Darbinieku opcijas, rīks kā ietaupīt nodokļus

Darbinieku akciju opcijas ļauj strādājošajiem kļūt par uzņēmuma līdzīpašniekiem, savukārt uzņēmējam ietaupīt uz nodokļu rēķina.

No uzņēmuma viedokļa raugoties, akciju opciju piešķiršana ir racionāla un finansiāli pamatota, ja tā tiek pareizi plānota un ieviesta.

Darbinieka ienākums no akciju pirkumu tiesībām (akciju opcijām) nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)[1] un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI)[2], ja akciju opciju plāna noteikumi atbilst nodokļu likumu regulējumam[3] un darba devējs ir paziņojis par plānu Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Komerclikums nosaka, ka Sabiedrība var izlaist personāla opcijas, kas dod tiesības šīs sabiedrības vai ar to vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem iegūt tās akcijas[4].

Akciju opcijas parasti ir veids kā uzņēmums darbiniekus (vai kādu daļu no tiem) motivētu rūpēties par uzņēmuma kopējo attīstību un tādējādi gūt finansiālo labumu no ieguldītā darba. Tā, piemēram, ja uzņēmumam būs izcili finanšu rādītāji -arī darbinieks varēs baudīt labumu no tā, ka uzņēmuma akcijas varēs atsavināt par lielāku cenu. Turklāt akciju opcijas veicina arī uzticību uzņēmumam, jo parasti, lai tiktu pie reālām akcijām darbiniekam ir jānostrādā noteikts periods, tas ir – 3 gadi. Latvijā pārsvarā šo iespēju izmanto ārvalstu uzņēmumu saistītās sabiedrības. Tādējādi šiem darbiniekiem tiek atlīdzināts ar iespēju kļūt par daļu no sava darba devēja uzņēmuma, viņus ieinteresējot uzņēmuma vērtības pieaugumā.

Vispārējā gadījumā, gūtais labums no esošām un bijušajām darba attiecībām identificējamam darbiniekam ir apliekams ar IIN un par to veicamas arī VSAOI (tālāk tekstā abi kopā - algas nodokļi)[5]. Turklāt jebkurš šāds labums pie zināmiem priekšnoteikumiem tiek aplikts arī ar solidaritātes nodokli.

Tikai izņēmuma gadījumos saņemtais labums no esošām un bijušām darba attiecībām nav apliekams ar algas nodokļiem. Darbinieku akciju opciju ienākums ir viens no šiem retajiem gadījumiem.

Lai darba devējs un darbinieks būtu atbrīvoti no algas nodokļu samaksas saistībā ar gūto labumu no akciju opcijām, ir jāpastāv visiem šiem nosacījumiem:

  • akciju opciju minimālais turēšanas periods (periods no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas dienas līdz dienai, kad darbinieks ir tiesīgs uzsākt akciju pirkuma tiesību īstenošanu) ir ne mazāks kā 36 mēneši,
  • akciju pirkuma tiesību turēšanas periodā (periods no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas dienas līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienai) darbinieks ir darba attiecībās ar darba devēju vai tā saistīto uzņēmumu,
  • darba devējs ir iesniedzis VID konkrētu informāciju par iesaistītajiem darbiniekiem un akciju opciju politiku;

Ja kaut viens nosacījums nepastāv (pat, ja nav iesniegta minētā informācija VID), gūtais labums no darba attiecībām apliekams ar algas nodokļiem.  Pieredze rāda, ka VID un Finanšu ministrija ir samērā strikti pret visu prasīto kritēriju izpildi. Tā, piemēram, ir bijis gadījums, ka uzņēmuma akciju opciju politika paredz, ka opciju obligātais turēšanas periods ir pat vairāk par 3 gadiem un darbinieks ir strādājis uzņēmumā visu opciju turēšanas periodu, bet nav laikā iesniedzi VID prasīto informāciju. Diemžēl, arī šādā gadījumā VID uzskata, ka ir piemērojama vispārīgā kārtība. Proti, uzņēmumam un darbiniekam ir jānomaksā algas nodokļi par gūto ienākumu un tam nav tiesības piemērot nodokļu likumu labvēlīgo režīmu.

Tāpat ir arī jābūt uzmanīgiem akciju opcijas politikas izstrādes laikā un paredzēt konkrētus ierobežojumus darbiniekiem piekļūt akcijām (tā saucamais “Iesaldēšanas” jeb Vesting period angliski). Proti, visu 3 gadu periodā darbiniekam ir jābūt darba attiecībās un vienlaicīgi tam nedrīkst būt tiesības brīvi rīkoties ar akciju opcijām, lai varētu piemērot labvēlīgo režīmu. Vislabāk būtu ieteicams konsultēties ar profesionāļiem šajā jomā.

No uzskaites viedokļa ir tikai saprātīgi, ka katru gadu konkrētam darbiniekam tiek “pieskaitītas” opcijas par izvirzīto mērķu sasniegšanu -taču tam nedrīkst būt iespēja brīvi rīkoties (atsavināt, dāvināt, mantot utml.) ar minētām opcijām vai akcijām. Piemēram, akciju opciju plāns var paredzēt, ka par ikgadējā finanšu plāna izpildi, darbiniekam katru gadu tiks piešķirtas 100 opcijas ar tiesībām pēc 3 gadiem apmainīt savas opcijas pret 100 akcijām. Ja darbinieks visu periodu ir pildījis finanšu plānus un pēc 3 gadiem tam veidojas uzkrājums ar 300 opcijām, tad tikai opciju plāna beigās tam ir jābūt tiesībām apmainīt savas 300 opcijas pret 300 akcijām. Pretējā gadījumā rodas ar algas nodokļiem apliekamais ienākums, pat, ja darbinieks realitātē nav atsavinājis nevienu akciju.

Kā rāda prakse, vietējie uzņēmumi kūtri izmanto šo iespēju likumīgā veidā ietaupīt uz algas nodokļu rēķina. Jāuzsver, ka nav obligāti pārveidot Latvijas sabiedrību ar ierobežotu atbildību par akciju sabiedrību, lai izmantotu šo iespēju. Var piešķirt darbiniekiem arī opcijas iegādāties sabiedrību ar ierobežotu atbildību kapitāla daļas, gan arī opcijas iegādāties ārvalstu sabiedrību kapitāla daļas vai akcijas.

Jāatceras, ka pat, ja akciju opcijas piešķirtas bez maksas un labumu no darba attiecībām nav bijis jāapliek ar algas nodokļiem, vēlāk, kad darbinieks atsavina savas akcijas, no gūtā ienākuma jānomaksā kapitāla pieauguma nodoklis, kas šobrīd veido 20%.

Raksts: Žurnāls "Bilances Juridiskie padomi" / 2019. gada aprīlis

____________________________________________
[1] Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 43. punkts.
[2] Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. panta pirmā daļa.
[3] Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.11 pants.
[4] Komerclikuma 248.1 panta pirmā daļa.
[5] Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta otrā daļa.

by Viktorija Kristholde-Lūse, Nodokļu eksperte, Latvija

Galvenās kontaktpersonas

Viktorija Kristholde-Lūse

Nodokļu eksperte

+371 26 444 603

viktorija.kristholde-luse@vilgerts.comE-pasts

Pieredze

Palīdzības sniegšana privātpersonai, iegādājoties luksusa villu Jūrmalā. Darījums tika parakstīts dažu dienu laikā pēc mūsu iesaistīšanās, tāpēc bija nepieciešama tūlītēja līdzdalība un efektīvi risinājum

Sniedzām juridisko palīdzību nekustamo īpašumu uzņēmumam Latio, meitasuzņēmuma pārdošanas darījumā.

Konsultāciju sniegšana vienam no Igaunijas vadošajiem nekustamo īpašumu attīstības uzņēmumiem Hepsor dažādos korporatīvos un nekustamā īpašuma jautājumos saistībā ar jauniem attīstības projektiem Latvijā. Izstrādājām standarta līgumus dzīvokļu pārdošanai un ierosinājām atsākt darbus, kas tika pārtrāukti esošas tiesvedības laikā.

Pārbaudījām telekomunikāciju uzņēmuma digiātālās un analogās reklāmas atbilstību GDPR un ePrivātuma regulai.

Instagram