski, ka arī nodokļu lietās šie izņēmumi pavirzītos pirms Kopdzīves likuma apstiprināšanas.

Turpmākos rakstos apkoposim ieteikumus kā mazināt nodokļu riskus dzīvojot nereģistrētās attiecībās.

by

Pieredze

Starp Skonto Būve SIA un Pasūtītāju tika noslēgts līgums par gudrona dīķu sanācijas darbu izpildi, balstoties uz FIDIC Dzelteno grāmatu. Līgums no pasūtītāja (Valsts vides dienests) puses tika lauzts. Sakarā ar to Skonto Būve SIA cēla prasību tiesā par parāda, blakus prasījumu piedziņu, zaudējumu atlīdzību, savukārt Pasūtītājs iesniedza pretprasību, lūdzot atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, cita starpā Pasūtītājam pabeidzot līguma ietvaros uzsāktos darbus. ZAB Vilgerts pārstāv Valsts vides dienestu tiesvedības procesa ietvaros pret Skonto Būve SIA. Lietas Nr. C32301515, lietu izskata Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Jēzusbaznīcas iela 6).

Sagatavojām Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA) vadlīnijas ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas iepirkumos. Vadlīniju sagatavošanā cieši sadarbojāmies ar Iepirkumu uzraudzības biroju, kurš tās arī apstiprināja.

Juridiskā palīdzība Eiropas vadošajam medicīnas iekārtu ražotājam par Iepirkumu uzraudzības biroja prakses maiņu.

Pierādījām Iepirkumu uzraudzības birojam, ka prettiesiskas tehniskās specifikācijas biļešu tirdzniecības sistēmai liedza mūsu klientam, SIA Biļešu Serviss, piedalīties 0.1 Mio EUR biļešu tirdzniecības pakalpojuma iepirkumā.