Vārds
Gunta Bambāne

Juriste

Valodas

Angļu, Krievu, Latviešu, Vācu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Tiesvedība un šķīrējtiesa, Regulētās nozares

Sekundārās prakses jomas:

Korporatīvās tiesības, Publiskie iepirkumi

Kontakti

+371 29 297 843

gunta.bambane@vilgerts.com

Kontakti

+371 29 297 843

gunta.bambane@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Tiesvedība un šķīrējtiesa, Regulētās nozares

Sekundārās prakses jomas:

Korporatīvās tiesības, Publiskie iepirkumi

Profils

Gunta Bambāne, Mag.ur., pievienojās VILGERTS Tiesvedības prakses grupai 2018.gadā. Pirms pievienošanās VILGERTS, Gunta sniedza ieguldījumu Latvijas valdības pārstāvēšanā Eiropas Savienības Tiesas lietās, tajā skaitā apdrošināšanas, investīciju strīdu izšķiršanas, lauksaimniecības, personas datu aizsardzības un muitas jautājumos. Gunta sniedza vispusīgu juridisku palīdzību Eiropas Savienības tiesību jautājumos un tiesvedības stratēģijs izvēlē Eiropas Savienības Tiesā. Gunta arī strādājusi par maksātnespējas administratora palīdzi, kā arī par juristi advokātu birojā, sniedzot juridisku palīdzību civiltiesību, administratīvo tiesību un komerctiesību jomā.

Gunta ir līdzautore grāmatas C.Schewe (zin.red.) "Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības" Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2016, nodaļām: "Eiropas Savienības pilsonība" un "Diskriminācijas aizliegums pilsonības dēļ."

Darba pieredze

2018 / Juriste, VILGERTS
2018 / Biroja vadītāja, Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā birojs, Tieslietu ministrija
2015 – 2017 / Juriskonsulte, Eiropas Savienības Tiesas departaments, Tieslietu ministrija
2013 – 2015 / Juriste, Kronbergs and Čukste

Izglītība

2016 / Latvijas Universitāte, Mag.iur.
2011 / Brēmenes universitāte, apmaiņas studijas

 

Pieredze

Pierādījām Iepirkumu uzraudzības birojam, ka prettiesiskas tehniskās specifikācijas biļešu tirdzniecības sistēmai liedza mūsu klientam, SIA Biļešu Serviss, piedalīties 0.1 Mio EUR biļešu tirdzniecības pakalpojuma iepirkumā.

Palīdzam Latvijas Optometristu un optiķu asociācijai reģistrēt medicīnas tehnoloģijas Veselības inspekcijā un panākt skaidrību par apmācības prasībām ārstniecības personām.

Publikācijas

Galvenās kontaktpersonas