Klienta identifikācija – Fiziska persona

Kontaktinformācija, Pases dati
Ja jā, lūdzu, aprakstiet attiecības, norādiet vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas datumu), personas identifikācijas dokumenta numuru, izdošanas datumu, izdevējiestādi, izdevējvalsti, valsti, kurā persona ir politiski nozīmīga, iestādi un pozīciju
Augšupielādēt dokumentus