Vārds
Diāna Adamoviča

Juriste

Valodas

Angļu, Krievu, Latviešu

Atrašanās vieta

Latvija

Primārās prakses jomas:

Publiskie iepirkumi, Regulētās nozares

Sekundārās prakses jomas:

Telekomunikācijas un tehnoloģijas, Vides tiesības, Enerģētikas nozare, Farmācija un veselības aprūpe, Tiesvedība un šķīrējtiesa

Kontakti

+371 27 307 785

diana.adamovica@vilgerts.com

Kontakti

+371 27 307 785

diana.adamovica@vilgerts.com

Primārās prakses jomas:

Publiskie iepirkumi, Regulētās nozares

Sekundārās prakses jomas:

Telekomunikācijas un tehnoloģijas, Vides tiesības, Enerģētikas nozare, Farmācija un veselības aprūpe, Tiesvedība un šķīrējtiesa

Profils

Diāna Adamoviča, Mg.iur., pievienojās VILGERTS Regulēto nozaru prakses grupai 2021.gadā. Pirms pievienošanās VILGERTS, Diāna sniedza vispusīgu juridisko atbalstu būvprojektēšanas uzņēmumam, tostarp pārstāvot uzņēmuma intereses dažādās iestādēs un tiesā. Diāna strādāja arī par tiesneša palīdzi Administratīvajā apgabaltiesā, kur darba pienākumos ietilpa sagatavot lietu izskatīšanai, kā arī sagatavot tiesas nolēmumu un citu dokumentu projektus.

Diāna ir guvusi plašu pieredzi publisko iepirkumu lietās, palīdzot pārstāvēt klientu intereses gan Iepirkumu uzraudzības birojā, gan administratīvajā tiesā.

Diānai ir plaša pieredze regulēto nozaru jautājumos, tostarp preču atbilstības jautājumos, medicīnisko ierīču reģistrācijā un dažādu licenču iegūšanā. Diāna palīdz klientiem arī dažādos vides jautājumos par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanā.

Diāna šobrīd studē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktora studiju programmā, padziļināti pētot tiesu varas komunikācijas jautājumus no leģitimācijas un ētikas aspektiem.

DARBA PIEREDZE

2021 / Juriste, VILGERTS
2019 – 2021 / Tiesneša palīdze, Administratīvā apgabaltiesa
2018 – 2019 / Jurista palīgs, SIA “Campaign”

IZGLĪTĪBA

2020 / Latvijas Universitāte, Dr.iur.
2019 / Latvijas Universitāte, Mg.iur.
2017 / Latvijas Universitāte, Bac.iur.

Pieredze

Juridiskā palīdzība pašvaldībām piederošā uzņēmumam CATA AS (starppilsētu autobusu pakalpojumi) publiskā iepirkuma strīdos par tirgus pārdalīšanu.

Juristi