Pieredzējušas nodokļu ekspertes pievienojas VILGERTS Latvija komandai.

VILGERTS paplašina juridiskos pakalpojumus, uzsākot jaunu nodokļu praksi, kur kodolu veido pieredzējušas ekspertes nodokļu jautājumos - Jūlija Sauša un Viktorija Kristholde-Lūse. VILGERTS nodokļu prakses vadītāja, Jūlija Sauša, juridisko zinātņu doktora kandidāte (Latvijas Universitāte) ir ieguvusi plašu pieredzi, vadot Eversheds Bitāns Sutherland Nodokļu tiesību praksi un Ārvalstu investoru padomes Latvijā Nodokļu politikas un administrēšanas darba grupu Latvijā.

Jūlijai ir ievērojama pieredze kā Valsts ieņēmumu dienesta vadošajai juristei, kā arī kolēģe akadēmiskos ietvaros sadarbojas ar Vīnes nodokļu tiesību institūtu un citiem neatkarīgiem nodokļu tiesību pētniecības institūtiem un tiesību zinātniekiem. Jūlijas ekspertīze ir tiešo un netiešo nodokļu konsultācijas, kā arī nodokļu tiesvedības un pētījumu veikšana nodokļu tiesību jomā.

Nodokļu eksperte Viktorija Kristholde-Lūse ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā biznesā un viņai ir vairāk nekā 12 gadu pieredze atbalsta sniegšanā klientiem nodokļu jomā. Kolēģe specializējas individuālo un īpašumu nodokļu jomā. Viktorija vadījusi auditorkompānijas Grant Thornton Baltic Nodokļu departamentu un vairāk nekā 10 gadus strādājusi starptautiskajā komandā, vadošā amatā - auditorkompānijā PricewaterhouseCoopers.

Mēs lepojamies ar mūsu nodokļu speciālistu pieredzi, zināšanām un dalību Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas darba grupās grozījumu izstrādē Latvijas nodokļu likumos. VILGERTS klientiem tagad tiks nodrošināts pilns juridisko pakalpojumu serviss, kā arī nodokļu konsultācijas saistībā ar nodokļu reformu un attiecīgajām izmaiņām nodokļu likumos, kā arī tiks izcelti aktuālākie nodokļu jautājumi Latvijā.

by Jūlija Sauša, Nodokļu tiesību prakses vadītāja, Latvija

Galvenās kontaktpersonas

Viktorija Kristhole-Lūse

Nodokļu eksperte

+371 26 444 603

viktorija.kristholde-luse@vilgerts.comE-pasts

Pieredze

Sekmīga bijušā valdes locekļa pārstāvība tiesvedībā pret vienu no lielākajām Latvijas transporta ražošanas rūpnīcām. Sabiedrība cēla prasību pret klientu par zaudējumu atlīdzību, jo par periodu, kurā klients bija sabiedrības valdes loceklis, Valsts ieņēmumu dienests sabiedrībai bija piemērojis soda naudu EUR 0.13 Mio par sabiedrības uzkrāto nodokļu parādu.

Juridiskās palīdzības sniegšana Igaunijas uzņēmumam saistībā ar Igaunijas tiesas nolēmuma par EUR 1.2 Mio parāda piedziņu piespiedu izpildi Latvijā. 2018.gada 7.jūlijā Latvijas tiesa apmierināja klienta pieteikumu un pieņēma lēmumu par Igaunijas tiesas nolēmuma piespiedu izpildi Latvijā.

Juridiskās palīdzības sniegšana nekustamo īpašumu investīciju fondam aktuālā tiesvedības procesā pret vienu no apakšuzņēmējiem, kurš pieļāvis pārkāpumus ēkas projektēšanā un būvniecībā, kā rezultātā daļēji iebruka tirdzniecības centra griesti. Prasības summa ir EUR 8.5 Mio.

Pārstāvības nodrošināšana vienam no lielākajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem aktuālā tiesvedības procesā pret Lidostu Rīga saistībā ar nesaņemto maksu par veiktajiem būvdarbiem. Prasības summa ir EUR 0.5 Mio.

Instagram