search icon
Juridiskie pakalpojumi

AML / KYC

Klienta identifikācija fiziska persona

KONTAKTINFORMĀCIJA, PASES DATI

Vai jūs apmaksāsiet reķinu? *

Vai Jūs esat Politiski Nozīmīga Persona? (tostarp saistīta ar personu vai, ja Patiesais Labuma Guvējs ir Politiski Nozīmīga Persona) *

Ja jā, lūdzu, aprakstiet attiecības, lūdzu, norādiet vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas dienu), personu apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, izdevējiestādi, izdevējvalsti, valsti, kurā persona ir politiski nozīmīga, iestādi un amatu.

Vai jūs rīkojaties kāda vārdā? Ja jā, kurš ir Patiesais Labuma Guvējs (-i)? *

Augšupielādēt dokumentus