Klienta Identifikācija

VILGERTS ir pakļauts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (spēkā no 2008. gada 17. jūlija) subjekts un tam ir jāidentificē klients pirms pakalpojuma sniegšanas, tajā skaitā, jāiegūst un jāglabā klienta identitātes pierādījumi utt. Lūdzu, aizpildiet anketu zemāk.