Klienta identifikācija – Juridiska persona

Kontaktinformācija
Valdes locekļi
Ja jā, lūdzu, aprakstiet attiecības, norādiet vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas datumu), personas identifikācijas dokumenta numuru, izdošanas datumu, izdevējiestādi, izdevējvalsti, valsti, kurā persona ir politiski nozīmīga, iestādi un pozīciju
Patiesais Labuma Guvējs(i)
Augšupielādēt dokumentus
Izraksts no Uzņēmumu reģistra/ statūti/ dibināšanas līgums u.c.