Paslēpt meklētāju un filtrus

Jaunumi

2020. gadā komunicēsim ar VID tikai elektroniski

by Viktorija Kristhole-Lūse, Nodokļu eksperte, Latvija

Valsts sekretāru sanāksme šā gada 15. novembrī izskatīs grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Likumprojekts), kurš cita starpā paredz obligāto gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) tikai elektroniskā veidā arī fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību. Jau tagad...

Par izmaiņām kapitāldaļu un akciju apķīlāšanas kārtībā

by Aivars Lošmanis, Partneris, Latvija

2018. gada 1. jūlijā spēkā stājas grozījumi Civilprocesa likumā, atbilstoši kuriem detalizēti regulēta kapitālsabiedrības kapitāldaļu un akciju apķīlāšanas kārtība. Izpildot tiesu nolēmumus, praksē līdz šim šajā sakarā bija daudz jautājumu gan no parādnieku, gan piedzinēju, gan arī zvērinātu tiesu izpildītāju...

Mums pašiem jārūpējas par savām tiesībām. Intervija ar Brigitu Tēraudu

by Brigita Tērauda, IPR prakses vadītāja, Latvija

Brigita Tērauda ir pieredzējusi advokāte, kura jau vairāk nekā desmit gadu pārstāv klientus tiesā lietās par preču zīmju nelikumīgu izmantošanu, strīdos par autortiesību pārkāpumiem un dizaina tiesību pārkāpumiem. Viņa palīdz izstrādāt intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas un pārstāv klientu intereses Latvijas...

Likumdevējs no 2019.gada paplašina VID kompetenci digitālajā vidē

by Viktorija Kristhole-Lūse, Nodokļu eksperte, Latvija

Jau iepriekš vēstījām, ka plānoti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, saskaņā ar kuriem Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiks palielinātas pilnvaras digitālajā vidē. Minētie grozījumi ir atbalstīti Saeimā trešajā galīgajā lasījumā. Likuma normas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Tā,...

Pieredze

Sekmīga bijušā valdes locekļa pārstāvība tiesvedībā pret vienu no lielākajām Latvijas transporta ražošanas rūpnīcām. Sabiedrība cēla prasību pret klientu par zaudējumu atlīdzību, jo par periodu, kurā klients bija sabiedrības valdes loceklis, Valsts ieņēmumu dienests sabiedrībai bija piemērojis soda naudu EUR 0.13 Mio par sabiedrības uzkrāto nodokļu parādu.

Juridiskās palīdzības sniegšana Igaunijas uzņēmumam saistībā ar Igaunijas tiesas nolēmuma par EUR 1.2 Mio parāda piedziņu piespiedu izpildi Latvijā. 2018.gada 7.jūlijā Latvijas tiesa apmierināja klienta pieteikumu un pieņēma lēmumu par Igaunijas tiesas nolēmuma piespiedu izpildi Latvijā.

Juridiskās palīdzības sniegšana nekustamo īpašumu investīciju fondam aktuālā tiesvedības procesā pret vienu no apakšuzņēmējiem, kurš pieļāvis pārkāpumus ēkas projektēšanā un būvniecībā, kā rezultātā daļēji iebruka tirdzniecības centra griesti. Prasības summa ir EUR 8.5 Mio.

Pārstāvības nodrošināšana vienam no lielākajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem aktuālā tiesvedības procesā pret Lidostu Rīga saistībā ar nesaņemto maksu par veiktajiem būvdarbiem. Prasības summa ir EUR 0.5 Mio.

Instagram