Latvija: Fizisko personu nodokļu audits.

Daudzviet plaši tiek diskutēts par uzņēmumu nodokļu auditiem, kurus veic Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID), taču reti kurš piemin tajā skaitā arī fizisko personu auditus. Šī tēma nav plaši apspriesta, jo daudzas fiziskās personas nelabprāt atklāj to, ka tiek auditētas. Jānorāda arī, ka vairums gadījumos VID ierosina fiziskās personas auditu jau ar indikācijām, ka audita rezultātā sekos nodokļa uzrēķins. Šis jautājums paliek aizvien aktuālāks, ņemot vērā tā saucamo automātisko informācijas apmaiņu starp valstīm, kurā Latvija pirmo reizi apmainījās ar informāciju jau 2017. gada septembrī par 2016. gadu. VID 2017.gadā veica 885 nodokļu auditus (746 juridisko personu nodokļu auditus, 139 fizisko personu nodokļu auditus), no kuriem rezultatīvi bija 830 nodokļu auditi (rezultativitāte ir 94 %).

VID ierosināto fizisko personu auditiem kopumā ir tendence samazināties, jo, piemēram, 2015.gadā tie bija pat 240 (kas sastādīja teju 20% no visiem auditiem), tomēr jāvērtē, ka tie ir kļuvuši mērķtiecīgāki. Proti, VID pirms fiziskās personas audita skrupulozi novēro potenciālos nodokļu nemaksātājus un jau veic provizoriskos nodokļa uzrēķina aplēses.

Nodokļu administrācijai ir jāpaziņo par audita uzsākšanu vismaz 10 darba dienas pirms audita uzsākšanas. Taču pieredze rāda, ka VID mēdz paziņot par plānoto auditu arī trīs un pat sešus mēnešus pirms audita. Pirms audita uzsākšanas VID dod tiesības fiziskai personai pašai veikt attiecīgo gadu deklarāciju koriģēšanu un, tādējādi, dod iespēju fiziskai personai izvairīties no iespējamām soda naudām.

Svarīgi ir, jau pēc VID lēmuma par fiziskās personas audita uzsākšanu saņemšanas, sazināties ar nodokļu ekspertu. Jāatgādina, ka pēc VID audita ierosināšanas lēmuma, VID ir tiesīgs un to arī dara, pieprasīt no bankām detalizētu informāciju par bezskaidrās naudas konta apgrozījumu konkrētajā periodā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieprasīta informācija arī no ārvalstu ieņēmumu dienestiem. Nodokļu konsultants, veicot fiziskās personas ekonomisko darījumu izpēti, varētu aplēst potenciālos riskus un ieteikt koriģēt deklarācijas, ja tas būs nepieciešams. Ja, savukārt, personai nav bijuši nedeklarēti darījumi, par kuriem būtu bijis jānomaksā nodoklis, nodokļu eksperta piedalīšanās gan audita sākuma sarunās, gan turpmākajā audita procesā ir būtiska, lai novērstu potenciālos pārpratumus sarunu un paskaidrojumu sniegšanas laikā ar VID. Pat, ja fiziskās personas audits beidzas ar nodokļa uzrēķinu, nodokļu eksperts varēs palīdzēt sagatavot sūdzību par audita lēmumu, kas var tikt pilnībā vai daļēji atcelts ar VID ģenerāldirektora lēmumu, vai arī turpmāk efektīvi piedalīties un aizstāvēt nodokļu maksātāja tiesības tiesā.

Pieredze rāda, ka VID augstākā vadība ir uz sadarbību vērsta un ir gatava uzklausīt nodokļu maksātāju argumentāciju un pieņemt papildu pierādījumus. Praksē ir bijis gadījums, kad fiziskai personai VID audita rezultātā bijis uzrēķināts papildu maksājamais iedzīvotāju ienākuma nodoklis aptuveni 100,000 EUR apmērā (kopā ar soda un nokavējuma naudām). Savlaicīga nodokļu eksperta pieaicināšana un tā skrupulozs un mērķtiecīgs darbs pie audita sūdzības rezultējies ar pilnīgu VID uzrēķina atcelšanu VID ģenerāldirektora līmenī.

Ņemot vērā minēto, ja VID paziņo par fiziskās personas nodokļu auditu, iesakām:
1)      pieaicināt nodokļu ekspertu uzreiz pēc VID paziņojuma par audita uzsākšanu, tādējādi uzreiz aplēšot potenciālo nodokļa uzrēķina risku un saņemot kompetentu ieteikumu situācijas risināšanai;
2)      veikt nodokļu deklarāciju iesniegšanu vai koriģēšanu pēc konsultēšanās ar nodokļu ekspertu, tādējādi mazinot risku saistībā ar iespējamā uzrēķina apjomu;
3)      kopīgi ar nodokļu ekspertu izstrādāt nodokļu strīda ar VID stratēģiju nodokļu maksātāja tiesību efektīvākai aizstāvībai;
4)      sagatavot savlaicīgi visus VID pieprasītos dokumentus, tādējādi demonstrējot sadarbību ar VID, kas ļautu ar nodokļa eksperta atbalstu nodokļa uzrēķina gadījumā samazināt iespējamā uzrēķina apjomu vai arī pilnībā panākt VID lēmuma atcelšanu.

by Viktorija Kristholde-Lūse, Nodokļu eksperte, Latvija

Galvenās kontaktpersonas

Viktorija Kristholde-Lūse

Nodokļu eksperte

+371 26 444 603

viktorija.kristholde-luse@vilgerts.comE-pasts

Pieredze

Juridiskās palīdzības sniegšana vienam no lielākajiem Latvijas stikla apstrādes uzņēmumiem pārrobežu strīdā ar Itālijas uzņēmumu saistībā ar piegādātajām precēm. 2019.gada 26.jūnijā tiesa apmierināja klienta pieteikumu par prasības nodrošināšanu, apķīlājot parādnieka finanšu līdzekļus Itālijā.

Jūras pārvadājumu apdrošinātāja pārstāvība tiesvedībā pret Latvijas mazumtirgotāju sakarā ar mazumtirgotāja parādu par piegādātajām precēm, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Palīdzības sniegšana privātpersonai, iegādājoties luksusa villu Jūrmalā. Darījums tika parakstīts dažu dienu laikā pēc mūsu iesaistīšanās, tāpēc bija nepieciešama tūlītēja līdzdalība un efektīvi risinājum

Sniedzām juridisko palīdzību nekustamo īpašumu uzņēmumam Latio, meitasuzņēmuma pārdošanas darījumā.

Instagram