Stockmann nosargā zīmolu TRAKĀS DIENAS pret atdarinājumu

Apelācijas padome apstiprina Stockmann tiesības uz pazīstamā zīmola TRAKĀS DIENAS aizsardzību, neļaujot konkurentam to atdarināt, ietverot savā preču zīmē.

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome apmierinājusi uzņēmuma Stockmann iebildumu pret preču zīmes ELKOR PLAZA TRAKĀS BRĪVDIENAS reģistrāciju.

Stockmann pārstāve , VILGERTS advokāte Brigita Tērauda uzsver, ka komersants nedrīkst citas personas preču zīmi iekļaut savā preču zīmē, tai vienkārši pievienojot sava uzņēmuma vai veikala nosaukumu. Šādu “saliktu” preču zīmju izveidošana aizskar agrākās preču zīmes īpašnieka tiesības.

Apelācijas padomes lēmums vēl nav spēkā stājies un var tikt pārsūdzēts tiesā.

by Brigita Tērauda, Partnere, Latvija

Juristi

Pieredze

Klienta Balcia pārstāvība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā iebilduma lietās par preču zīmju reģistrācijām.

Ilgtermiņa licences līgums kā arī intelektuālā īpašuma nodošanas līgums mūsu klienta Wingo Deposit SIA uzdevumā.

Stockmann pārstāvība preču zīmju strīdā ar ELKOR par preču zīmes reģistrāciju, kas aizskar Stockmann tiesības uz tā plaši pazīstamo preču zīmi TRAKĀS DIENAS. Apelācijas padome un pirmās instances tiesa nolēma atzīt preču zīmes reģistrāciju par spēkā neesošu. Spriedums ir pārsūdzēts apelācijas instancē.

VILGERTS pārstāv SIA Rīgas Piena Kombināts lietā par krāsas preču zīmes “oranža krāsa” reģistrāciju, ko apstrīd vairāki konkurenti. Apelācijas padome nolēma atzīt preču zīmes reģistrāciju par spēkā esošu attiecībā uz biezpiena sieriņiem. Saistībā ar šo lēmumu ierosināta lieta tiesā.