Publikācijas

Svarīgākās izmaiņas iepirkumos.

2017.gada 1.martā stāsies spēkā̄ jauns Publisko iepirkumu likums, un 1.aprīlī – jauns Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Tie ievieš Eiropas Savienības Padomes un Parlamenta Direktīvas 2014/24 un 2014/25 un dažus citus jauninājumus. Rezultātā pasūtītājiem jāparedz vairāki jauni soļi iepirkuma procesā, … Lasīt vairāk

Tiesvedības un civilprocess: Jauns regulējums pārrobežu parādu piedziņas procesā.

Eiropas Komisija 2011.gada vidū nāca klajā ar priekšlikumu, lai uzlabotu un efektivizētu pārrobežu parādu piedziņas procesu, cita starpā atvieglojot piekļuvi informācijai par parādnieku bankas kontiem. Ievērojot minēto, 2014.gada 15.maijā tika pieņemta regula Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas … Lasīt vairāk

Jaunākā tiesu prakse lietu tiesību strīdos.

Augstākās tiesas Civillietu departamenta jaunākajā tiesu praksē vērtēti vairāki aspekti saistībā ar lietu tiesībām, īpaši attiecībā uz servitūta tiesisko regulējumu. Augstākās tiesas Civillietu departaments analizējis tādus jautājumus kā servitūta apmēra un nepieciešamības noteikšanu, servitūta nodibināšanas priekšnoteikumus, pienākuma pierādīt īpašuma tiesību … Lasīt vairāk

Civilprocess: Jaunais Tiesu ekspertu likuma regulējums un tiesu prakses jaunumi.

2016.gada 15.martā spēkā stājies jaunais Tiesu ekspertu likums. Izstrādājot jauno Tiesu ekspertu likumu par pamatu ņemts līdzšinējais regulējums, kas bija spēkā no 2007.gada 1.jūlija. Taču ar minēto normatīvo aktu ieviestas izmaiņas ekspertu kandidātu prasībās, sertifikācijas kārtībā, tiesu ekspertu atbildības jautājumos, … Lasīt vairāk

Aivars Lošmanis, Jānis Kubilis