Klienta identifikācija – Fiziska persona

Fiziskām personām LV

KONTAKTINFORMĀCIJA, PASES DATI

Vai jūs apmaksāsiet reķinu? *
Vai Jūs esat Politiski Nozīmīga Persona? (tostarp saistīta ar personu vai, ja Patiesais Labuma Guvējs ir Politiski Nozīmīga Persona) *
Vai jūs rīkojaties kāda vārdā? Ja jā, kurš ir Patiesais Labuma Guvējs (-i)? *
Kontroles veids *

Augšupielādēt dokumentus

Maksimālais augšupielādes izmērs: 2MB
Es piekrītu, ka šajā vietnē tiek glabāta mana iesniegtā informācija, lai viņi varētu atbildēt uz manu pieprasījumu. *