Paslēpt meklētāju un filtrus

Jaunumi

Dibini uzņēmumu Kiprā un nemaksā nodokli

by Viktorija Kristhole-Lūse, Nodokļu eksperte, Latvija

Līdz šim nodokļu vispārējais regulējums bija vērsts uz to, ka vismaz vienā no valstīm ir reāli jāsamaksā nodoklis, lai varētu pretendēt uz atvieglojumu, vai atbrīvojumu no nodokļu nomaksas Latvijā. Taču Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir nācis klajā ar revolucionāru paziņojumu...

Ienākuma nodoklis jārēķina uz ģimeni nevis personu

by Viktorija Kristhole-Lūse, Nodokļu eksperte, Latvija

Solidaritātes nodoklis – vai tiešām mazina nevienlīdzību? Gada nogalē Saeima ar nepārliecinošu balsu vairākumu ir apstiprinājusi grozījumus Solidaritātes nodokļa likumā. Saeimas debatēs likumprojekts bieži tika dēvēts par “Valdības brāķi”. Šādam viedoklim nevar nepiekrist, jo likumdevēji palaida iespēju sagatavot pārdomātu un...

Preču zīmes izmantošana bez reģistrācijas vienmēr būs saistīta ar risku

by Brigita Tērauda, IPR prakses vadītāja, Latvija

Nav šaubu, ka intelektuālā īpašuma tiesību (izgudrojumi, dizainparaugi, preču zīmes) aizsargāšana tās reģistrējot ir saprātīgs solis. Tomēr reģistrācijas nozīmi nedrīkst pārvērtēt –tiesību īpašniekam pašam ir jāpārliecinās, vai tā tiesības ir kā vērtas. Ir jāveic  citu personu iepriekš reģistrēto tiesību pārbaude,...

Transfertcenu dokumentācija kā obligāts darījumu priekšnosacījums

by Jūlija Sauša, Nodokļu tiesību prakses vadītāja, Latvija

Transfertcenu dokumentācija atkarībā no darījumu summas vai uzņēmuma neto apgrozījuma gadā, kā arī saistības pakāpi ar atkarīgo uzņēmumu ietver globālo dokumentāciju, vietējo dokumentāciju un starptautiskās uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti. Uzņēmējs likumā noteiktajos gadījumos transfertcenu dokumentācijā pamato darījuma cenas...

Pieredze

Sekmīga bijušā valdes locekļa pārstāvība tiesvedībā pret vienu no lielākajām Latvijas transporta ražošanas rūpnīcām. Sabiedrība cēla prasību pret klientu par zaudējumu atlīdzību, jo par periodu, kurā klients bija sabiedrības valdes loceklis, Valsts ieņēmumu dienests sabiedrībai bija piemērojis soda naudu EUR 0.13 Mio par sabiedrības uzkrāto nodokļu parādu.

Juridiskās palīdzības sniegšana Igaunijas uzņēmumam saistībā ar Igaunijas tiesas nolēmuma par EUR 1.2 Mio parāda piedziņu piespiedu izpildi Latvijā. 2018.gada 7.jūlijā Latvijas tiesa apmierināja klienta pieteikumu un pieņēma lēmumu par Igaunijas tiesas nolēmuma piespiedu izpildi Latvijā.

Juridiskās palīdzības sniegšana nekustamo īpašumu investīciju fondam aktuālā tiesvedības procesā pret vienu no apakšuzņēmējiem, kurš pieļāvis pārkāpumus ēkas projektēšanā un būvniecībā, kā rezultātā daļēji iebruka tirdzniecības centra griesti. Prasības summa ir EUR 8.5 Mio.

Pārstāvības nodrošināšana vienam no lielākajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem aktuālā tiesvedības procesā pret Lidostu Rīga saistībā ar nesaņemto maksu par veiktajiem būvdarbiem. Prasības summa ir EUR 0.5 Mio.

Instagram