Vārds
Matīss Vingris

Jurists

Valodas

Angļu, Krievu, Latviešu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Tiesvedība un šķīrējtiesa

Sekundārās prakses jomas:

Kontakti

+371 26 102 933

matiss.vingris@vilgerts.com

Kontakti

+371 26 102 933

matiss.vingris@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Tiesvedība un šķīrējtiesa

Sekundārās prakses jomas:

Profils

Matīss Vingris, Mag.iur., pievienojās VILGERTS tiesvedības un strīdu risināšanas prakses grupai 2022. gadā.

Matīss guvis plašu pieredzi civilprocesuālajās tiesībās, vairāk nekā piecus gadus strādājot par tiesneša palīgu visu trīs instanču tiesās, t.sk. Senāta Civillietu departamentā kā  senatora palīgs. Šajā laikā strādāts ar tādām lietām kā īpašuma tiesību atzīšana, kopīpašuma dalīšana, īres un nomas attiecības, darba strīdi u.c. Daži no nozīmīgākajiem tiesību jautājumiem, kas risināti darbā: tiesas pienākums iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā; parādnieka pamatotas šaubas kā pamats atbrīvošanai no neizdevīgām nokavējuma sekām; kreditora atgādinājuma juridiskā daba; tiesiska darījuma un kreditora atgādinājuma kā darījumam līdzīgas darbības nošķiršana.

DARBA PIEREDZE

2022 / Jurists, VILGERTS
2021 – 2022 / Vecākais juriskonsults, Latvijas Universitāte
2017 – 2021 / Senatora palīgs, Senāta Civillietu departaments
2016 – 2017 / Vecākais juriskonsults, Latvijas Universitāte
2016 – 2017 / Tiesneša palīgs, Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams
2015 – 2016 / Tiesneša palīgs, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta

IZGLĪTĪBA

2019 / Latvijas Universitāte, Mag.iur.
2017 / Latvijas Universitāte, Bac.iur.

Juristi