Latvija

VILGERTS birojs Rīgā, Latvijā, kas izveidots 2008.gadā, ir mūsu advokātu biroja aizsākšanās vieta. Mēs esam lielākais VILGERTS birojs un uz doto brīdi jau esam 5 partneri un 9 juristi. Mūsu birojs Latvijā ieņem vadošu lomu lielākajā daļā biznesa tiesību nozaru.

Mūsu stiprākās prakses jomas ir M&A, konkurences tiesības, publiskais iepirkums, intelektuālā īpašuma tiesības, nodokļu tiesības, restrukturizācija, apdrošināšana, strīdu risināšana un tiesvedības.

Mēs nepārtraukti augam un attīstāmies un mūsu mērķis ir kļūt par labāko advokātu biroju Latvijā.

aprīlis 21, 2015

Galvenās kontaktpersonas

Pieredze

Juridiskā palīdzība Avon Cosmetics, sakarā ar izmaiņām Baltijas pakalpojumu līgumos.

jūnijs 20, 2018

Pētām kredītiestādes visas darbības atbilstību Regulai 2016/679/ES kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

janvāris 20, 2018

Apmācījām Toyota Baltic dīlerus par atbilstības pasākumiem Regulas ieviešanai visa Baltijā.

decembris 5, 2017

Pētījām kredītiestādes vienas datu plūsmas atbilstību Regulai, t.sk. sagatavojot padziļinātas juridiskās un IT izpētes ziņojumu un risku novērtējumu. Projekts īstenots kopā ar SIA "Datakom", kas  elektroniski identificē personas datus pasūtītāja personas datu datu bāzēs, to piekļuves līmeņus un ievainojamības.

novembris 24, 2017

Instagram